Politika

Pažin uvjeren da bi blokada Sudskog savjeta ugrozila reformu vladavine prava

Blokada izbora članova Sudskog savjeta u Skupštini Crne Gore imala bi brojne negativne efekte na ključne reforme u oblasti vladavine prava, kao temelja ukupnog društvenog i ekonomskog razvoja Crne Gore, naglasio je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin, na sastanku sa predstavnicima Venecijanske komisije.

Kako je saopšteno iz Vlade, Pažin je zahvalio predstavnicima Venecijanske komisije na dugogodišnjoj saradnji i kontinuiranom doprinosu izgradnji crnogorskog zakonodavnog okvira po najvišim evropskim standardima.

“Izrazio je očekivanje da će, uz podršku Venecijanske komisije, i aktuelno pitanje izbora članova Sudskog savjeta, koje je problematizovano odlukom opozicije da ne učestvuje u radu Skupštine, biti prevaziđeno u skladu sa najboljom uporednom praksom”, navodi se u saopštenju.

Šef delegacije Venecijanske komisije Filip Dmitrov zahvalio je Pažinu na dugogodišnjoj produktivnoj saradnji koju Crna Gora ostvaruje sa tim eksperskim tijelom Savjeta Evrope.

“Izrazio je, takođe, nadu da će svi društveni akteri u Crnoj Gori prepoznati značaj nesmetanog funkcionisanja sudske vlasti i da će, u skladu sa tim, pokazati potrebnu odgovornost i konstruktivnost prilikom imenovanja članova Sudskog savjeta, kao tijela koje obezbjeđuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija”, dodaje se u saopštenju.

Delegacija Venecijanske komisije boravi u Crnoj Gori na Pažinov poziv, u cilju razmatranja načina za prevazilaženja problema moguće blokade u radu Sudskog savjeta, usljed najava opozicije da neće učestovati u radu Skupštine prilikom izbora članova Savjeta iz reda uglednih pravnika.

Send this to a friend