Politika

Pažin: Ostvarivanje evropskog kvaliteta života zahtjeva angažman čitavog društva

Foto: Vlada Crne Gore

Vjerujem da će odgovornost sa kojom Vlada i pravosuđe sprovode reforme iz oblasti vladavine prava naići na jednako odgovoran odnos svih stranaka u Skupštini kako bi Crna Gora održala dobru dinamiku u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, saopštio je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin na sastanku sa delegacijom Evropskog parlamenta danas u Podgorici.

“U vrijeme kada ulazimo u posljednju i najzahtjevniju fazu pristupanja Evropskoj uniji, moramo državama članicama i građanima Evropske unije ponuditi ubjedljive argumente da je Crna Gora društvo u kojem važe evropska demokratska pravila. Zato je neophodno da svi društveni akteri svoje pojedinačne ciljeve i ambicije podrede opštem cilju ostvarivanja evropskog kvaliteta života za sve građane Crne Gore,” naglasio je Potpredsjednik.

Na sastanku održanom uoči sjednice Parlamentarnog odbora Crne Gore i Evropske unije za stabilizaciju i pridruživanje, potpredsjednik Pažin je pozdravio visok stepen interesovanja institucija i država članica EU za politiku proširenja i izrazio očekivanje da napredak zemalja kandidata bude zasnovan na individualnim rezultatima u sprovođenju reformi.

Potpredsjednik je izrazio uvjerenje da će konkretnim rezultatima u oblasti vladavine prava, dinamičnim ekonomskim rastom, koji je u prvom kvartalu ove godine dostigao 4,5 odsto, i daljim jačanjem institucija, Crna Gora zavrijediti podršku evropskih partnera za brži napredak u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Šef delegacije Evropskog parlamenta europoslanik Peter Korumbašev ukazao je na značaj dijaloga u crnogorskom parlamentu i pune funkcionalnosti zakonodavne vlasti za sprovođenje zahtjevnih reformi na putu ka punopravnom članstvu u EU.

Predstavnici Evropskog parlamenta pozdravili su naročito stoprocentnu usaglašenost vanjske politike Crne Gore sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, kao i konstruktivan i odgovoran prisup u regionalnoj politici koji je rezultirao uspješnom ratifikacijom sporazuma o granici sa Kosovom.

Send this to a friend