Politika Članovi Odbora za evropske integracije održali sastanak sa minisarkom vanjskih poslova Njemačke

Njemačka pruža snažnu podršku Crnoj Gori na putu ka EU

Članovi Odbora za evropske integracije održali sastanak sa minisarkom vanjskih poslova Njemačke

Predsjednik i članovi Odbora za evropske integracije Ivan Vuković, Jovan Subotić, Simonida Kordić i Ana Novaković Đurović održali su sastanak sa ministarkom vanjskih poslova Njemačke Analenom Berbok ( Annalena Baerbock) i poslanicima njemačkog Bundestaga Deborom Diring (Deborah Düring),  Jirgenom Hartom (Jürgen Hardt) i Urlihom Lehteom (Ulrich Werner Maria Lechte).

Ministarka vanjskih poslovaNjemčake Berbok pohvalila je postignute rezultate Vlade i Skupštine Crne Gore u procesu evropskih integracija i naglasila da Crna Gora može računati na snažnu podršku Njemačke u njenim daljim naporima na putu ka punopravnom članstvu u EU.

“Uz to, podsjetila je na obavezu zemalja Zapadnog Balkana koji teže članstvu u EU da obezbijede potpunu usklađenost nacionalnih politika sa Zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom EU”, saopšteno je iz Skupštine.

Govoreći o evropskom putu Crne Gore, Berbok je istakla spremnost Njemačke da pruži pomoć Crnoj Gori u procesu reforme i jačanja policijske organizacije, a u kontekstu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Poslanici Bundestaga interesovali su se za odnos građana prema ideji članstva Crne Gore u EU, aktivnosti Vlade na planu zelene tranzicije, sistemske odgovore na problem nasilja u porodici, te ukazali na potrebu stvaranja finansijskih pretpostavki za efikasan rad pravosudnih organa.

Članovi Odbora za evropske integracije istakli su da je, u narednim mjesecima, fokus aktivnosti državnih organa na ispunjavanju privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, uz očekivanje da bi to moglo rezultirati pozitivnim izvještajem EU koji bi Crnoj Gori širom otvorio vrata punopravnog članstva.

Poslanici Skupštine Crne Gore iznijeli su različite stavove o političkoj dimenziji integracionog procesa Crne Gore, kao i aktuelnim dešavanjima u kontekstu ispunjavanja obaveza iz evropske agende.

“Ipak, saglasili su se da je budućnost Crne Gore u EU, i u tom smislu, podsjetili na važnost konstruktivnog dijaloga relevantnih političkih aktera u zemlji. Poslanici su zahvalili njemačkim kolegama na kontinuiranoj podršci koju pružaju Crnoj Gori na planu realizacije važnih reformi i dostizanja evropskih standarda u različitim oblastima”, navodi se.

Sastanku je prisustvovao i Manuel Zaracin (Manuel Ferdinand Theodor Sarrazin), izaslanik Vlade SR Njemačke za Zapadni Balkan i Peter Felten, ambasador SR Njemacke u Crnoj Gori.

Send this to a friend