Politika

Održana konstitutivna sjednica novog saziva Etičkog odbora

Danas je u Ministarstvu unutrašnjih poslova održana konstitutivna sjednica novog saziva Etičkog odbora, navodi se u saopštenju tog ministarstva.

Ministar unutrašnjih poslova, Sergej Sekulović, shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima, obrazovao je Etički odbor koji prati primjenu Kodeksa policijske etike.

“Etički odbor na osnovu predloga, pritužbi i predstavki građana i policijskih službenika, kao i na osnovu sopstvenih saznanja daje mišljenje da li određeno ponašanje policijskog službenika predstavlja povredu Kodeksa policijske etike. Kada utvrdi da određeno ponašanje policijskog službenika predstavlja povredu Kodeksa, Etički odbor inicira, odnosno predlaže pokretanje odgovarajućeg postupka”, piše u saopštenju.

Kako su kazali formiranje Etičkog odbora jedna je u nizu planiranih aktivnosti na putu depolitizacije, profesionalizacije i jačanja integriteta policijskih službenika, što je jedan od prioriteta u radu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Za predsjednicu Etičkog odbora imenovana je šefica Kabineta ministra Jelena Maraš. Članovi su predstavnici Uprave policije Marko Stanković i Svetislav Čović predstavnik Sindikata Uprave policije Predrag Jokić, službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Bojan Mandić, te predstavnici NVO sektora Ivana Đođić (Građanska alijansa) i Slobodan Tomašević (Centar kreativnih vještina), sekretarka Etičkog odbora je Lahira Duraković, službenica u Kabinetu ministra.

“Etički odbor ohrabruje građane, civilni sektor i službenike da proaktivnim pristupom daju doprinos u procesu jačanja integriteta policijskih službenika, poručeno je sa sjednice”, ističe se u saopštenju.

Send this to a friend