Politika

Mrdović ambasador u Albaniji umjesto Ferhata Dinoše

575279b5-cb60-4e82-886f-50240a0a0a67-ferhatdinosa-preview.jpg

 

Dinoša će nakon Albanije biti ambasador Crne Gore u Prištini.

Vlada je na sjednici početkom ove godine donijela odluku da Mrdović bude novi izvanredni i opunomoćeni ambasador Crne Gore u Albaniji sa sjedištem u Tirani. Mrdović je prije desetak dana dobio agreman od Vlade Albanije i time su se stekli svi uslovi za nesmetano obavljanje ove diplomatske funkcije u četvorogodišnjem mandatu.

Mrdović je bio poslanik, a nakon toga i dugogodišnji sekretar Skupštine. Obavljao je i funkciju konzula Srbije i Crne Gore u Hrvatskoj.

 

 

Send this to a friend