Politika

Čirgić: Niko nema pravo da ćuti dok baštinari 1918. ruše temelje države

Čirgić: Niko nema pravo da ćuti dok baštinari 1918. ruše temelje države
Adnan Čirgić (Foto: Portal analitika)

Vesna Šofranac

Predstavljanjem aktuelnoga problema kao vjerskog, kao pitanja homogenizacije pravoslavnoga bića, stvara se klima u kojoj nema mjesta za reakciju onih koji tome biću ne pripadaju. To je i razlog što se živi ne čuju predstavnici nacionalnih i religijskih manjina, iako svi znaju da od razrješenja ovoga problema zavisi dalja sudbina Crne Gore. Od razrješenja ovoga pitanja ne zavisi hoće li narednu vlast činiti DPS sa svojim koalicionim partnerima već hoće li nova vlast baštiniti antifašističku i slobodarsku tradiciju ili kvislinge i ratne zlikovce čiji portreti „krase” kancelarije glasnogovornika protesta, kaže u razgovoru za Dnevne novine, prof, dr Adnan Čirgić, dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju.

Jedan ste od malog broja intelektualaca koji su se oglasili povodom protesta u organizaciji SPC, rizikujući da budete prozvani, jer se kao pripadnik druge vjere miješate “među braćom”. Što je razlog za izostanak reakcije intelektualne elite, dok sa druge strane imamo intelektualce iz okruženja koji dižu glas za odbranu građanske Crne Gore?

ČIRGIĆ: Ne bih se složio s konstatacijom da je izostala reakcija intelektualne elite. Reagovali su oni koji i inače reaguju. Razumijem, naravno, što ste me htjeli pitati. Na taj samoreklamerski intelektualni društveni sloj među kojima ima i onih što uživaju nacionalne penzije, imaju status istaknutih kulturnih stvaralaca, među kojima su i dobitnici najviših državnih nagrada, pa i Trinaestojulske država CG očigledno ne može računati kao na intelektualnu elitu. Riječ je o sinekuristima koji preže i čekaju ko će nadjačati Država ili SPC, pa će onda zauzeti „stav”. Takvi, razumije se, ne zaslužuju da budu nazvani elitom, a još manje intelektualnom.

Što je Vas ponukalo da reagujete?

ČIRGIĆ: Što se pak tiče mojega javno iznijetog stava o tome problemu, da sam držao da je riječ o vjerskome pitanju pravoslavnome, muslimanskom ili bilo kojem drugom ne bih se povodom njega ni glaskao. No, ovđe nije riječ o pitanjima vjerskih dogmi niti crkvenih kanona. Na sceni je odmjeravanje snaga između države i jedne vjerske organizacije sa sjedištem u drugoj državi, koja je nebrojeno puta pokazala svoj negatorski odnos prema crnogorskoj nacionalnoj, kulturnoj i državnoj samobitnosti, koja kontinuirano omalovažava i nacionalne Crnogorce i pripadnike manjina.

Da li je to razlog što se ne oglašavaju?

ČIRGIĆ: Upravo predstavljanjem aktuelnoga problema kao vjerskog, kao pitanja „homogenizacije pravoslavnoga bića”, stvara se klima u kojoj nema mjesta za reakciju onih koji tome biću ne pripadaju. To je i razlog što se živi ne čuju predstavnici nacionalnih i religijskih manjina, iako svi znaju da od razrješenja ovoga problema zavisi dalja sudbina CG. Od razrješenja ovoga pitanja ne zavisi hoće li narednu vlast u CG činiti DPS sa svojim koalicionim partnerima već hoće li nova vlast baštiniti antifašističku i slobodarsku tradiciju ili kvislinge i ratne zlikovce čiji portreti „krase” kancelarije glasnogovornika protesta.

Ako je CG građanska zemlja, a još uvijek formalno jeste, onda nema pristajanja na apriornu nacionalnu i religijsku identifikaciju njenih građana, onda nema govora o homogenizaciji konfesionalnog i nacionalnog bića. U građanskoj zemlji građanin je najviša svetinja! Kad pristanemo na podređivanje tih svetinja nekim drugim, pristali smo na žrtvovanje građanskoga koncepta države. Stoga nemaju moralno pravo da ćute ni manjine ni većina jer će od ishoda ove borbe zavisiti hoće li se na koricama naših udžbenika istorije nalaziti Ljubo Čupić ili Pavle Đurišić. Taj se ishod i te kako tiče svih građana u CG.

Neshvatljivo je da je veću (negativnu) reakciju izazvao prijedlog direktora TVCG da se ta televizija preimenuje u Crnogorsku TV nego faktički pokušaj promjene ustavnoga ustrojstva države koja nam je većini jedini dom.

U svojoj kolumni na Anteni M, rekli ste da je Crna Gora 1918. godine propala i zbog toga što nije imala svoje institucije, prije svega naučne i kulturne… Danas imamo institucije, ali…

ČIRGIĆ: Anticrnogorska propaganda danas je razuđenija nego što je bila 1918. godine, ali je u pitanju ista ideologija potiranja i negacije CG. Nebrojeni mediji u CG i okruženju predstavljaju crnogorsko društvo kao NDH. Oni koji su javno slavili tekovine 1918. godine danas organizuju navodne građanske proteste. Baštinari krvavoga državnog sloma 1918. godine zarad tuđih državnih interesa danas su uspjeli okupiti hiljade građana na ulicama. Da su crnogorske naučne, prosvjetne i kulturne ustanove radile svoj posao, na našim ulicama danas ne bi bilo onoliko obmanutih građana niti bi osnovci cijepali državnu zastavu, a zavedena omladina skrnavila trobojkom čak i jedan od najvažnijih arheoloških lokaliteta u CG.

Pod plaštom navodne demokratske borbe za bolji socijalni status građana, za bolji životni standard i slična za organizatore protesta apsolutno nebitna pitanja vodi se borba za dominaciju Crkve nad državom. Naše naučne, kulturne i prosvjetne ustanove ćute. Kad to kažem, ne mislim na ćutnju resornih ministarstava. To nije pitanje kojim treba da se bavi isključivo državna administracija. To je pitanje rezultat jalovosti onih ustanova koje su bile dužne nakon obnove državnosti da crnogorskim građanima predstave sopstvenu kulturnu i nacionalnu baštinu, o kojoj se u proteklim decenijama državnoga zajedništva uglavnom ćutalo.

Na koga konkretno mislite?

ČIRGIĆ: To je, dakle, pitanje kojim su se morali baviti oni koji su zbog toga osnovani: Istorijski institut, Državni arhiv. Pravni fakultet, Zavod za udžbenike, Zavod za školstvo i dr., a iznad svih CANU. Rezultat njihova rada, pored ostalih faktora, jesu hiljade obmanutih građana na ulicama. Viđeli smo, CANU se brže-bolje odazvala na premijerov poziv za dijalog. No, njihova dužnost nije reklamerstvo no da se časno odazivaju pozivu države koja ih hrani te da budu naučni servis koji će pružati informacije drugim ustanovama koje obrazuju crnogorske građane. Danas više ne uvozimo knjige iz okruženja, ne pišu nam drugi nastavne programe, sami donosimo odluke. I, uprkos tome, i dalje nosimo istu pamet. Vjerujem ipak da će CG iz ovoga problema izaći kao pobjednica. Nadam se da će biti dovoljno mudrosti da se mirno razriješi odveć konfuzna situacija.

A kada se sve slegne…

ČIRGIĆ: Kad se sve slegne, najviši državni dužnosnici moraće se zapitati što su to radile naše naučne, prosvjetne i kulturne ustanove i njihovi predstavnici u proteklih deceniju i po, i kako to da uprkos tolikome broju ustanova jedna vjerska organizacija može obmanuti onolike hiljade građane kojima očito nije poznata sopstvena kulturna i nacionalna prošlost. Kako je to moguće da se potomci nekadašnjih junaka koji su CG branili na Krusima, Martinićima, Grahovcu, Mojkovcu, Neretvi, Košćelama, Pljevljima itd. danas osjećaju dijasporom Srbije i da im više od sopstvene zemlje i sopstvene tradicije imponuje podrška jednoga Vulina ili Dačića.

Iz akademske zajednice često se kao argument za izostajanje odgovora na dešavanja koja se tiču državnog identiteta navodi da ne treba da budu arbitri na političkoj sceni…

ČIRGIĆ: Po reakcijama dobroga dijela „elite”, evidentna je umišljenost kako su umnogome zadužili državu. Izgleda da iz te zajednice država nikoga nije zadužila. Misija je takvih pametara jasna oni hoće da budu na državnim jaslama, ali neće da se miješaju u „političku situaciju”. Ako akademska zajednica jedne države ne treba da arbitrira u najvažnijim društvenim i državnim pitanja, onda toj državi takva akademska zajednica nije ni potrebna. Ako nijesu uzeli riječ sad kad se nad CG nadvio najteži izazov od obnove nezavisnosti, što bi to trebalo da se desi pa da se i ti ćutolozi glasnu?! Većina njih se ponaša kao da je u CG na ljetovanju ili privremenom radu, kao da nikakva korijena nemaju ovđe, a izreda se predstavljaju kao persone koje drže nebo više CG.

Na litijama u organizaciji SPC okuplja se veliki broj građana. Čak i da su u pitanju uglavnom građani nezadovoljni socijalnim statusom, imate li objašnjenje za to što svoj revolt iskazuju šetnjom za popovima?

ČIRGIĆ: Kad bi taj Zakon bio paravan za otimanje crkava i manastira onima kojima te crkve i manastiri zakonski pripadaju, takav bi Zakon morao biti alarm za sve građane, bez obzira na nacionalnu ili kakvu drugu pripadnost, da iskažu protest te da se u okviru institucija sistema učini sve da se on stavi van snage. Debate koje su tim povodom do danas vođene nijesu pokazale da je stvoren osnov za otimanje bilo čije svojine. Anticrnogorska propagandna histerija izvela je veliki broj građana na ulice. Međutim, to je i dalje daleko od onoga što se tom propagandom želi nametnuti da su svi pravoslavni građani CG stali u navodnu odbranu Crkve od države.

Nasuprot toj propagandi, rekao sam već, ćuti naša inače vrlo glasna elita te brojne nevladine organizacije. Činjenica je da dobar dio građana motiv za izlazak na proteste vidi u nezadovoljstvu životnim standardom. Isto je tako činjenica da su u teškoj zabludi oni što misle da će im bolji životni standard obezbijediti oni za koje se, kako kažu, patrijarh Pavle pitao kakva bi tek kola vozili da se nijesu zavjetovali na siromaštvo.

Vidjeli smo da djeca cijepaju crnogorsku zastavu u dvorištu jedne škole, da druga djeca crtaju trobojku na školskom času. Na drugoj strani imamo djecu na litijama koji dižu tri prsta… Gdje su uzroci ovakvih pojava? Šta su posljedice?

ČIRGIĆ: Cijepanje zastave sopstvene države svakako nije imanentno đeci. Nema sumnje da je taj delikt potaknut spolja. I izvore mu ne treba tražiti samo u školi. Današnja đeca ne obrazuju se samo u školama, možda ne ni prvenstveno u njima. Ne treba zanemariti nemjerljivi uticaj medija i interneta s kojim se teško u koštac hvataju i razvijenija društva od našega. Ne treba, naravno, zanemariti ni uticaj porodice. Smatram da je reakcija Ministarstva prosvjete i aktuelnoga ministra Šehovića bila adekvatna i u jednome i u drugom slučaju.

Religioznost đece i odraslih ne bih nikad okarakterisao kao nešto sporno. Naprotiv. Religija i ateizam intimno je pravo svih i u to se pravo ne smije zadirati. Ne smije se u to zadirati ni onda kad smo svjesni da u današnjem ispoljavanju religioznosti, osobito kod pravoslavnih i muslimana, ima malo toga tradicijskog. Ali se ne smije dozvoliti da se religioznošću pravda ponižavanje ustavnih simbola države.

Što bi bio odgovor prije svega onih koji vode obrazovnu politiku?

ČIRGIĆ: Kroz obrazovni sistem se i te kako smije i mora razobličiti sve ono što se crnogorskim građanima nastoji preko vjerskih organizacija predstaviti kao dio tradicije koju su navodno uništile komunističke vlasti. Naš prosvjetni sistem ne smije pristati na tu laž. Država mora bez zazora valorizovati svoju baštinu, osobito kulturnu, čak i onda kad će to naići na otpor nekih političkih subjekata. Naše su naučne, kulturne i prosvjetne ustanove u obavezi da obrazuju građane u skladu s naučnim istinima, a ne u skladu s političkim potrebama onih koji sve što im se ne sviđa predstavljaju kao navodni atak na sopstvena demokratska prava. U težnji za postizanjem kompromisa nerijetko se žrtvuje istina. Ta žrtva uvijek ima svoju cijenu.

Za dobar dijalog neophodni su i dobronamjerni sagovornici

Predsjednik Vlade je pozvao na dijalog, i već je razgovarano sa predstavnicima Mitropolije crnogorsko primorske…

ČIRGIĆ: Javnost je mogla svjedočiti i brojnim dosadašnjim pozivima na dijalog koji nijesu dali rezultate. Dijalog je svakako najbolje sredstvo za rješavanje napete i konfuzne situacije u koju je zapalo crnogorsko društvo. Za dobar dijalog neophodni su i dobronamjerni sagovornici. Država je dužna da predstavnicima vjerskih organizacija dade garancije koje će svima jemčiti pravo na zakonito stečenu imovinu. Nije mi, međutim, dokučiv način na koji bi se mogao postići kompromis između onih koji slave 1945. i 2006. s onima što slave 1918. Ako je antifašistička baština za predstavnike države najviši doseg crnogorske slobodarske prošlosti, a za predstavnike Crkve dio bogoubilačke i bratoubilačke prošlosti koju baštini aktuelna vlast, nije mi poznato kako se s tih polazišta može doći do kompromisa. Ili, citirajmo Njegoša, „vidije li suda od dva pića, / ali kape za po dvije glave?”. Dijalog podrazumijeva toleranciju, a tolerancija uvažavanje i priznavanje.

Potonje tri decenije pokazuju da SPC ne samo da ne priznaje Crnu Goru, već glavnu svoju snagu usmjerava na njen unutrašnji razur i razbijanje građanskoga ustrojstva države. Niđe u tome razuru nijesu tako uspjeli kao u uništavanju drevnoga svetilišta na vrhu Rumije koje je preživjelo i hristijanizaciju i islamizaciju, svetilišta koje je vjekovima nadjačavalo religijske antagonizme. Ako je to svetilište bilo imuno i na hristijanizaciju i na islamizaciju, na srbizaciju očito nije. Država je pokazala nemoć u tome slučaju. Ta pokazana nemoć dala je zamah krilima velikosrpstva kojem ovih dana svjedočimo. Ako je podložništvo jednoga dijela crnogorskoga stanovništva skadarskome veziru u ne tako dalekoj prošlosti motivisalo Njegoša da žigoše izdaju kroz mit o istrazi poturica, nije teško dokučiti kako bi se da naše doba ima takvoga pjesnika zvali konvertiti koji u Vučiću, Đačiću, Vulinu i sličnima vide ulogu koju su oni prethodni viđeli u liku paše skadarskoga.

225

avatar
1000
100
125
0
 
161
jasarkojasarkojasarkojasarkojasarko
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Bog i vjera
Gost
Bog i vjera

E, Njegoše, Njegoše. Ne podržasmo te u istrazi poturica. Ti si pošao, a ostavio si nas sa njima da život živimo.

BAR
Gost
BAR

NE DAMO SVETINJE !!!

jasarko
Gost
jasarko

Teheran

Velja gora
Gost
Velja gora

E vidi se da ste pretrpjeli ozbiljme kritike zbog neaktivnosti….
Cepaj samo..

Antonije
Gost
Antonije

Branit cemo ovih dana Crnu Goru od dusmana

Jovo
Gost
Jovo

Tacno tako, ovih dana se cg brani od dušmana na litijama

jasarko
Gost
jasarko

Uz klicanje Srbiji i Kosovu tako mi tvoje odbrane aj put Bioca pa pravo samo.

Edi
Gost
Edi

Kazu idu muslimani na litije, a koji su to? Znaju li oni da ovi koji predvode litije da su predvodili one koji su izvrsili genocid u Srebrenici

Stanimir
Gost
Stanimir

NIKAD VISE 1918. !!!!!

Slavkoo
Gost
Slavkoo

Navikli su srbi da otimaju

Stanko
Gost
Stanko

Bice odje neko cudo nego hvala Bogu pa im Milo ne dozvoljava da mrdnu ne daj boze da se neko od njih dokopa vlasti ne bi nas bilo

Stefan
Gost
Stefan

Ne brane oni svetinje, oni brane profit iz tih svetinja

jasarko
Gost
jasarko

A dje ne kapiraju oni koja im se igra servira…i odakle..pojedini kapiraju al im ne smeta.

Jovan
Gost
Jovan

Sve je okej da se neko ne slaze sa svim to je sasvim prirodno ali ovo sto oni rade je van svake pamet nije ovo Srbija ljudi sto je to samo srpske zastave, srpska nosnja….. bas vas ne razumijem

Marko
Gost
Marko

Ne treba dozvoliti okupatorima da nam sruse drzavu i pod hitno trebamo da ustanemo pa nije 60.000 ljudi drzava bre

Velja gora
Gost
Velja gora

Bre???

Goca
Gost
Goca

Al si se ti pogubio!!!!!

Dejo šakal
Gost
Dejo šakal

Je li se popravio dragan.

Dejo šakal
Gost
Dejo šakal

Kad će maskirni helihopteri.

pravoslavac
Gost
pravoslavac

Da li je duklja prva srpska drzava? Da li su voilavljevici bili vladari? Da li se vijorila srpska(toga vremena) zastava izvise duklje?
Da li je kasnije prozvana zetskom banovinom i prosirila se sjevernom albanijom pa do sinjega mora? da li su najveci neprijatenji CRNE GORE bili turci sa poturicama a kSnije katolici sa austrougarima(ne mislim na malisore)?

Goca
Gost
Goca

Tako je!!!!

Niki
Gost
Niki

Čigriću ko ti dade doktorat kada nemaš istinu o 1918 oj , zato proćitaj knjigu Jovana Markuša Kraljevina Crna Gora pa çe ti.biti sve jasno. Ovako ispada da imaš interes da ovako pričaš , a kada bi se zagrejalo po tvom prjeklu došli bi do nekog pravnog predka Jovana , Milana ….. Dodji na litije ne budi ničiji sluga sramno… Više »

Rasko Katic
Gost
Rasko Katic

E moj druze kad bismo svi trazili porijeklo dosli bi veoma brzo do paganstva koje je bilo rasprostranjeno jako blizu vremena u kojem zivimo… Sta mislis nasi preci 1500,1600,1700 godine mislis da su bili na nivou svijesti na kojem su danasnji ljudi problem je sto je većina ostala na istom nivou. Svi pripadaju imenom i obicajima nekoj religiji medjutim niko… Više »

pravoslavac
Gost
pravoslavac

oces da kazes da smo svi od majmuna, pa dobro. Ja ne kapiram sto si htio da kazes i kakve veze ima tvoja prica sa bilo cim….

Polakote
Gost
Polakote

Ko je Markus, komuniste jel? Procitaj ti jos ponesto.

pravoslavac
Gost
pravoslavac

dobri su vam nikovi NIKSICANIN CETINJANIN MISKO….😉 providni ste!

Nikšićanin
Gost
Nikšićanin

Čorgiću na tebe treba da se ugledaju ovi “VELIKI CRNOGORCI” što su se na račun Crnogorstva i velikog patriotizma za našu lijepu Crnu Goru dobro napunili(para).

Goca
Gost
Goca

Zalosno ako se neko uglada na njega.

Miško
Gost
Miško

A najgori su mi ovi koji cijepaju zastavu i pale je! Ta zastava je nasa svetinja, i treba ju postovati!

DIM u DIM
Gost
DIM u DIM

Svaka tebi čast, Čirga! Čitam ove komentare i vidim kako si cupnuo za usi i ove politicke litijase, i one blavore po finansiranih loža i vajnih nevladinih ” eksperata…Čast pojedincima. Bravo, Adnane, i u moje ime, bravo! Nekima nije lako voljeti zemlju u kojoj su rodjeni, NAMA JESTE, IMALI PARA ILI NEMALI. Ovo zaista!

Sara
Gost
Sara

Zasto ovi iz Spc zbog nezadovoljstva sadrzajem zakona o slobodi vjeroispovjesti, ne podnesu Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti tok zakona, vec njeni crkveni prvaci biraju vaninstitucionalnu metodu pritiska na drzavu!

Goca
Gost
Goca

Zato da bi ti pitala.

JunaK
Gost
JunaK

Frustracije velikosrpskog nacionalizma nagomilavane su od devedesetih,zato se ovo danas i desava. Nikad Srbija nece prezaliti gubitak Crne Gore

Kleopatra
Gost
Kleopatra

Crnogorci su jednom ginuli da bi srbe zastitili, a oni su nam fino vratili okupacijom nase drzave i nasih svetinja!

Goca
Gost
Goca

Ma nije valjda!!!

pub111
Gost
pub111

Najgore je sto smo mi Crnogorci ugrozeni u svojoj drzavi.

Goca
Gost
Goca

Cime ste ugrozrni?

jasarko
Gost
jasarko

Ugrozeni cijepanjem zastava klicanjem drugoj drzavi…vandalizmom…vracanjem u 18 v…vracanjem nacionalnizma srpskog…znas ti dobro cime. No vam nece poc za rukom.

divljagradnja
Gost
divljagradnja

Znam ih dosta koji vuku debele privilegije preko DPS-a a sad čekaju rasplet pa kad vide ko pobjeđuje da se uključe.

jasarko
Gost
jasarko

E to to ….pripejd crnogorci…pravi CG su sigurni glasaci pa su najgore prosli a po sjevera su pozaposljavali po drzavnim institucijama evo im setaju …

dagy
Gost
dagy

Pravi crnogorci su vazda patili sto su ih turci ostavili

divljagradnja
Gost
divljagradnja

Misliš poslije bitke na Grahovcu? E baš su tu patili za Turcima koji su uspijeli živu glavu da izvuku a malo ih je bilo takvih.

Ma,neka
Gost
Ma,neka

Dagy, cini mi se da je Vuk Karadzic nosio fes…

Velja gora
Gost
Velja gora

Ma i Njegos

Brajan
Gost
Brajan

Ovo kao “copy paste” lici na poslednje Slobove dane….
Sve je identicno, i “napad i odbrana”..
Izgleda opet radi ista “kuhinjica”….🙊🙉🙈

jasarko
Gost
jasarko

Ada zna se cija je ovo retrogradna kuhinjica.

Dkdk
Gost
Dkdk

ŠTA TI ZNAŠ BOLJE OD MOG ĐEDA FALSIFIKATU JEDAN

Ma,neka
Gost
Ma,neka

Djedo ti je bio nepismen, ili barem neobrazovan ako si mu ti takav kakav jesi. Bolje, ne pominji đeda…

Goca
Gost
Goca

Pa sigurno je bio pismeniji od tebe!!!

Goca
Gost
Goca

Bravo!

21.maj
Gost
21.maj

Hvala Vam gospodine Adnane za ovakav tekst. Svaki častan čovjek koji voli svoju zemlju treba da razmišlja na ovakav način.

aleksandar b.
Gost
aleksandar b.

Čestitamo gdin-e Čirgić, ovo je za svaku pohvalu i ovaj text treba da obiđe cijelu pravnu i democracku Evropu , da se dobro zapitaju koga smiju da pušte u EU ,da nebi podriva śutra i EU u samoj uniji, tako neka pročitaju ovo i neka što prije CG uvedu u EU i spase je od vječitog zla, jer mi Crnogorci… Više »

Lovcen
Gost
Lovcen

Odlicno receno,mandicevi predaci su cak i ucestvovali na sramnoj podgorickoj skupstini

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Od izdajnik nista do izdajnika,od nesoja nista do nesoja

Leart
Gost
Leart

E da se oni pitaju ne bi nas vratili u 1918tu nego u 19ti 18ti vijeki

Nomen est omen
Gost
Nomen est omen

Sreca pa ste u 21. vijeku po primanjima i razvoju opcenito.

Komita
Gost
Komita

Samo kod nas moze crkva da organizuje protest protiv drzave. Jedinstven primjer retrogradnog drustva u evropi

Bar_pamti
Gost
Bar_pamti

Litije okupljaju samo ljude koji ni zakon ni bibliju nijesu citali

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Vjerovatno I drze opijelo svim onim starcima zenama I djeci,sirom bivse zemlje koju njihovim elitni izabranici ,heroji posijase,mole season bogu kaolin casni ljudi za oprost

Liberal
Gost
Liberal

Smijesno je slusati kako vucic i vulin pricaju o kosovu a oni su prvi dali legitimitet kosovu kao drzavi ucescem na kosovskim izborima

Stefo12
Gost
Stefo12

Negatori referenduma i svega crnogorskog zaboravljaju da je crnogorski sluzbeni jezik u vrbasu i lovcencu 😉

Neko
Gost
Neko

Čirgić, Nikolaidis, imate li još koga da izvučete? Da nije smiješno, bilo bi tužno…

jasarko
Gost
jasarko

Bi li ti seselj vise odgovarao …evo sad ce..

petar
Gost
petar

objasni mi ko je spalio 40 ucenika i dva profesors u crkvi u momisicima, da li su to uradili osmanlije, i da li je tvoj djed dio tu???

PG-081
Gost
PG-081

Svoj posa pobro

Kolašin
Gost
Kolašin

Prijetiš li ti to, pobro?

Ma,neka
Gost
Ma,neka

“Pobro” iz šumske Ddodigove, treba da znas da je CG itekako Čirgicev posao, tvoj nije!

Maks
Gost
Maks

Šta tek reći za one koje uvezeni srpski i bosanski popovi i ostale izbjeglice predvode u “litijama” objašnjavajući im da crkve i manastiri nijesu crnogorski već vlasništvo Srbije i Beograda i koji im nameću okupatorske trobojke sa ocilima koje su se pojavile tek nakon okupacije i aneksije Crne Gore ?

Strijelac
Gost
Strijelac

Zvali bi se posrbice, odnosno tako ih i zovemo, i bez velikog pjesnika.Nadalje, ako nekome nije jasno na što se misli, evo razrješenja: Posrbica = izdajnik = crnogorski izrod !!!

Vitni Voren
Gost
Vitni Voren

Adnane, hvala ti za ovaj tekst. Hvala ti ako si makar jedno oko otvorio spavacima na drzavnim jaslama! Hvala ti što po svemu zasluzuješ čast ČASNOG CRNOGORCA, u odnosu na one crnogorske pravoslavne ” rodoljube” – ćutologe, kojima je dobro u njihovoj muljavoj HIBERNACIJI.

Velja gora
Gost
Velja gora

Ime.mu je Rodoljub, a prezime Euro
Sa tolikim apanazama i.oci da krene da nam vadi, ne bih mu zamjerio

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Pre paid pope, ajde polako

V.Cernozemski ✊
Gost
V.Cernozemski ✊

U pravu si gČergi¢u sve je tako problem je sto to domaci srbijanci sa sluzbenicima spc ne zele da cuju….

Aaaaaa
Gost
Aaaaaa

Kakvi su ljudi. Uopste nije bitno sto neko prica, nego je li ovaj nas – clan partije, nase vjere, nacije… I po tome komentarisu. I dugo ce biti tako.

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Ili jeli gradjanin , rodoljub, civilizovan,ne nacional sovinista,izdajnik I rusitelj,pravoslavni jihadista

kachawendy
Gost
kachawendy

Tako su i na gazimestan litijašili, $edoci smo kako se to završilo

dr pipun
Gost
dr pipun

od 28%, koliko ih je po popisu, do 1/3 (što često kažu da ih ima), je 5%, to je oko 30 000

POJK
Gost
POJK

E ti bi imao potpuno pravo i dobro bi bilo da ga koristiš, barem u ovom trenutku. Takvi intelektualci sa obje strane problema, poistovjećuju postojanje države sa njihovom interesnom zonom, što i dovodi da se polarizuje naivni narod, kao da nema zdravomislećeg, Zato su i postojali istorijski zabilježeni gorki periodi polarizacije u svijetu. Jedini svijetli istorijski period je period nesvrstanih… Više »

BezPardona
Gost
BezPardona

Ovu su price za malu djecu. Po Ustavu drzava je duzna da zaposli svakog gradjanina sto nije slucaj sa Cg. Platu drzava ne daje , nego se plata zaradjuje i da se ne krade bile bi u rangu sa platama u Njemackoj. Profesori raznih predmeta duzni nijesu da se bave psihologijom ,osom onih koji to i predaju. Privatna drzava i… Više »

MneMne
Gost
MneMne

….a koja je to drzava zaposlila ” svakog gradjanina”? Znas li sto lupaš? Navedi bar jednu. I da li je to uopste moguce?

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Ovo je tema o zakonu o vjeroispovijesti ne o platama.Ovo je tema o povampiranim popovima I ectremima u nasem drustvu koji koriste i iskoristili bi svaku priliku za rusenje drzave me prezajuci od bilo cega.ovo je prilika nama ostalima da se dozovemo pameti,da vidimo nase komsije i sugradjane na dijelu,i u Hrvackoj I Bosni I Kosovu su isto njihovi sugradjani… Više »

NBA
Gost
NBA

Nisam pristalica litija ali te molim nemoj nas ti učiti CG istoriji.

Ma, hajde
Gost
Ma, hajde

Lazni NBA, dobro je da tebe moze istoriji ucit Rakovic, Antic i kumpanija slicnih….Samo ti uci, naucices samo jedno – laz!

Milan
Gost
Milan

Da tebi odgovara istorija koju ti plasiraju četnici i huškači rada

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Kojoj CG istoriji,onih tvojoj laznoj krvavoj,mi nemamo nista sa vama dodirne tacke ne gena no ni enzima kao vi,vasa istorija ne postoji vi ste robovali svu vasu istoriju i sad bilo da to izvrnete,me moze se od crnoga napraviti bijelo me znam kako to pokusali izvrnuti

Bora Bora
Gost
Bora Bora

Zulum srpski ne prestaje..

Adr
Gost
Adr

Srbijanski

Kokot
Gost
Kokot

Javljaju se intelektualci koji brane svoje benifite

Ma,neka
Gost
Ma,neka

Ne kukuriči s praga koji ne osjecas svojim…

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Sokantno je vidjeti ovaj nivo primitivizma,fanatizma,bestijalnosti,svi smo zgranuti.Mislili smo da su tu mrznju samo uspoljavali u Hrvackoj I Bosni,Kosovu,ne nemoj niko da se prevari i da zivi u zabludi,ovdje su 1918 napravili genocid ,masakre tesko da je tako neko ucinio taj nivo zlocina u ljuckoj povijesti,kad bi im se ukazala prilika velika vecina njih to bi i radila.Zato ocekujem da… Više »

Velja gora
Gost
Velja gora

Nista
Da se ti ne bi utopio u sve navedeno, imas sada ove jeftine avio karte, pa otperjaj na neko vrijeme
Kad se voda razbistri, zvacemo te

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Ja sam svoj nas svoje,ovo je moja zemlja Crna Gora I zemlja Vecinskih Crnogoraca, vi ste nacionalna manjina , imate sva prava koje vi pi ustavu sleduje za nacionalne manjine,i Suzan si postovati zakone I drzavu.Ako ti me odgovara ti ajde dje ti jeli bolje,oli avionom ili traktorom to je tvoja stvar,ali ovdje ces morate postovati zakon I drzavu

Velja gora
Gost
Velja gora

Dobro, ajde ne ijedi se
Evo ne moras ici, ostani kad si bas zapeo
Ali, opet, razmisli, jeftine karte, da malo svijeta vidis…

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Molim tebi kad stignes da mi pokases tvoj svijet Nevesinje,Gacko,Beograd da se malo kulturno uzdignem

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Taj tvoj malecki svijet od Nevesinja i Beograda me be interesuje, to je daleka proslost,svijest jeli Srbine Evropa i zapad dje vaskrse mi proba no povesti,i civilizovati

Velja gora
Gost
Velja gora

Pa da te vodim , ili ne
Odluci se
A vjeruj mi , bice mi milo da se malo podruzimo
A imaces sto i da vidis
Bice to nezaboravni dani za tebe

MneMne
Gost
MneMne

Aferim, Novače! Nema nam druge, sem ko hoce ovu drzavu ne moze biti u takvim litijama. Neka se presaberu i jos jednom razmisle. Treba im uputiti javni poziv da se manu dezintegracije Crne Gore. Ako nece, moramo to znati! Obavezno.

Velja gora
Gost
Velja gora

Reci nam sto ti znaci ovo “Dezintegracija”
Hvala unaprijed

Milan
Gost
Milan

Sve ste u pravu, ne razumijem ljude da mašu tuđom zastavom i kliču tuđoj zemlji. A ti kojima kliču su uradili genocid nad našim precima, uzeli nam državu, crkvu, protjerali neistomišljenike…

Setac
Gost
Setac

Odakle tebe pravo da komentarises litije

Delboj
Gost
Delboj

Proteste protiv drzave svako moze da komentarise. Pa cak i svaki gradjanin moze da komentarise litije sve i da nisu protiv drzave. A jesu.

Rimtutituki
Gost
Rimtutituki

Država i vlast nisu isto. To je odlika nepotizma i autokratije.

MneMne
Gost
MneMne

Tuki, drzava, to jeste, narod BIRA TU VLAST. E, kad izvedes jednacinu: DRŽAVA JESTE VLAST, I OBRNUTO!

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

A ni litije i nacionalizam i sovinizam nije isto zar ne

S.A.
Gost
S.A.

Setac…objasni ti covjek odakle mu pravo,ovo je gradjanska drzava a ne pravoslavna ni srpska

Mikelli
Gost
Mikelli

Nije ovo srbijanska dzamahirija pa da nekome ko je gradjanin Crne Gore osporavas pravo na misljenje.Vjerovatno je dobro informisan sto su tvoji crnomantijasi ucinjeli u ratovima devedesetih pa sasvim,normalno dize glas u odbranu mira i postovanja zakona Crne Gore.Postovaces ih i ti ne brini i ovi sto nose caktare pred vama.Da je vjecna.

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Mr litije no divljastvo I podmuklost to komentarisemo,sto mislis da ima nekog da vam vjeruje,litije da nije zalosno bili bi jako smijesno

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Pope ne litije sad lazes kao i uvijek kad zines,ovo je pokusaj rusenja drzave I stvaranja nekakvih fasistickih etniteta sa pravoslavnim imam ima,zelja ce vas biti

Rekoba
Gost
Rekoba

Ne ulazim u politiku. Mora da se proboli to sto su ljudi mijenjali vjeru, pa sta ima ko da se ljuti ako ce moja porodica sad da predje na budizam moja stvar ili nasa. A isto tako stanovnistvo koje je primilo davno islam je duze pod islamom nego sto su njihovi preci bili hriscani (pravoslavci jos manje jer su tad… Više »

Aaaaaa
Gost
Aaaaaa

Uostalom, momak je iz mjesovitog braka, iako nije to bitno. Ovo je drzava svih nas. Nije moja vise nego njegova i obratno.

Aloinformer
Gost
Aloinformer

U Crnu Goru je ranije lijepo bilo i niko nikada nikoga nije pitao za vjeru…to je sramota bila dirati u licna osjecanja…od kako dodjose ovi ” junaci” te pobjegose sa svojih ognjista pokusavaju da nam uceraju svoju ” kulturu”… e kukala vi majka nepoznajete vi crnogorce…

Nata
Gost
Nata

Izvjesno je da ti ne poznajes Crnogorce, a ni pravopis, kao što se da primjetiti… Nego, nije važno, samo će ti se kasti.

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

A I tebi ce se Kadti da je ovo gradjanska civilizovana drzava,ne pravoslavno mudzahadinska sa pravoslavnim Ajatolama,ovo cemo KASTI I tebi i svim kao ti. I ovo kasti je dokaz da ste stranci ,mozda i nemas boravisnu dozvolu ovdje,i to ispitati pa onda kasti nedje drugo

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

NATO a odakle ti nama bolan stize oces li nam KASTI

Pollo
Gost
Pollo

Ovo ise nikakvog smisla nema, litije su klasicni politicki protesti opozicije

Antoan
Gost
Antoan

Dobro bi bilo da se ove litije i molebani okoncaju vec jednom

Apokalipsa
Gost
Apokalipsa

Mora se poraditi na mentalitet i karakter naseg naroda jer je ovo otislo previse

Bogdan
Gost
Bogdan

Ne smije se cutati i ignorisati pokusaj srbizacije naseg naroda

Strucnjak
Gost
Strucnjak

Кад вам је Аднан декан факултета за црногорски језик то доста говори о језику,више ништс не треба!

Delboj
Gost
Delboj

I to sto si napisao govori o tebi. Nista vise ne treba.

Rekoba
Gost
Rekoba

To je poenta ako si hrišćanin oprostiti i poštovati drugo ime vjeru rasu.. a sumnjam da mozes, vi se svetite dan danas za vrijeme od prije 500 godina.. narod koji najmanje zna o svojoj vjeri .. u sta vjerujete u to da vam crkva da blagoslov ko za vrijeme 90ih da bi ratovali.. ako ides da ubijes nekog odričeš se… Više »

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

A sto je tu lose,tebi bi vise odgovaralo Zlatibor ili Srboje to bi mnogo bolje bilo sa naucnog aspekta

Nenad
Gost
Nenad

Pazi pitanje..Sta vas je ponukalo.da reagujete..koji je to jezik??? I onda se pitate sto radi narod na litijama?? Ukinuli ste azbuku..gusite cirilicu..sad i vjeru..Onda kazete treba nam vlast koja ce bastiniti antifasizam a ne kvislinge..Pa ko bastini sekulu drljevica, krsta popovica itd?? A ako mislite da su svi srbi ili crnogorci koji pripadaju mitropoliji fasisti onda imate problem..ako mislite samo… Više »

Цар🇷🇺Романов
Gost
Цар🇷🇺Романов

Нешо, објасни нам мало о овом писму којим пишем.
Од када, због чега је … ?

MneMne
Gost
MneMne

Pa, naravno da je trebalo ukinuti ” Vukovu” azbuku, jer ona je samo ukrala od naseg autenticnog jezika i poklonila ga srbijancima iz Leskovac i Kursumlija…

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Bolje bi bilo da bastini pio tebi i vama velicine koje ostavise neizbisive tragove po Crnoj Gori Petar,Aleksandar,Draga,,Pavlos,Slobo,Arkansas Radovan i sl.to bi bilo mnogo prihvatljivije

4 C
Gost
4 C

Situacija u CG, zahvaljujuci SPC i povampirenoj nacionalistikoj velikosrpskoj histeriji iz Beograda,u februaru 2020 g nazalost, sve vise podsjeca na mart 1992 g u BiH. Tenzije rastu i kljucaju, velikosrpska masinerija mrznje i izazivanja sukoba je sve jaca i agresivnija. Manjine i svi ostali koji ne zele da budu dio toga moraju ozbiljno poceti da razmišljaju o trajnom napustanju zemlje

Velja gora
Gost
Velja gora

Nijesu to nikakve ni manjine mi vecine
To su nasa braca, blizih na ovom svijetu nemamo
Uz njih smo rasli, uz njih zivimo, i sa ovog svijeta cemo otici, ko prije, ko kasnije
A te vase lukave i.prezvakane price ne prolaze

Jež
Gost
Jež

Pa, ti, Velju goru, zamijeni Dačićevom, Avalom.Jedva čekaju da im dođe brat iz Crne gore.

Velja gora
Gost
Velja gora

Mozes u to biti siguran
Nidje na ovoj planeti nije ljepse biti Crnogorac nego podno Avale
Idem u srijedu
Ako treba ,mogu te poslusat pa ti nekom rodjaku odnijeti suvog krapa, prsutu, bocu loze
Ako ti nije zao

Mina
Gost
Mina

Konacno i Cirgic,On je samo falio da uputpuni medijsku agresiju prema MCP i srpskom narodu.Nije im lako kada vide onoliki narod u litijama.Sigurno he Cirgic imao koronarne probleme.

Petar Petrovic
Gost
Petar Petrovic

Neka Čirgic ne zaboravi čiji je

Strijelac
Gost
Strijelac

Litijaši, pravac Republika šumska….tamo vi je mjesto.

Mitar
Gost
Mitar

Bravo! Svima sto cute treba oduzet penzije!!!

Velja gora
Gost
Velja gora

Tako je
Sve im uzeti dok ne progovore
Narocito ovima sto primaju 128 eura
Pomamili se od dobra
Svaki dan imaju da rasporede po 4 eura
A oni cute
I ne brane Montenegro
Dokle ???

Nomen est omen
Gost
Nomen est omen

Nema brige za Crnu Goru i crnogorstvo dok ih Cirgic cuva! Sto su moji iz cetiri nahije, junaci svih ratova svijetle istorije ove zemlje, spram osjeckog doktora, zagrebackog boksera, novosadskog filozofa…

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Tvojima po tvome tekstu dali bi se reci nisiu crnogorske kape gledali,mora da su imala one sajkace i bili u proputovanju kroz cetiri nahije

Nomen est omen
Gost
Nomen est omen

Aaaa, mora da si vidovit! Sajkacu niko nije vidio, nazalost nisu ni mrdali iz stare Crne Gore, nije se imalo para. Dozvoli da su ti komsije, a vjerovatno i rodjaci, drugacijeg misljenja i da to ne znaci da lazu i da nose sajkacu.

Radonja
Gost
Radonja

Čirgiću, podrska za umnu analizu stanja stvari, svijesti, duha, hrabrosti, nadiruceg cetnistva… narocito analiza canu, univerziteta, placenih patriota. Zivjela CG svih građana!

Vasko de gama
Gost
Vasko de gama

A vuci te se KVAZI jezikom, dekanom, intelektualcima,istoricarima,istinom….
KVAZI Vam je sve !
Kvislinzi ste vi jer baštinite Sekulu Drlj.
PS.
Ne kaze se PONUKALO nego PODSTAKLO !

MneMne
Gost
MneMne

Vaske uci doktora jezika jeziku…ah..ha!

S.A.
Gost
S.A.

Cista istina…zato ona najvise boli a zaboljece mnoge..bravo Cirgicu

PrincOdKonika
Gost
PrincOdKonika

Niko osim Veljovica, koji za to prima platu.

PIPER
Gost
PIPER

CRNOGORCI! BUDITE SIGURNI ONI ŽIVE 100-200g. U PROŠLOSTI IZA,MENTALNI SKLOP JE ISTI
SCENARIO ĆE BITI ISTI KA U HRVATSKOJ
NEK JE VJEČNA DRŽAVA CRNA GORA,CRNOGORSKI NAROD SVI DOMOLJUBI BEZ RAZLIKE KOJOJ VJERI PRIPADALI

Bajica
Gost
Bajica

Kad vec ovakvi autoriteti ulaze u igru, sto kaze Miji varioc?😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👈👏👍😂😂😂😂😂😂

Gaeta
Gost
Gaeta

Dok su moji preci bili istinski patrioti i dali poprilično za Crnu Goru dotle su dotičnog gospodina bili na drugoj strani i htjeli da je nema.Sada on bi da nam drži predavanje i da nas uči o našoj Crnoj Gori. Treba li on da nas uči o jeziku naših predaka kad se zna đe je ko bio i kako je… Više »

Crnogorac
Gost
Crnogorac

Dosta si ružno ovo sročio. Šovinistički. Crnu Goru su branili kroz vjekove narodi koji su živjeli na njenoj teritoriji, a bilo ih je različitih vjera i nacija. Jezik naših predaka je CRNOGORSKI, ili NAŠKI, a ako ti voliš možeš ga zvati kako ti hoćeš. Samo nemoj da nas ubjeđuješ da smo srbi, jer ne spadamo u ona soj Crnogoraca koji… Više »

xxy
Gost
xxy

Posrbili se 1918 a na popisu 1909 bilo je 95% Srba i 5% Albanaca , ko se to posrbio 1918?!?

Gaeta
Gost
Gaeta

U stvaranju Crne Gore zna se dobro ko je učestvovao. Evo primjer Vučjeg dola i Nokšićkoj bitci , teško da ima ikoga ko bi rekoa da je ko od ovoga “stručnjaka za crnogorski jezik” učestvovao na crnogorskoj strani.Na suprotnoj sigurno ih ima dosta.Takvijeh primjera je dosta. Možemo da živimo skupa svi u ovoj državi ali treba da se zna da… Više »

sasaPG
Gost
sasaPG

Pozvan je svako ko to svojim znanjem i vrijednostima zasluzuje. Kada kazes ovaj mislis ti i takvi na Musliman . Upamtite , ovo je gradjanska drzava, a ne drzava nacionalnih manjina , ili slicno. Glas treba da ima svako, zvao se Janko , Mirsad , ili Toni , dokle god ne ugrozava drugoga. Danas Adnana psuju vise ovi uhljebi na… Više »

mile
Gost
mile

naski je srpski ,a ti mozes da lazes sebe to ti jedino i ostaje

Oksim
Gost
Oksim

Mile ajde malo do Kosova da prevežeš krave.

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Vaski jezik mozda jeste u to necu da ulazim,vi kao nacionalna manjina morate poznavati sluzbeni jezik to je crnogorski,a ro koji je vaski privatno,mozete I mongolski,samo ovdje kako ti rece tvoj naski ,nije I nece ga biti za nas vecinu

Цар🇷🇺Романов
Gost
Цар🇷🇺Романов

Куде си бре, ћу те утепам.

Тако би срби и дан данас причали да Турци нијесу по шумадији насељавали црногорску сиротињу.

Velja gora
Gost
Velja gora

Cudni organizatori transfera..
Vise su naroda raselili Nikolini kamatasi , no svi okupatori do tada
Za kapu kukuruza su ljudima uzimali imanja

Velja gora
Gost
Velja gora

Vidim dq ti je ona besplatna Pobjeda jedina lektira
Neka

Kotor
Gost
Kotor

Pošto nijesi do sad ništa naučio od predaka ovaj je za tebe čudo iz istorije , kulture i čojstva.

Gaeta
Gost
Gaeta

Istoriju poznajem poprilično dobro .Ne dam da me u mojoj Crnoj Gori ovi novokomponovani kvazi naučnici uče ko sam i što sam .Ko su mi bili preci, kojim jezikom su govorili.

Novak Ramov
Gost
Novak Ramov

Nauci nas istorija I to dobro,nauci nas da su podmuklovi i Lazo i i,da su spremni i bezobzirni napraviti sve,da Im s eto nista nije,napokon ostavili su krvave tragove na svaki pedalj ove zemlje,i to kome su napravili narodu koji casno stage da im pomogne izginu za njih a oni za zahvalnicu masakre i okupaciju.To smo dobro naucili budite sigurni… Više »

Čevljanin
Gost
Čevljanin

Nažalost ti Gaetu kao vojni logor crnogorske vojske ne bi smio ni pomenut kad toliko znaš o čemu pričaš . Gosp. čirgić je uvaženi prof. I gradjanin Crne Gore a ti si najobičniji posrbica.

Цар🇷🇺Романов
Gost
Цар🇷🇺Романов

Његош би данас пјевао о посрбицама.

KolenicaMoleban
Gost
KolenicaMoleban

Ti posebno

vesko nk
Gost
vesko nk

Vučji Do pamti silnu Tursku vojsku i najveći kidonos koji su preživljeli pretežno srbi koji su bili u tu tursko- srbsku vojsku kao turska raja.Posramljeni postiđeni morali su se vratit u Bosnu bez nosa kao dokaz izdaje prema pravoslavnim Crnogorcima.Ironija danas njihovi potomci oće da uče crnogorce pravoslavlju i opet kreću na Crnu Goru dako se osvete za njigovu sramotu.Laž… Više »

Gost
Gost
Gost

Znas li da je svaka crkva ostala netaknuta za vrijeme turaka? Sta ste vi uradili 90ih to bi i sad, toliko o tome koliki ste vjernici u Boga, kazem u Boga, ne bitno je jesi li katolik pravoslavac jevrej musliman … Ako ti je samo da rusis ubijas onda je to satanizam.. a to bi mnogi “vjernici”

Bole
Gost
Bole

Koliko li vam je lako skrenuti paznju sa zivotnog standarda i korupcije. Samo se baci pred vas podjeljivanje oko vjere, nacije, “identiteta”, napada i odbrane… I vec ste zaboravili da jedva spajate kraj s krajem, da djeci buducnost nije sjajna, da smo lideri u svemu, ali ipak gledate je li jeftinije ulje 3 centa u voliju ili lakovicu. Opametite se… Više »

Ћирилица
Gost
Ћирилица

I ovaj će na raport kod Ministra,…

Prc CG
Gost
Prc CG

Adnan Čirgić dekan fakulteta za Crnogorski jezik ????????!!!!😂😂😂😂😂😂😂😂😂
E sve vam je ovako originalno.

Tivat - EU
Gost
Tivat - EU

Ana Brnabić ( Hrvatica ) premijerka u Srbiji a brani tzv Srbe iz Crne Gore ! Ovo nije smiješno nego tragično !!!

Plunjaš
Gost
Plunjaš

Možda je trebao da bude neki srbin? Znam da bi ti volio, ali ne može.

Montenegrin
Gost
Montenegrin

Zato je Monika Seles prava srpkinja!?! Odkle bjese Karadjordje?! A viđi malo ko je sa Kraljem Nikolom vojevao i sto je makao krst i stavio orla na zastavu?
Nego srbicama ni ne treba objasnjavat

Rozaj
Gost
Rozaj

Crna Gora ili Montenegro, nikad vise nece postati srbija

xxy
Gost
xxy

Nije nikad ni bila Srbija nego Crna Gora ili u narodu tokom istorije zvana Srpska Sparta.

Ma,neka
Gost
Ma,neka

Srbi su izokrenuli njen naziv SLOVENSKA SPARTA, koji se od strane Evropljana velicalo njeno junastvo. ” srpska Sparta” kao izvorna sintagma NE POSTOJI. To je smislila SANU.

Bole
Gost
Bole

Cirgicu, daleko si i od intelektualca i od elite. Ne zavaravaj se da te nekakav doktorat cini tom elitom. Intelektualnu elitu cine oni koji hladne glave iznose prave stavove. Ovo sto ti lupetas ne prilici ni nekom sa 2-3 razreda srednje skole. Jos jednom, diploma nista ne znaci, vec moras kontinualno da pokazujes da si dio “elite”. Ovakvim ispadima samo… Više »

Plunjaš
Gost
Plunjaš

Dobro je, ti ćeš jednom dekanu da objasnis šta je to elita.

Bole
Gost
Bole

Plunjas, titula ne znaci nista. Znam licno doktore koje jako postujem, kao sto znam i one koji nicim ne mogu pokazati intelektualne sposobnosti. Masu papirom, ali na svakoj provjeri znanja ili inteligencije zaskripi. Cinick, bolje da slusas i ucis.

CiNick
Gost
CiNick

Kad nepismeni mjere nečije intelektualne kapacitete….

Import
Gost
Import

I ovog „ rušitelja” ,… na raport kod Ministra !!!

sasaPG
Gost
sasaPG

Svaka cast Cirgicu, kompletna istina sasuta u lice svima. Neka svako uzme sto mu pripada iz teksta i nek razmisli dobro sto mu je cinjeti. Sad ce hRistova vojska da psuje sto se ti kao Musliman mijesas u pravoslavna cekvena pitanja. Odgovor im je u samom tekstu, hocemo li cetnicku ili antifasisticku CG, hocemo li da nam vjerski lideri upravljaju… Više »

Oprem dobro
Gost
Oprem dobro

Saša, crkvi ne pada na pamet da određuje sve aspetke života, ali za ono što se tiče same crkve, naravno da će imati svoj jasan stav.

Bajica
Gost
Bajica

Ovaj je “najjači”!
A dje ovakav autoritet nadjiste?🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👈👈🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂👏😂😂😂😁😁😁😁😁😂🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Stari foco
Gost
Stari foco

U tvojoj ludoj glavi nadjiste

Bajica
Gost
Bajica

Hahaha đa’le opasni 😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁🇸🇨🇸🇨

Aloalo
Gost
Aloalo

Pst. Tako treba. Čuće te neko pa moze zamjeriti. Šššš. Mi cemo u mišje rupe. 😶

Joxim
Gost
Joxim

Nije ti lako Čirgiću. Uvalio si nam jezik podgoričkih muslimana,sve sa novim slovima, pa se plašiš da ćeš ostati bez tog izuma, koji o jadu zabavi djecu u osnovnim školama.

CiNick
Gost
CiNick

Nijesam znao da ti je uvalio jezik Nešto se nijesi bunio?

Kokot
Gost
Kokot

Bravo.I jeste jezik staropodgoričkih muslimana.Svako van PG ne govori tako.

Panto Pg
Gost
Panto Pg

Rano te penzionisase Čirgicu.

Velja gora
Gost
Velja gora

Kada Montenegro postane Crna Gora potrazi novo zanimanje
Ovo sadasnje ti ne vazi vise
Zato je muka na tebe

Bojan
Gost
Bojan

Ajde objasni mi, Crna Gora je naše ime, a Montenegro međunarodno, nijesmo mi birali. Ja uopšte ne shvatam.

xxy
Gost
xxy

Crna Gora je nase ime ali cetinjski evivasi ne koriste nase ime Crna Gora nego strano Montenegro.

Crnogorac
Gost
Crnogorac

Bojane, džaba objašnjavaš nepismenom narodu. Takvima ne smeta kad srbija igra u dresove na kojima piše serbia.

Velja gora
Gost
Velja gora

A jel imas ti Bojane neko medjunarodno ime?

xxy
Gost
xxy

Dzaba mu nova slova.

Penzija 128 e
Gost
Penzija 128 e

A sto cemo sa penzijama
Ocemo li njih vratit na 1918

NEZNANI
Gost
NEZNANI

JUNAK
🤣🤣🤣🤣🤣🤣

PIPER
Gost
PIPER

ŽIVIO ČIRGIĆU!,CRNOGORCI BUDITE SPREMNI.
ČETNIČKI VOJVODA MANDIĆ JAVNO POZIVA DA SE OKUPE I SRUŠE VLADU,DRŽAVU I PRIPOJE SE NJIHOVOJ SRBIJI

Boka
Gost
Boka

EVO I JA DA POZOVEM BOKELJE DA SE OCIJEPIMO I VRATIMO SE 150 GOD NAZDAD

JESI ZADOVOLJAN SA POZIVOM ???

Bojan
Gost
Bojan

Evo i ja da ti isto odgovorim kao @ free samples Aj ne mlati.
Valjda mi pušte komentar u etar.

free samples
Gost
free samples

aj ne mlati obrazati

Zakon
Gost
Zakon

Preci im ginuli za Crnu Goru pod crvenom zastavom a oni hoce Srbiju pod sultanovom zastavom. Cudan neki nakot. Ulicom bi da ruse i zakon i drzavu. Za to sluze sudovi i izbori. Ali stado slusa samo svog pastira jer sopstvenog mozga nema.

Onajkojizna
Gost
Onajkojizna

Ako si mislio na crveni obraz to je u redu,ali crnogorska zastava u to vrijeme, tj., za vrijeme vladavine kralja Nikole je bila trobojka.

knn
Gost
knn

Vi se drzite trobojke iz vremena kralja Nikole kao pijani plota pa i sve da je bila a nije , to je mnogo kraci period od nekoliko stotina godina kroz koje su Crnogorci ginuli i ponosno nosili crvenu crnogorsku zastavu.Vama smeta sve sto ima vete sa CG

xxy
Gost
xxy

Trobojka je drzavna zastave medjunarodno priznate drzave Crne Gore na Berlinskom kongresu 1878 a alaj barjak je vojna zastava sa bijelim dvoglavim orlom i bijelim obrubom a ne zutim.Nema zutih orlova nego crni ili bijeli.

Aproksimativno
Gost
Aproksimativno

I ti zato setas u litije, cilj ti je promenis zastavu? Znaci kd to postignete bicete zadovoljni i ovo ce gradjansko drustvo prosto da procvjeta? Ili dalje ide himna, i drzava ?

Bojan
Gost
Bojan

Je li bilo Crne Gore prije kralja Nikole i Njegoša, ili tu sve počinje, a ono prije gumicom da izbrišemo.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Gost
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

CASU MEDA JOS NIKO NE POPI
STO JE CASOM ZUCI NE ZAGRCI
CASA ZUCI ISTE CASU MEDA
SMIJESANE NAJLAKSE SE PIJU…….

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Gost
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

JA SAM DA VRATIMO TESLU ..39.000 JE OSTAVIO NAUCNIH OTKRICA I NIKO NE ZNA CEMU SLUZE
ZATO PENTAGON ZNA

Neko Tamo
Gost
Neko Tamo

Javio se. Treba stolicu sčuvati

ILIJA
Gost
ILIJA

Evo posto nemam pravo da cutim pa da kazem.Putuj igumane

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Gost
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Tesla je sve ostavio brojeve 3 6 9…

Ljuta
Gost
Ljuta

Zadnji odpadak milovog rezima ne vidi nista sporno da se retroaktivno i to 102 godine donosi zakon…..trebali su ga vratiti na 1945 bolje bi prosli….sta cemo sa imovinom kralja Nikole iz 1918g? Ili imovinom austrougarske…da vratimo boku malo madjarima a malo austriji…?

ILIJA
Gost
ILIJA

Bolje je Boki bilo tada,sad bi potpisao da mogu da se vrate a i imali bi pasos Austrije

Zakon
Gost
Zakon

Prvo procitaj zakon pa se onda ljuti, a ne da lupetas napamet.

knn
Gost
knn

Ljuta ne sto bi to cjepkali bolje je sve u paketu dati Srbiji

sasaPG
Gost
sasaPG

102 godine nismo imali drzavu. Nista sporno u tome, ali se nepravda mora rhesavati. Sada je doslo vrijeme za crkvu. Ako se vracas tako unazad, od tvoje Serbije ni srez ne bi ostao. Sve tursko 300 ljeta, na koji vijek da se pozives onda…

Marko B
Gost
Marko B

Ima jedan stih koji je nastao odavno i za koji smo mislili da nikada vise nece biti izgovaran: BRANICEMO CRNU GORU OVIH DANA OD DUŞMANA! i evo dodje vrijeme da i on vaskrsne u domu svakog cestita Crnogorca a sve zbog ove druge strane, koja prosto nikako da shvati da je njihova jedina kuca Crna Gora.

marko
Gost
marko

1 SPC da se registruje kaonpravno lice inuvede u sistem placanja PDV-a 2. Da se objekti stariji od 1920. odmah uknjize na drzavuv..drugi nakon postupka utvedjivanja osnova ubskladu sa zakonom , 3. Da se krivicno kazne odgovirninod ministara pa dalje , za nezakonite radnje na uknjizbama imovine na SPC , 4.Da se utvrsi stepen ostecenja i devastacije objekata te da… Više »

CiNick
Gost
CiNick

Ovi zakon je amnestija za sudionike pljačke milenijuma, ìz DPS i SPC vrhuške. Ništa nije falilo krivičnome zakonu.

free samples
Gost
free samples

pa nijesu srbi ni Amfilohije ni Gojko sta je sad tu cudno???

MLADEN 🇲🇪
Gost
MLADEN 🇲🇪

Litije,setnje,ikonografija tih ljudi,zastave,crtanje trobojke po spomenika i drevnog grada Duklje,bakljade na groblju itd su dokaz da postoje osobe koje nikad nisu preboljele 2006, takodje postojanje nekih nocnih vukova, osoba poput voditelja koje se pozivaju na vjeru a sve su samo ne vjernici itd su doista dokaz da veliko-srpski projekat ne da tinja, nego je življi nego ikada. U pamet se… Više »

Odlicno
Gost
Odlicno

E evo ih od rane zore…i mozete li neki drugi termin da upotrijebite jer “ruše” je u svakom clanku. Dosadni ste

Tanja
Gost
Tanja

Ruse …nego sto.
Zaludnja vi muka

Gile
Gost
Gile

A sto cemo.nekad su to bili crnogorci a sad su ravnogorci.zamijenili kapu crnogorsku za šajkaču,zastavu staru vjekovima za ovu vitaminsku koju im sultan uredi i naredi….

Titobog
Gost
Titobog

I jedni i drugi su Srbi

Send this to a friend