Politika

Vojska bogatija za tri helikoptera i šest oklopnih vozila

Protekla godina je za Ministarstvo odbrane bila više nego uspješna sa aspekta ostvarenih ciljeva, ocijenio je ministar Predrag Bošković i najavio da će u januaru biti postpisam ugovor o nabavci tri nova helikoptera.

On je rekao da su u 2017. godini definisali četiri cjeline kao ključne – nastavak integracija u NATO, modernizacija Vojske Crne Gore VCG, socijalni status zaposlenih i dovođenje formacije Vojske u nivo koji zahtijeva moderna i fleksibilna armija.

Bošković je na radnom doručku sa novinarima kazao da je prvih pola godine iskorišćeno za stvaranje pravnih preduslova i usvajanje ključnih zakona u oblasti odbrane.

On je, govoreći o modernizaciji oružanih snaga, kazao da VCG raspolaže u jednom dijelu modernim naoružanjem.

“Kada su u pitanju specijalne jedinice, vojna policija i planinske čete – tu zaista ni po čemu ne zaostajemo za modernim armijama“, rekao je Bošković.

Kako je naveo, krenulo se u nabavku višenamjenskih helikoptera.

“Imajući u vidu da se, kao mala država, moramo ponašati racionalno i da moramo gledati i civilni interes, prioritet smo stavili na nabavku višenamjenskih helikoptera, i taj projekat je pri kraju“, kazao je Bošković.

Prema njegovim riječima, u januaru se očekuje potpisivanje ugovora sa kanadskom kompanijom o nabavci tri multifunkcionalna helikoptera koji će, pored mogućnosti korišćenja u oružanim dejstvima, imati i te kakvu primjenu za civilne svrhe.

“Sva tri helikoptera biće opremljena za gašenje požara, medicinski transport, spašavanje u nepristupačnim predjelima, kao i za nadzor i kontrolu teritorije jer će biti opemljeni najsavremenijim termovizuelnim kamerama“, kazao je Bošković.

On je rekao da će helikopteri kanadskoj kompaniji biti plaćeni pet rata, i istakao da slične letjelice ima Ministarstvo unutrašnjih poslova i da one traju i po 20 godina.

Crna Gora ima 13 helikoptera i jednu “gazelu“

Bošković je rekao da Crna Gora trenutno ima 13 helikoptera i jednu “gazelu“, od kojih je, kako je naveo, operativno sedam.

On je istakao da će se, kupovinom nova tri, značajno unaprijediti resursi državi i poboljšati nadzor teritorije.

Bošković je kazao da će se VCG u narednom periodu fokusirati na specijalne jedinice, pješadijske čete i planinske, specijalne pomorske i helikopterske jedinice, “i sve ono za šta u crnogorskoj vojsci postoji tradicija, znanja i kadrovi“.

“Posljednja posjeta Avganistanu učvrstila me je u uvjerenju da imamo vojsku na koju možemo biti ponosni. Naravno, ne treba da stanemo na tome, nego da svakog dana doprinesemo da crnogorski vojnik može da bude još kvalitetniji i bolji“, istakao je on.

Nabavljamo šest lako oklopnih vozila iz Njemačke

Govoreći o modernizaciji, Bošković je kazao da je planirana nabavka šest lako oklopnih vozila iz Njemačke, kao i da postoji dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama o nabavci sličnog tipa vozila.

“Sve to bi trebalo da budu donacije, a razmišljamo i sami da uđemo u nabavku vozila za naše specijalne snage“, dodao je on.

Kako je naveo, jedan od prioriteta je i radar za vojne potrebe.

“Trenutno je u fazi izrade studija lokacijne gdje će on biti pozicioniran, kao i odabir najcjelishodnijeg rješenja“, istakao je on.

Bošković je ponovio da će Crna Gora vazdušn prostor štitit u saradnji sa Grcima i Italijanima, kako to radi i susjedna Albanija.

Prosječna plata zaposlenih u VCG oko 600 eura 

Govoreći o socijalnom statusu, on je kazao da je prosječna plata zaposlenih u VCG oko 600 eura što je, kako je naveo, među najvišim u regionu.

Bošković je kazao da će, i kad je u pitanju stambena problematika, situacija u narednom periodu biti značajno bolja, i da su budžetom za narednu godinu opredijeljena značajna sredstva za stambenu izgradnju.

On je istakao da je učlanjenjem Crne Gore u NATO radikalno promijenjen konncept bezbjednosti i odbrane.

“Nećemo razvijati neke skupe sisteme koji su skupi i neodrživi, ali hoćemo one jedinice koje mogu doprinijeti da VCG odgovara svim standardima koje je NATO postavio pred 29 država šlanica“, poručio je Bošković.

On je dodao da se konačno definiše i formacija VCG na nivou koji je potreban da ona funkcioniše na najbolji način.

Sve to su, kako je naveo, aktivnosti na koje su u Ministarstvu ponosni.

“Mislimo da je ova godina bila više nego uspješna sa aspekta ostvarenih ciljeva koje smo postavili“, kazao je Bošković.

On je podsjetio da je planirani budžet za narednu godinu gotovo osam odsto veći od ovogodišnjeg.

“To će omogućiti da smanjujemo udio personalnih izdataka, na šta se trošilo preko 70 odsto budžeta. Predlogom budžeta za iduću godinu to se spustilo na ispod 60 odsto“, naglasio je Bošković.

On je kazao da je planirani budžet Ministarstva za iduću godinu oko 53 miliona eura.

S.Đ.

Send this to a friend