Politika

Pešić: Crna Gora će nastaviti da sprovodi politike NATO-a

Foto: MO

Generalni direktor Direktorata za politiku i planiranje odbrane general major Rajko Pešić učestvovao je na sastanku NATO političkih direktora, koji je održan putem video konferencije, kojom je predsjedavao zamjenik generalnog sekretara NATO Mirčea Geoana. U susret predstojećem sastanku ministara odbrane članica NATO, politički direktori su razgovarali o napretku koji su države ostvarile na planu sprovođenja ključnih politika Alijanse, u cilju daljeg unapređenja kohezije unutar Saveza.

“Uzimajući u obzir aktivnosti koje se realizuju na planu jačanja sistema kolektivne odbrane i sveukupne otpornosti, politički direktori su izrazili zadovoljstvo stepenom ostvarene adaptacije Alijanse savremenim bezbjednosnim izazovima i prijetnjama. Naglašeno je da je u proteklom periodu postignut napredak i na planu unapređenja procesa donošenja odluka u slučaju eventualnih kriza, kako bi Alijansa mogla brzo i efikasno da pruži adekvatan odgovor na savremene izazove sa kojima se suočava”, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Pešić je kazao da su ujedinjeni napori zemalja članica, međusobna solidarnost, kao i jaka transatlantska veza suština uspjeha i kredibiliteta Alijanse. U tom kontekstu, istakao je da će Crna Gora nastaviti da sprovodi politike Saveza i na taj način doprinositi efikasnosti i uspješnom sprovođenju aktivnosti, u cilju jačanja kolektivne odbrane. Takođe, on je istakao da, kroz angažovanje pripadnika u okviru međunarodnih misija i operacija, Crna Gora jasno pokazuje posvećenost savezničkim naporima usmjerenih ka unapređenju sveukupne bezbjednosne situacije.

“Tokom sastanka još jednom je potvrđeno da se, pored unapređenja spremnosti i obučenosti snaga, mora nastaviti i rad na jačanju političke dimenzije NATO. Zato se ističe da je potrebno dodatno unaprijediti međusobnu saradnju i intenzivirati proces konsultacija među saveznicama. Takođe, naglašena je važnost sveobuhvatnog pristupa kompleksnim bezbjednosnim izazovima što podrazumijeva i jaču povezanost svih relevantnih međunarodnih aktera”, zaključuje se u saopštenju.

Send this to a friend