Politika

Najnoviji izvještaj EK o Crnoj Gori: Sastav Skupštine bez presedana, neka ministarstva ne rade kako treba, pregovaračka struktura slaba, državna služba ozbiljno pogođena, trvenje izvršne i zakonodavne vlasti

Ilustracija

Miraš Dušević

Sadašnji sastav Skupštine je bez presedana u istoriji Crne Gore. Treba da se nastoji da postigne širok međupartijski i društveni konsenzus o reformama vezanim za EU, što je od ključnog značaja za državu kako bi napredovala na putu ka EU. Ovo je jedna od ključnih poruka u Izvještaju paketa proširenja Evropske komisije o Crnoj Gori u koji je CdM imao uvid.

Brisel kritikuje to što je vladajuća većina često inicirala ili donosila zakone po ubrzanom postupku, bez potrebnih javnih konsultacija i bez odgovarajućeg uzimanja u obzir zahtjeva iz procesa pristupanja EU.

Brisel upozorava da je pregovaračka struktura značajno oslabljena ostavkom ili smjenom 110 njenih članova, uključujući 16 pregovarača za poglavlja i 24 šefa radnih grupa. Većina ovih ključnih pozicija i dalje je upražnjena.

Stiže još jedna važna opomena za Crnu Goru. Brisel kaže da pod svojim novim rukovodstvom, neka od ključnih ministarstava nisu pokazala dovoljno posvećenosti i konstruktivnog angažmana u procesu pristupanja EU.

Nije to sve. Iz Brisela stiže i jasno upozorenje za zemlju aspiranta za članstvo u EU da je promjena vlasti i parlamentarne većine ozbiljno pogodila državnu službu, te da su izmjenama Zakona o državnim službenicima i namještenicima sniženi uslovi za kompetentnost, nezavisnost i zapošljavanje državnih službenika zasnovano na zaslugama.

I ne samo to. U Izvještaju se navodi da je nedavna reorganizacija javne uprave dovela je do značajnih kadrovskih promjena, uključujući i na višim nivoima, ugrožavajući kapacitet Crne Gore da zadrži iskusan kadar kada je riječ o pitanjima vezanim za proces pristupanja EU u mnogim sektorima.

Brisel je jasan – potrebna je snažna politička volja za efikasnu depolitizaciju javnog sektora, optimizaciju državne uprave i sprovođenje prinicipa odgovornosti rukovodilaca.

Potrebni su, poruka je iz Brisela, kontinuirani napori za povećanje profesionalnosti, transparentnosti i odgovornosti DIK-a.

Duboka polarizacija

Kada je riječ o političkim kriterijumima, izvještajni period su obilježile tenzije i nepovjerenje među političkim akterima. Duboka polarizacija između nove vladajuće većine i opozicije trajala je tokom 2020. i dodatno se pojačala u postizbornom periodu. Usijani odnosi i nepovjerenje podsticali su česte eskalacije i dodatno pogoršali političke podjele, uključujući i unutar vladajuće većine. Parlamentarni izbori rezultirali su promjenom vladajuće koalicije i promijenili dinamiku između državnih organa, te ukazali na potrebu za pronalaženjem ravnoteže u novom političkom ambijentu, uključujući i pitanja koja se tiču ​​vjerskih zajednica i etničke pripadnosti, koja su dominirala političkom agendom tokom izvještajnog perioda.

Smanjen broj ministarstava

Trvenje između izvršne i zakonodavne vlasti usporilo je reformske napore. U decembru 2020, Skupština je izabrala 42. Vladu Crne Gore, čime je broj ministarstava značajno smanjen. Ovo je prva Vlada u Crnoj Gori koju uglavnom čine eksperti koji nisu vezani za političke partije.

Sporo ide  izborna reforma

U svom konačnom izvještaju o parlamentarnim izborima iz 2020, ograničena misija za posmatranje izbora Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za bezbjednost i saradnju u Evropi (OSCE/ODIHR) preporučila je sveobuhvatnu reformu kako bi se uskladio izborni pravni okvir i uredili svi ključni aspekti izbora, kroz inkluzivan proces, dovoljno prije sljedećih izbora. U decembru 2020, Skupština je osnovala Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu, sa zadatkom da sprovede zakonodavne reforme do kraja 2021. Napredak je bio spor usljed početnih kašnjenja i periodičnih bojkota. Skupština je smijenila predsjednika Državne izborne komisije (DIK) u junu 2021, a imenovanje novog predsjednika je još uvijek na čekanju u Skupštini. Potrebni su kontinuirani napori za povećanje profesionalnosti, transparentnosti i odgovornosti DIK-a.

Potreban Institucionalni odgovor na takozvanu “aferu Koverta”

U 2021. su održani lokalni izbori u dvije opštine. Uprkos međupartijskom dogovoru da se svi lokalni izbori održe istog dana, pravni okvir i dalje predviđa njihovo održavanje u različito vrijeme, što dovodi do stanja gotovo stalne predizborne kampanje na nacionalnom i lokalnom nivou. Ostaje da se obezbijedi vjerodostojan, nezavisan i efikasan institucionalni odgovor na takozvanu „aferu Koverta“.

Nema smislenog političkig dijaloga

Nedostatak konstruktivnog angažmana svih parlamentarnih aktera spriječio je smislen politički dijalog, dodatno polarizujući politički ambijent. Bojkot plenarnih sjednica od strane većine poslanika, iz redova opozicije i vladajuće većine, uzrokovao je obustavu odlučivanja u Skupštini tokom 2021. Skupština je poboljšala transparentnost svog rada kroz komunikaciju s javnošću, te generalno pojačala svoju zakonodavnu i nadzornu ulogu.

Mimo uzimanja u obzir zahtjeva iz procesa peistupanja

Vladajuća većina je često inicirala ili donosila zakone po ubrzanom postupku, bez potrebnih javnih konsultacija i bez odgovarajućeg uzimanja u obzir zahtjeva iz procesa pristupanja EU. Skupština treba tek da pokaže u praksi svoju posvećenost evropskom programu reformi Crne Gore i poboljša koordinaciju sa Vladom u pogledu zakonodavnih inicijativa. Skupština bi trebalo da ojača profesionalne i stručne kapacitete administrativnog kadra i poboljša političku zastupljenost žena.

Nadzor nad izvršnom vlašću

U izvještaju se navodi da je jasno da je potrebno aktivno i konstruktivno učešće svih strana kako bi se povećala parlamentarna odgovornost, nadzor nad izvršnom vlašću, demokratski nadzor, poboljšao kvalitet zakonodavstva, te za ključna imenovanja. Skupština do sada nije mogla da osigura potrebnu dvotrećinsku većinu za važna sudska imenovanja, pa su ključne funkcije pravosudnog sistema i dalje popunjene na principu vršilaca dužnosti.

Mora snažnije u reformama

Kada je riječ o upravljanju, Brisel poručuje da postoji potreba za jačanjem učešća zainteresovanih strana i Vladinih kapaciteta za sprovođenje reformi. Skupština je u decembru 2020. izabrala 42. Vladu Crne Gore. Broj ministarstava smanjen je na 12; žene su na čelu četiri od njih. Novi sastav Vlade čini prva ekspertska Vlada u Crnoj Gori, a samo mjesto potpredsjednika Vlade pripada lideru jedne političke partije. Vlada je usvojila i novi nacionalni program za pristupanje EU za period 2021-2023. Pregovaračka struktura je značajno oslabljena ostavkom ili smjenom 110 njenih članova, uključujući 16 pregovarača za poglavlja i 24 šefa radnih grupa. Većina ovih ključnih pozicija i dalje je upražnjena. Pod svojim novim rukovodstvom, neka od ključnih ministarstava nisu pokazala dovoljno posvećenosti i konstruktivnog angažmana u procesu pristupanja EU.

Ozbiljno pogođena državna služba

U Izvještaju se navodi da je uloga civilnog društva se prepoznaje i promoviše, ali je potrebno dodatno poboljšati postojeći pravni i institucionalni okvir kako bi se ojačali mehanizmi konsultacija i saradnje između državnih institucija i civilnog društva u kontekstu procesa pristupanja EU.

Crna Gora je umjereno spremna za reformu javne uprave. Sve u svemu, u izvještajnom periodu je postignut ograničen napredak. Promjena vlasti i parlamentarne većine ozbiljno je pogodila državnu službu: izmjenama Zakona o državnim službenicima i namještenicima sniženi su uslovi za kompetentnost, nezavisnost i zapošljavanje državnih službenika zasnovano na zaslugama. Štaviše, nedavna reorganizacija javne uprave dovela je do značajnih kadrovskih promjena, uključujući i na višim nivoima, ugrožavajući kapacitet Crne Gore da zadrži iskusan kadar kada je riječ o pitanjima vezanim za proces pristupanja EU u mnogim sektorima. Potrebna je snažna politička volja za efikasnu depolitizaciju javnog sektora, optimizaciju državne uprave i sprovođenje prinicipa odgovornosti rukovodilaca.

Umjereno spremni za primjenu evropksih standarda u oblasti pravosuđa

Crna Gora je i dalje umjereno spremna za primjenu pravne tekovine EU i evropskih standarda u oblasti pravosuđa i osnovnih prava i ukupno je postigla ograničen napredak, s ograničenim rezultatima u pogledu odgovornosti. Nije postignut napredak u oblasti pravosuđa, a implementacija ključnih pravosudnih reformi stagnira. Još uvijek nedostaje odlučna politička posvećenosti potrebna za de-blokiranje važnih segmenata tih reformi, a brojna imenovanja u pravosuđu i dalje su na čekanju u Parlamentu zbog nemogućnosti da se obezbijedi kvalifikovana većina.

Korupcije i dalje ima u mnogim oblastima

Brisel upozorava da uprkos proaktivnijem pristupu Agencije za sprečavanje korupcije, korupcija je i dalje rasprostranjena u mnogim oblastima i izaziva zabrinutost. Što se tiče osnovnih prava, Crna Gora je nastavila da ispunjava obaveze iz međunarodnih instrumenata i pravne tekovine o ljudskim pravima. Međutim, i dalje postoje izazovi u osiguravanju efikasne primjene nacionalnog zakonodavstva o ljudskim pravima. Ostvaren je ograničen napredak u oblasti slobode izražavanja.

Crna Gora je dostigla određeni nivo spremnosti u borbi protiv korupcije. Postigla je ograničen napredak, pri čemu su djelimično ispunjene prošlogodišnje preporuke u pogledu daljih rezultata kada je riječ o suzbijanju i sprečavanju korupcije i naporima Agencije za sprečavanje korupcije u rješavanju izazova s kojima se suočava. Potrebno je dodatno poboljšati bilans ostvarenih rezultata u pogledu zaplijene i oduzimanja imovine. Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) je pokazala proaktivniji pristup pod novim rukovodstvom, posebno u pogledu jačanja komunikacionih i aktivnosti za uključivanje šire javnosti, medija i civilnog društva, te u rješavanju aktivnih predmeta naslijeđenih iz prethodnih godina. Uprkos ovom pozitivnom trendu, i dalje su prisutni izazovi u pogledu nezavisnosti Agencije, određivanja prioriteta, selektivnog pristupa i kvaliteta njenih odluka, te zahtijevaju stalne napore u tom smislu. Korupcija je i dalje prisutna u mnogim područjima. Postoji potreba za snažnom političkom voljom za efikasno rješavanje ovog pitanja, kao i za snažnim odgovorom krivičnog pravosuđa na korupciju na visokom nivou.

Crna Gora umjereno spremna za borbu protiv organizovanog kriminala

Kako se navodi u Izvještaju, Crna Gora ima određen nivo spremnosti/umjereno je spremna u borbi protiv organizovanog kriminala. Postigao se određen napredak u ispunjavanju prošlogodišnjih preporuka, posebno u poboljšanju pristupa organa za sprovođenje zakona ključnim bazama podataka i povećanju broja istražitelja i stručnjaka u ključnim oblastima. Broj predmeta organizovanog kriminala koji su istraženi i procesuirani nastavio je da raste, a broj predmeta o kojima je presuđeno na sudovima gotovo se utrostručio. Međunarodna policijska saradnja je dobro uspostavljena i nastavlja da daje rezultate, sa do sada nezabilježenim zapljenama droge u inostranstvu.

Šverc duvana i pranje novca

Brisel upozorava da kapaciteti za rješavanje šverca duvana i pranja novca još uvijek nisu na očekivanom nivou. Crna Gora još uvijek mora da riješi određene sistemske nedostatke u sistemu krivičnog pravosuđa, uključujući i način na koji se predmeti organizovanog kriminala rješavaju na sudovima.

Određeni napredak na polji ljudskih prava

Što se tiče osnovnih prava, Crna Gora ima u velikoj mjeri uspostavljen zakonodavni i institucionalni okvir i postigla je određeni napredak u ispunjavanju obaveza utvrđenih međunarodnim instrumentima i regulativom o ljudskim pravima. Ostaju, međutim, izazovi u pogledu efikasne implementacije. Potrebno je dodatno poboljšati efikasnost istraga o prekomjernoj upotrebi sile od strane organa reda i o zločinima iz mržnje. Ranjive grupe, uključujući Rome i Egipćane, te osobe s invaliditetom, i dalje se suočavaju s više oblika diskriminacije i poteškoćama u ostvarivanju svojih prava u upravnim i sudskim postupcima.

Zabrinutost zbog rodno zasnovanog i nasilja nad djecom

Žene i dalje doživljavaju nejednakost u učestvovanju u političkom i javnom životu i pristupu zapošljavanju i ekonomskim mogućnostima. Rodno zasnovano nasilje i nasilje nad djecom i dalje su pitanja koja izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Slučajevi etnički i vjerski motivisanih napada, zločina iz mržnje i govora mržnje nastavili su da se povećavaju. Crna Gora je samo djelimično ispunila prošlogodišnje preporuke. Pristup pravdi, posebno za ugrožene grupe, tek treba da se poboljša. Izmjene i dopune Zakona o slobodi vjeroispovijesti usvojene su nakon ograničenih, a ne potpuno inkluzivnih konsultacija s vjerskim zajednicama.

Ograničen napredak u slobodi izražavanja

Crna Gora je postigla određeni nivo spremnosti u oblasti slobode izražavanja. Sve u svemu, u izvještajnom periodu je postigla ograničen napredak i samo je djelimično ispunila prošlogodišnje preporuke. Bilo je nekih novih pomaka u istrazi o oružanom napadu na istraživačkog novinara iz 2018, ali preostaje da se osigura potpun i efikasan sudski odgovor na ovaj slučaj i druge važne starije predmete. U aprilu 2021, Vlada je osnovala novu ad hoc komisiju za praćenje nasilja nad medijima, ali se još uvijek nije u potpunosti ili efikasno pozabavila važnim preporukama prethodne komisije. U toku je revizija pravnog okvira, kako bi se riješila dodatna pitanja utvrđena Zakonom o medijima iz 2020. i Zakonom o javnom servisu RTCG, kako bi se on upotpunio novim zakonom o audio-vizuelnim medijima i osigurala njegova potpuna usklađenost s pravnom tekovinom EU i evropskim standardima.

Dezinformacije i online uznemiravanje

Brisel napominje da su potrebni dodatni napori da se ograniče efekti dezinformacija i onlajn uznemiravanja i govora mržnje, uz staranje da takve mjere nesrazmjerno ne ograniče slobodu izražavanja. Skupština je imenovala novi Savjet RTCG u junu 2021. bez široke međupartijske podrške. Nakon ove promjene i naknadnih promjena rukovodstva RTCG, javni servis je počeo da prikazuje ​​politički raznolikiji sadržaj. Uopšteno govoreći, medijska scena je i dalje visoko polarizovana, često obilježena politički pristrasnim i neuravnoteženim izvještavanjem, uključujući veliko učešće stranih medija iz regiona, što je bilo posebno zapaženo u izbornim periodima. Mehanizmi samoregulacije i dalje su slabi.

Određeni napredak u oblasti ekonomije

Kada je riječ o ekonomskim kriterijumima, Crna Gora je postigla određeni napredak i umjereno je spremna za razvoj funkcionalne tržišne ekonomije. Zemlja je 2020. doživjela oštru recesiju, jer je pandemija kovida-19 uzela veliki danak na njenu ekonomiju zavisnu od turizma. Ovo je stvorilo velike negativne efekte prelivanja na privatnu potrošnju, investicije, zapošljavanje, trgovinu i javne finansije. Kako bi podržale građane i privredu, vlasti su sprovele nekoliko paketa ekonomske podrške. Ove mjere su u velikoj mjeri bile dobro ciljane, transparentne i privremenog karaktera. Uprkos nekim kašnjenjima usljed pandemije, Vlada je nastavila sa sprovođenjem nekih od predviđenih reformi u cilju poboljšanja poslovnog okruženja. Uredna tranzicija vlasti usred krize očuvala je efikasnost odgovora javnih politika na kovid-19. Nova Vlada je uspjela da ublaži fiskalne rizike akumulirajući značajne fiskalne rezerve za pokrivanje finansijskih potreba 2021, uključujući i dodatne programe podrške usljed kovida-19. Finansijski sektor je ostao stabilan tokom krize, kao rezultat svoje snažne pozicije prije krize i mjera podrške koje su sprovele vlasti, ali odloženi uticaj krize na bilanse banaka zahtijeva pažljivo praćenje od strane finansijskih institucija.

Zavisni od turizma

Crna Gora je postigla određeni napredak i umjereno je spremna da se nosi s pritiskom konkurencije i tržišnim snagama unutar EU. Pandemija kovida-19 pokazala je da nedostatak diverzifikacije čini crnogorsku ekonomiju zavisnu od turizma vrlo osjetljivom na šokove. Učinjeni su određeni napori za poboljšanje kapaciteta za inovacije i za uvođenje evropskih standarda u lokalna preduzeća zahvaljujući javnim grantovima, ali oni ostaju skromni s obzirom na veličinu izazova.

Kvalitet obrazovnog istema nedovoljan

Kvalitet obrazovnog sistema i preferencije nastavnih planova i programa čine se nedovoljnim za povećanje ljudskog kapitala i rješavanje neusklađenosti vještina. Moderna telekomunikaciona i energetska infrastruktura se brzo razvija, ali postoji značajan deficit u saobraćajnoj infrastrukturi, što ometa integraciju s regionalnim i tržištima EU. Osim toga, nizak nivo sofisticiranosti domaćih proizvoda, mala lokalna preduzeća i nizak nivo učešća na vanjskim tržištima predstavljaju glavne prepreke za povećanje konkurentnosti i diverzifikaciju ekonomije.

Regionalna saradnja

Što se tiče dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje, u Izvještaju se navodi da je Crna Gora ostala konstruktivno posvećena bilateralnim odnosima s drugim zemljama proširenja i susjednim državama članicama EU, iako su, s porastom nacionalističke retorike, bilateralni odnosi sa Srbijom bili narušeni tenzijama. Crna Gora je generalno aktivan učesnik u regionalnoj saradnji.

Brisel kaže da, šo se tiče sposobnosti Crne Gore da preuzme obaveze članstva, u mnogim oblastima se odvijao značajan posao na usklađivanju i pripremi za implementaciju pravne tekovine EU, iako sporije nego ranije.

Klaster unutrašnjeg tržišta ključan je za pripreme Crne Gore da ispuni zahtjeve unutrašnjeg tržišta EU i od velike je važnosti za moguće mjere rane integracije, te razvoj zajedničkog regionalnog tržišta. Ostvaren je napredak u nadzoru tržišta, akreditaciji i standardizaciji; zakonodavnim preduslovima za elektronsku registraciju preduzeća; sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; privrednom pravu; državnoj pomoći i transparentnosti pomoći; bankarstvu; zaštiti potrošača i zdravlja.

Crna Gora bi sada trebalo da se fokusira na: usklađivanje s pravnom tekovinom EU koja uređuje metrologiju i standardizaciju; razvoj operativnih kapaciteta Zavoda za zapošljavanje; regulisane profesije, kretanje kapitala i plaćanja, uključujući sticanje imovinskih prava; postepeno ukidanje šeme dodjele državljanstva investitorima; privredno pravo i korporativno računovodstvo; intelektualnu svojinu; konkurenciju i državnu pomoć; zaštitu potrošača i zdravstvenu zaštitu, te na sprovođenje zakona koji je usklađuju s kapitalnim zahtjevima pravne tekovine EU u sektoru bankarstva.

Usklađivanje sa pravnom tekovinom EU

Klaster konkurentnosti i inkluzivnog rasta značajno je povezan s Programom ekonomskih reformi Crne Gore. Napredak je postignut u kontroli duvana; penzijama; industrijskoj politici, pametnoj specijalizaciji, stručnom obrazovanju i osposobljavanju, te olakšavanju trgovine. Što se tiče ekonomske i monetarne politike, u toku je rad na implementaciji akcionog plana za usklađivanje s pravnom tekovinom EU. Crna Gora bi sada trebalo da se fokusira na: nezavisnost medijskog sektora; PDV, akcize i direktno oporezivanje; koordinaciju ekonomskih i monetarnih pitanja; zakon o radu i zakon o zabrani diskriminacije; zaštitu na radu; industrijsku politiku, istraživanje i inovacije, obrazovanje i obuku i kompjuterizovani tranzitni sistem kompatibilan s EU.

Klaster zelene agende i održive povezanosti značajno je povezan s Programom ekonomskih reformi Crne Gore, Ekonomskim i investicionim planom Evropske komisije i Zelenom agendom za Zapadni Balkan. Ostvaren je napredak u stvaranju „dan unaprijed“ energetskog tržišta; Strategiji razvoja saobraćaja, zaštiti prirode i Nacionalnom energetskom i klimatskom planu. Crna Gora bi sada trebalo da se fokusira na: energetski sektor; transevropske mreže, telekomunikacije, TEN-T i TEN-E regulativu; zelenu tranziciju, upravljanje otpadom, kvalitet vode, zaštitu prirode i klimatske promjene.

Klaster resursa, poljoprivrede i kohezije obuhvata politike povezane sa strukturnim fondovima i investicionim fondovima EU, te razvoj kapaciteta za preuzimanje odgovornosti budućih država članica EU.

Napredak u poljoprivredi

Napredak je postignut u poljoprivredi, hrani i ribarstvu, regionalnoj politici i strukturnim instrumentima, finansijskim i budžetskim odredbama i upravljanju sopstvenim resursima. Crna Gora bi sada trebalo da se fokusira na: implementaciju programa IPARD, poljoprivredu i ruralni razvoj, kao i ribarstvo, unapređenje prehrambenih objekata i kontrole sigurnosti hrane, zahtjeve kohezione politike EU, kapacitete za sprovođenje programa indirektnog upravljanja u okviru instrumenta IPA i pravila za upravljanje sistemom sopstvenih resursa.

Moraju se jačati administrativni kapaciteti

Brisel navodi da što se tiče klastera vanjskih odnosa, Crna Gora je nastavila da se u potpunosti usklađuje sa svim stavovima Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU, deklaracijama i zajedničkim stavovima EU. Takođe je nastavila da sprovodi aktivnosti u okviru zajedničkog regionalnog tržišta na osnovu pravila EU, uključujući i saradnju u okviru CEFTA i Savjeta za regionalnu saradnju. Usklađivanje s kompletnim Rimskim statutom bi omogućilo privremeno zatvaranje preostalog otvorenog Poglavlja 31 u okviru ovog klastera.

Jačanje administrativnih kapaciteta za primjenu pravne tekovine EU ostaje važan izazov za Crnu Goru, uključujući hitnu potrebu za ponovnom izgradnjom funkcionalne pregovaračke strukture.

Smanjen nezakonit dolazak migranata

Što se tiče migracija, i zakonite i nezakonite migracije naglo su opale 2020. u kontekstu pandemije kovida-19. Dolazak nezakonitih migranata smanjio se za 60% u odnosu na 2019, a 2020. je privedeno 3149 migranata. Specijalno tužilaštvo je 2020. sprovelo dvije istrage o krijumčarenju migranata. U jednom predmetu, pravosnažno je osuđeno osmoro lica. Iako se kapaciteti Crne Gore za upravljanje mješovitim migracijskim tokovima i integracijom izbjeglica poboljšavaju, potrebni su stalni napori kako bi se država nosila s migracijskim pritiskom, daljim povećanjem svojih prihvatnih kapaciteta i podizanjem standarda u prihvatnim centrima. To će takođe uključivati ​​dalji razvoj međunarodne saradnje u oblasti readmisije, podršku uspješnoj ponovnoj integraciji povratnika, povećanje kapaciteta za procesuiranje mreža za krijumčarenje migranata i uspostavljanje modernog sistema prikupljanja podataka o migrantima.

73

avatar
1000
72
1
0
 
69
expertpodubiniflamantesRRRRRRVeljkoBranka đukic
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
expertpodubini
Gost
expertpodubini

Ne damo fotelje !!!

flamantes
Gost
flamantes

Vlada je odradila što joj je bio posao, Evropo zbogom

RRRRRR
Gost
RRRRRR

Nije ovo ovako pitajte Kordićku.

Veljko
Gost
Veljko

Nema veze,bitno je samo da dps vise nema vlast,i da vise nece ni biti.

Branka đukic
Gost
Branka đukic

Poštovanje.

Mirjana A.R.
Gost
Mirjana A.R.

Drugim riječima: Boba ne valjate!!! Sve jadov do jadova: nesposobni, zluradi, nazadni, lažavi, dvolični, izdajnički nastrojeni… što da vam čovjek kaže a da shvatite? Ništa, jer ništa dobo ni lijepo, ni pametno, vi ne razumijete. Razumijete samo govor pohlepe od radnog mjesta do novca, sve je to i Briselu jasno, no dijelu zaluđeloga naroda ne znam je li još uvijek… Više »

Gabelji barski
Gost
Gabelji barski

Treba malo bolje.

Mirjana A.R.
Gost
Mirjana A.R.

Drugim riječima: Boba ne valjate!!!

samo kažem
Gost
samo kažem

pop Yo mirno spava !!!

Kajoš
Gost
Kajoš

Nikad više DRPS.

Rajko K.
Gost
Rajko K.

A bilion dolars?🇲🇪🇲🇪🇲🇪

Nenad CG
Gost
Nenad CG

Izdajnička vlada može biti ponosna izvještajem EK. To je ono što je zacrtano u programu i srategiji Srbije. Uništiti ekonomski i duhovno Crnu Goru i spriječiti njen ulazak u EU. Istorija se ponavlja.

Pastrmka
Gost
Pastrmka

Eto tako ….
Da je vjecna CG

Dejan
Gost
Dejan

Dovoljno je kad vidis Knezevica, Mandica, Medojevica, Abazovica ispred njih Krivokapica … sve vam je vec jasno ….

Mtodor
Gost
Mtodor

Sve receno jasno i precizno . Ali , ajde da vidim tog majcinog sina iz glasackog korpusa na koje utice spc koji ce ovo makar da procita . Nazalost, naci ce hiljadu razloga da to ni ne pomisle da urade. Uvijek se treba sjetiti i ponovo citirati Antu Markovica ” Zaude cemo placati siromastvom, trovanjem duha i polozajem daleke periferije… Više »

PGCG
Gost
PGCG

Recite ovoj Evropskoj Komisiji da neće Dritan dat! 😂

Marko
Gost
Marko

Ono pokazuju šta je prioritet.Cetinjski manastir je glsvna tema,pa popis.Cijene,,ireforme ,inntegracije,korona,to ih ne interesuje.

Lola
Gost
Lola

Uzas😢😢😢😢😢

Srećko
Gost
Srećko

Đekna još nije umrla a kad će…

darky
Gost
darky

Tako je, EU predlaže da se vratimo u zlatno doba koje smo imali do prije godinu dana.. i onda ulazimo u EU.

Gastos
Gost
Gastos

Koga briga za EU kad oni nece CG ?

Hurem
Gost
Hurem

Expertski😂😂😂😂😂😂😂😂😂Relaksirano im ga spustise .Apostoli sad izvucite jednu rihec pozitivnu i vatajte se za njuBRUKAAAAAAA

MNE
Gost
MNE

Važno je što u ovom izvještaju nema ocjene nazadovanja”, poručila je ona, dodajući da je najvažnije da imamo sveobuhvatan dijalog svih aktera koji će dovesti do članstva u EU.

Plagijator
Gost
Plagijator

Budite reljaksirani

Bokelj
Gost
Bokelj

Sve u svemu bolje nego prosla vlast

Njegoš
Gost
Njegoš

Osvježilo pravo.

appoq
Gost
appoq

Nista o uticaju Rusije, Srbije SPC?!

Veri
Gost
Veri

Sta me briga sta kaze Brisel,to mi nije nista bitno,od EU nema nista ni do 2030,samo obecavaju i odlazu,a vec je proslo praznih 30 godina,pa sad ovi krivi sto se za toliko vremena nista nije uradilo,mnogo me briga za Brisel.

Leon
Gost
Leon

Vlada okružena na svim frontovima, prvo Amerika pa sad i EU, uskoro pad👍

Milo
Gost
Milo

Mislim da nema više nikakve sumnje da je nova srbijanska vlada u Crnoj Gori izabrana da naruši odnose sa državama Europe i uspori Crnu Goru prema EU što je više moguće, gdje su je stavili u istu grupu sa Srbijom, iako je Crna Gora godinama ispred Srbije po ispunjavanju svojih “obaveza” za ulazak u EU. Dok EU dopušta Srbiji da… Više »

eko
Gost
eko

U kako će se zdravkiša ubiti posle ovoga.Litar na eks,a nije odležala.Kad bi ono premijerski sat🤣

MILOGORAC(iz inata)
Gost
MILOGORAC(iz inata)

Nazalost Dugo ce nam vremena trebati da povratimo sve kako je bilo tj. u normalu

Jado moj
Gost
Jado moj

Ama baš ništa ne valja CDM, i sve je bolje bilo kod prošle vlasti 🤣🤣🤣

Moj Niksic
Gost
Moj Niksic

Osvjezilo na sve strane

Mrkela
Gost
Mrkela

S obzirom da ce da primaju tek za 10 godina polakote , nemote itati

Грбљанин
Gost
Грбљанин

Оставке неспособни!!!

Vanja
Gost
Vanja

Dobrodosli u 1949.
Hvala vladi CG

Vera
Gost
Vera

Brutalno

Ana
Gost
Ana

Kad je popravni? Padoste ispit, morate se bolje spremiti. Mozda da zaposlite mnoge sposobne ljude koji sjede kuci bez posla…

eu nas posmattt
Gost
eu nas posmattt

radio slobodna evropa je, prošlu sedmicu, najbolje opisala situaciju u cg..posebno dio koji se odnosi na ustoličenje glovo popa

S'ćoška
Gost
S'ćoška

Pominju li đe kriminal, drogu, korupciju, klanove…to nešto ne vidijeh

Ultraviolet
Gost
Ultraviolet

Napokon nešto pametno i očigledno da kažete!

Otac Duško
Gost
Otac Duško

Crkva Srbije ie zadovoljna,padre Jo i Nevenka trljaju ruke.

Jatorako
Gost
Jatorako

Jednom riječju rečeno,pasalo sve u tri lijepe pm!!!

Andrijana
Gost
Andrijana

Ovo je blam najgore vrste.Glasao sam protiv DPSa ali ovo je bez ikakve dileme najgora vlada u istoriji. Bilo im je vażno da ostvare projekat partijskog revanšizma i partijskog zapošljavanja i imenovanja po kriminalnom planu po tzv dubini.To im se vraća a tek će se vratiti kada dođe nova vlast kojoj su dali legitimitet da ih sve počisti.Totalno razočarenje!

BBBB
Gost
BBBB

Ma nema ima u EU da udjemo 24 god.tako rece krivi

Diplomatski45
Gost
Diplomatski45

Ignorisanje evropskih preporuka prilikom izbora direktora agencije civilnog vazduhoplovstva označilo je prelazak crvene linije kod evropskih partnera.Evropa je tajno podržavala smjenu korumpiranih kadrova, ali ne i onih sposobnih, nekompromitovanih i evropski orjentisanih.Zato je sada zid ćutanja oko nove aviokompanije i samo se čeka prva greška vlade oko uvaljivanja sredstava u firmu koja grabi ka bankrotu.Amateri totalni!

Crnogora
Gost
Crnogora

Katastrofa.

Ludak
Gost
Ludak

Jasno kao dan-nikad gora vlada u istoriji

Labud
Gost
Labud

Nije ovo loše😂..ee kukala nam čapra

Elena
Gost
Elena

Napredujemo bas 😂

Goran
Gost
Goran

Ovo je frontu kec na deset, no đe su uraši i demokrate, koji se proklamuju kao pro evropske partije? Završavajte s frontom, jer će vam Evropa brzo slavine zavrnut.

SvanuloVele
Gost
SvanuloVele

Sad će eksperti da izvuku 3, 4 rečenice i zaključka iz izvještaja koji su povoljni za vlast i da nam mozak masiraju sa tim sljedećih mjesec dva.

Maskin
Gost
Maskin

Ne sekirajmo se .Evropa nije ni planirala da nas sa Balkana primi u EU.Relaksirannooo..

Ana
Gost
Ana

Nikad gore ocjene EK, sramota

Moje Ime 1
Gost
Moje Ime 1

Pa vi glasajte DF i DPS.

Mitar
Gost
Mitar

Da neće Vlada i za ovo da okrivi staru vlast? Sramota što napraviše od države za manje od godinu dana, evo i Evropa to vidi.

freeMNE
Gost
freeMNE

Totalni raspad sistema…..to je i cilj klerovlade…

Ertugrul Beg.
Gost
Ertugrul Beg.

Jos samo da dodje neki harmonikas u skupstinu da zasvira i to je to.

🇲🇪Bernini🇲🇪
Gost
🇲🇪Bernini🇲🇪

Apostolski rezultati u punom “sjaju”!

El Romero
Gost
El Romero

Nedovoljan 1

…ekspertski nema što.

Janko
Gost
Janko

Experti su se bas dobro pokazali

,,,
Gost
,,,

Da ima iko u Vladi moralni osjećaj odgovornosti koliko danas bi svi podnijeli ostavke i ostavili Krivog i Abaza same, jer su dovoljni sebi.

dado
Gost
dado

Bili su blagi …dobili su jedinicu da dva minusa. ..nije lose

Valter
Gost
Valter

Potop, kojem i sami svedočimo.

Snjeg
Gost
Snjeg

Jos da potpisu temeljni ugovor sa crkvom Srbije i njihova misija je zavrsena.Sram vas bilo parlamentarna vecino.

ccccccc
Gost
ccccccc

Eeee jadovi jadni što nam obraz okinuste đe god stigoste…sa vama naprijed!!!?? hahahaha ostavke i izbore pod hitno šalabajzeri nepismeni i zlonamjerniIII

Analiza
Gost
Analiza

Jedan od najpozitivnijih izvjestaja EK do sada.

Nina
Gost
Nina

Relaksiraj nas sad,Dritane!

zzz
Gost
zzz

Što bii ovimaaaa MOMCIMA TE PADOŠE …??

SalvagiaLucarel
Gost
SalvagiaLucarel

Jednom riječju bruka.

Darko
Gost
Darko

hahaha … Jednom rijecju -tragedija!

Crnogorac
Gost
Crnogorac

Veseli se srbski rode, brzo ćeš natrag okle ste i prebjegli, ali ovaj put sa stikerima !!!
Pa ćemo vas opet primit ako zagusti, ne brinite !!

Send this to a friend