Politika

Počinje intenziviranje reformi koje će voditi ka završetku pristupnih pregovora

Tokom proteklog perioda je ostvaren značajan napredak u pristupanju EU, ali umjesto predaha, pregovaračku strukturu očekuju novi zadaci i već su preduzete aktivnosti na intenziviranju reformi koje će voditi ka završetku pristupnih pregovora, ocijenjeno je na današnjoj sjednici Pregovaračke grupe u Podgorici.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, članovi Pregovaračke grupe su razmotrili tekuće i planirane aktivnosti pregovaračke strukture usmjerene na ispunjenje završnih mjerila i realizaciju preporuka iz Izvještaja Evropske komisije za Crnu Goru 2019.

Glavni pregovarač Aleksandar Drljević je ocijenio da je u prethodnom periodu ispunjen veliki broj obaveza i ostvareni značajni rezultati, ali da je u narednom periodu potrebno uložiti dodatne napore s ciljem održanja dinamike i kvaliteta procesa i, prvenstveno, daljeg unapređenja životnog standarda građana.

“Pravi je trenutak za intenziviranje reformi u pregovaračkom procesu, jer je Crna Gora ušla u završnicu jedne faze pregovora, koja će biti okončana otvaranjem poglavlja 8 – Konkurencija. Nakon izbora i nove organizacije u institucijama Evropske unije, dobili smo potvrdu da je opredjeljenje Brisela kad je u pitanju proširenje na Zapadni Balkan nepromijenjeno, što nam pruža dodatnu motivaciju da se angažujemo i posvetimo našem dijelu posla”, poručio je Drljević.

Imajući u vidu da Crna Gora ulazi u zreliju fazu pregovaračkog procesa, koja zahtijeva najveću posvećenost svih članova pregovaračke strukture, istaknuta je odlučnost da se efikasno odgovori svim zahtjevima procesa.

“U tom kontekstu, pregovarači su ukazali da je tokom jula intenziviran rad i održani sastanci Kolegijuma za pregovore, Savjeta za vladavinu prava, Pregovaračke grupe i 32 radne grupe za vođenje pregovora, razmotrene preporuke iz Izvještaja EK i pripremljen detaljan plan aktivnosti svih tijela za predstojeći period. S ciljem intenziviranja reformskih aktivnosti i ubrzanja pregovaračkog procesa, radne grupe aktivno prate aktivnosti koje vode ispunjavanju završnih mjerila i preporuka iz Izvještaja EK”, navodi se u saopštenju.

Članovi Pregovaračke grupe su, takođe, razmotrili nalaze radnih grupa u kojima je istaknuto neslaganje sa pojedinim ocjenama iz ovogodišnjeg Izvještaja EK sadržanim u devet pregovaračkih poglavlja i istakli da će o tome obavijestiti Evropsku komisiju.

“S ciljem bolje promocije pregovaračkog procesa i predstavljanja ostvarenih rezultata i daljih obaveza u pristupanju EU, dogovoreno je aktivnije učešće članova Pregovaračke grupe u aktivnostima usmjerenim na unapređenje informisanja građana o EU i pregovaračkom procesu, kroz aktivniju saradnju sa lokalnim samoupravama, akademskom i poslovnom zajendicom i civilnim sektorom”, dodaje se u saopštenju.

Send this to a friend