Politika

Nacionalni interes Mađarske da se EU što prije proširi na zemlje Zapadnog Balkana

Foto: AZK
Foto: AZK

Predstavnici Agencije za zaštitu konkurencije Crne Gore (AZK) i Mađarskog nacionalnog tijela za zaštitu konkurencije (GVH) potpisali su danas Memorandum o saradnji. Predsjednik GVH Čaba Balaž Rigo (Csaba Balázs Rigó) istakao je da je nacionalni interes Mađarske da se Evropska unija što prije proširi na zemlje Zapadnog Balkana.

Predsjednik Savjeta AZK-a Dragan Damjanović je istakao da ključ jačanja administrativnih kapaciteta Agencije leži u saradnji sa nacionalnim tijelima zemalja članica kroz razmjenu ekspertize i EU prakse. Ova saradnja će, između ostalog, doprinijeti što bržem usklađivanju crnogorskog zakonodavnog okvira u oblasti konkurencije sa pravilima Evropske unije.

“Odnose GVH-a i AZK-a odlikuju dobra saradnja, koja će dodatno biti unaprijeđena ovim memorandumom, budući da Agencija redovno učestvuje u obukama Regionalnog centra za konkurenciju u Budimpešti, koji zajednički vode GVH i Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Od 2005. godine Centar pruža pomoć u oblasti prava i politike konkurencije, na osnovu stručnosti obje organizacije, uglavnom nacionalnim tijelima za konkurenciju zemalja istočne, jugoistočne, centralne Evrope i zapadnog Balkana”, navodi se u saopštenju.

Danas potpisan Sporazum uključuje, između ostalog, uspostavljanje jakih i profesionalnih veza između stručnih službi, profesionalnu pomoć mađarske strane u složenim slučajevima konkurencije, razmjenu znanja o digitalizaciji administrativnih procesa i promovisanje pristupanja Crne Gore Evropskoj uniju uz usklađivanju zakona o konkurenciji.

Balaž Rigo, predsjednik GVH-a, naglasio je da je u interesu Mađarske da se zemlje zapadnog Balkana, uključujući Crnu Goru, što prije priključe Evropskoj uniji. Kroz razmjenu znanja u pitanjima sprovođenja pravila konkurencije i pružanja neophodne podrške crnogorskim prijateljima izrazio je uvjerenje da će Crna Gora nastaviti da se usklađuju sa pravilima EU i kao konačni cilj dostići potpunu usklađenost sa pravnim sistemom Evropske unije u oblasti konkurencije.

Predsjednik Savjeta Agencije i šef Pregovaračke radne grupe za poglavlje 8 – Konkurencija Dragan Damjanović je istakao da obaveze iz pregovaračkog poglavlja predstavljaju ključni izazov za menadžment Agencije. Saradnju sa kolegama iz GVH-a vidi kao način da Agencija pokaže da može da raditi zajedno sa EU partnerima i da se AZK pozicionira kao relevantan partner svim nacionalnim tijelima za konkurenciju. Podrška partnera iz EU je važan alat na planu dostizanja EU standarda i putu ka punopravnom članstvu u evropsku porodicu. Raduje činjenica da je zajednički cilj da Crna Gora ispuni kriterijume za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 8 – Konkurencija i u končanom, postane nova članica Evropske unije, naglasio je Damjanović.

 

Tags
Send this to a friend