Politika

Pažin: Do članstva u EU ako nadležni pokažu odgovornost

Do članstva u EU doći će samo ako sve nadležne institucije pokažu odgovornost na svim nivoima, kazao je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin na sjednici Savjeta za vladavinu prava.

Sjednici je prisustvovao i šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Aivo Orav, a predstavljen je Nezvanični radni dokument (nonpejper) Evropske komisije o stanju u oblasti vladavine prave.

„Iako je Evropska komisija u nonpejperu konstatovala napredak u mnogim ključnim oblastima vladavine prava, želim da se fokusiramo na oblasti u kojima možemo i moramo više i bolje. Nalazimo se u fazi koja zahtjeva da institucije zadužene za vladavinu prava moraju iskazati mnogo više odgovornog rada, individualnog i institucionalnog kvaliteta i konkretne prepoznatljive rezultate u oblastima za koje su zadužene. To neće biti moguće ukoliko sve nadležene institucije ne pokažu odgovornost na svim nivoima, polazeći od starješina institucija, pa do svakog nosioca funkcije i svakog službenika”, saopštio je Pažin.

On je naglasio da nema mjesta nikakvoj komociji u obavljanju dužnosti, niti olakom zadovoljavanju formalnim statistikama, već rezultati moraju biti suštinski, takvi da ih mogu osjetiti sami građani, kroz unapređenje pravne sigurnosti, kao najznačajnijeg atributa vladavine prava.

„Samo takav pristup obavezama vodi jačanju povjerenja u pravosuđe i druge institucije, prvenstveno građana, a potom i naših partnera u Briselu”, dodao je Pažin,

Prema riječima Orava, Evropska komisija prepoznaje i pozdravlja napredak koji je Crna Gora ostvarila u usvajanju propisa EU, izgradnji institucija i ostvarenju rezultata u brojnim oblastima vladavine prava, ali takođe i ukazuje na niz preostalih izazova.

Članovi Savjeta, rukovodioci državnih institucija zaduženih za oblast vladavine prava, preuzeli su obavezu da, prije usvajanja narednog godišnjeg izvještaja o napretku Crne Gore, izvijeste Evropsku komisiju o napretku u ispunjavanju preporuka iz Nezvaničnog radnog dokumenta (nonpejpera) o stanju u oblasti vladavine prava.

Send this to a friend