Politika

Pažin: Napredak Crne Gore prepoznaju spoljnopolitički partneri

Pažin i državna sekretarka Ministarstva pravde i zaštite potrošača Njemačke Stefani Hubig potpisali su danas Zajedničku deklaraciju o namjeri saradnje u vezi sa programom rada za period 2015-2017 između ta dva ministarstva.

Kako se navodi u saopštenju Ministartva pravde, cilj zajedničke deklaracije je precizno definisanje konkretnih aktivnosti u cilju sprovođenja Zajedničke izjave o saradnji koja je između dva ministarstva potpisana 10. juna 2014. u Berlinu.

Tokom bilateralnog susreta koji je prethodio potpisivanju Zajedničke deklaracije, Pažin i Hubig razgovarali su o odnosima Crne Gore i Njemačke i rezultatima koji su plod duge tradicije kvalitetne programske saradnje dvije države. 

„Pažin je Hubig upoznao sa rezultatima Crne Gore na putu evroatlantskih integracija, sa posebnim akcentom na ciljevima ostvarenim u oblasti vladavine prava. Predstavio je i rezultate Crne Gore u smislu institucionalnog razvoja, prvenstveno formiranje Specijalnog državnog tužilaštva“, navodi se u saopštenju.

Hubig čestitala je Crnoj Gori na postignutim rezultatima na svom putu unapređenja društva i ostvarivanja spoljnopolitičkih prioriteta.

Ona je kazala da je spremna za podršku daljem unapređenju institucija i kvalitetnom sprovođenju zakonodavstva.  

Sagovornici su razmijenili iskustva dvije države na polju normiranja i sprovođenja najznačajnijih mehanizama borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, među kojima su oduzimanje koristi stečene kriminalom i odgovornost pravnih lica za krivična djela. 

Kako se navodi u saopštenju, zajednički je zaključeno da je pravna sigurnost najznačajnija poruka građanima ali i stranim investitorima i drugim relevantnim subjektima, kao i da je kontinuirana edukacija jedan od najefikasnijih mehanizama u cilju njenog unapređenja.

Tokom sastanka, sagovornici su razmotrili oblasti koje bi bile predmet dalje saradnje, i načelno je dogovoren nastavak saradnje i razmjene iskustava u oblasti sistema izvršenja krivičnih sankcija, kao i na polju oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalom. 

Načelno je dogovorena i saradnja Ustavnih sudova dvije države i dalja razmjena iskustava u pogledu instituta ustavne žalbe.

Pažin naglasio je da u odnosu na ovaj institut postoje snažna očekivanja, imajući u vidu da je isti poslednje djelotvorno pravno sredstvo koje je potrebno iscrpiti prije obraćanja Evropskom sudu za ljudska prava.

Susretu je prisustvovao Mihael Hausner, čiji je angažman na mjestu savjetnika ministra u Ministarstvu pravde Crne Gore omogućila IRZ fondacija Njemačke u okviru pomoći integracionom putu Crne Gore.

 

Send this to a friend