Politika

Media centar: Skupština da bude isključena iz procesa imenovanja članova Savjeta RTCG

Vuković i Đurović

Skupština Crne Gore treba da bude isključena iz procesa imenovanja članova Savjeta Radio televizije Crne Gore (RTCG), a funkcioneri političkih partija moraju proći period neobavljanja partijskih funkcija, prije nego što dobiju mogućnost da postanu članovi tog tijela.

To je saopšteno na pres konferenciji nevladine organizacije NVO Media centar, povodom predstavljanja Analize postupka imenovanja članova Savjeta RTCG.

Direktor Media centra Goran Đurović istakao je da je u postupku imenovanja članova Savjeta RTCG-a Sloba Pajovića, Ivana Jovetić i Gorana Sekulovića, Administrativni odbor radio nezakonito, obmanuo javnost iznoseći netačne podatke i da je, kako je kazao, proces imenovanja članova Savjeta RTCG vodila Demokratska partija socijalista (DPS) sa ciljem preuzimanja pune kontrole nad nacionalnim javnim medijskim servisom.

“Ova Analiza dokazuje da su Administrativni odbor i poslanici povratnici u kršenju zakona, jer je i 2014. godine, u postupku imenovanja članova Savjeta RTCG-a i Savjeta Agencije za elektronske medije (AEM), došlo do kršenja zakona”, kazao je Đurović.

Prema njegovim riječima, Analiza doprinosi tezi Media centra da Skupština Crne Gore treba da bude isključena iz procesa imenovanja članova Savjeta RTCG-a.

“Takođe, Analiza je osnov i za prijedlog Media centra da funkcioneri političkih partija moraju proći period hlađenja, tj. period neobavljanja partijskih funkcija, prije nego što dobiju mogućnost da postanu članovi Savjeta RTCG. Media centar je dostavio Ministarstvu kulture predlog amandmana na Zakon o RTCG koji sadrži smjernice kako se proces imenovanja članova Savjeta RTCG može učiniti slobodnijim od uticaja političkih partija”, naveo je Đurović.

Da bi se dogodile bilo kakve promjene u RTCG-u potrebna je, kako smatra, volja da se primjenjuju zakoni, ali i samostalno i profesionalno funkcionisanje institucija.

“Nijedan od tih preduslova u ovom trenutnu ne postoji i zbog toga je ograničen domet svih predloga i svih zakonodavnih inicijativa. Pokazatelj volje da se poprave počinjene greške mogla bi da bude inicijativa samog Savjeta RTCG, da se u skladu sa članom 42 Zakona o RTCG pokrene postupak razrješenja Sloba Pajovića i Ivana Jovetića, jer su prilikom imenovanja dali o sebi netačne podatle”, kazao je Đurović.

On je podsjetio da je na poziv Administrativnog odbor Skupštine Crne Gore od 23. oktobra prošle godine, Unija poslodavaca Crne Gore predložila Sloba Pajovića za člana Savjeta RTCG.

“Dokumentacija je predata 6. decembra 2017. godine, a Admnistrativni odbor je uputio 11. decembra 2017. godine dopis Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) sa pitanjem da li kandidat Slobo Pajović može da bude imenovan za člana Savjeta RTCG, s obzirom na to da obavlja funkciju izvršnog direktora Crnogorske plovidbe AD Kotor”, dodao je Đurović.

On je naveo da je ASK 12. decembra prošle godine odgovorila na zahtjev Administrativnog odbora i saopštila da Slobo Pajović obavlja funkciju izvršnog direktora privrednog društva Crnogorske plovidbe AD Kotor i po tom osnovu ima status javnog funkcionera, i da nije dozvoljeno istovremeno obavljanje dvije javne funkcije.

“I pored činjenice da u trenutku predaje dokumentacije ostavka odbornika Sloba Pajovića nije konstatovana u Skupštini opštine Bar, kao i činjenice da je ASK dala mišljenje da Slobo Pajović ne može biti imenovan za člana Savjeta RTCG, Administratvni odbor je, protivno zakonu, predložio Sloba Pajovića za člana Savjeta RTCG, što je Skupština Crne Gore potvrdila na sjednici održanoj 26. decembra 2017. godine”, pojasnio je Đurović.

Na poziv Administrativnog odbora od 24. novembra 2017. godine, kako je rekao, Univerzitet Donja Gorica je dostavio dokumentaciju za kandidata Ivana Jovetića, koji je 27. decembra 2011. imenovan za člana Komisije DPS-a za međunarodnu saradnju, evropske i evroatlantske integracije.

“Administrativni odbor nije cijenio da li se član 26 Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG, kojim se propisuje sukob interesa, odnosi na Ivana Jovetića. Ovaj član Zakona zabranjuje da za člana Savjeta RTCG-a mogu biti imenovani funkcioneri političkih stranaka. Ostalo je nejasno da li je član Komisije DPS-a stranački funkcioner koji po sili zakona ne može biti imenovan za člana Savjeta RTCG”, podsjetio je Đurović.

Uvidom u dokumentaciju, koja se odnosi na kandidaturu Gorana Sekulovića, imenovanog za člana Savjeta RTCG u aprilu 2018. godine, kako je rekao, ustanovljeno je da najveći broj nevladinih organizacija (NVO), koje su predložile Sekulovića za člana Savjeta RTCG nije ispunjavao propisane uslove.

“Poslanici DPS-a u Administrativnom odboru koji su vršili kontrolu dokumentacije nijesu poštovali jasne zakonske norme i validnom su smatrali dokumentaciju 135 NVO. Takođe, konstatovali smo da se u Skupštini nalazi dokumentacija 178 NVO, a ne 181 kako navodi Administrativni odbor u Predlogu za imenovanje. Na osnovu uvida u dokumentaciju, ustanovili smo da su svega 68 NVO, od ukupno 178 koje su predložile Gorana Sekulovića za člana Savjeta RTCG, ispunile sve zakonom utvrđene kriterijume”, naveo je Đurović.

On je dodao da su u prikupljanju podrške NVO, u procesu imenovanja Sekulovića za člana Savjeta RTCG-a učestvovali „poslanici DPS-a i cijela partijska infrastruktura, vršeći neprimjeren pritisak na NVO“.

Predsjednik Skupštine Media centra Dragoljub Vuković kazao je da je u dva slučaja došlo do nezakonite smjene članova Savjeta RTCG i da je došlo do nezakonitog izbora tri nova člana.

“Ono što je dodatno problematično je što je u toj nezakonitosti učestvovala i te nezakonite radnje izvela Skupština Crne Gore, odnosno Administrativni odbor. Ono što dodatno problematizuje ovu nelegalnu rabotu je to da je ovim nezakonitim radnjama došlo do izbora i nelegitimnih predstavnika dijelova civilnog društva u Savjet RTCG-a”, kazao je Vuković.

Sa tim izborom, kako je rekao, postoji važan organ koji upravlja javnim dobrom a koji, kako smatra, nije ni legitiman.

“A svaka odluka organa koji je nelegalan i nelegitiman ne može da proizvede ništa drugo nego nelegalnost. Mi ćemo tražiti ostavke Savjeta RTCG”, ponovio je Vuković.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend