Politika

Potpisan Sporazum o prijateljstvu i saradnji Bara i Resena

Na poziv predsjednika makedonske Opštine Resen, Živka Gošarevskog, delegacija Opštine Bar na čelu sa predsjednikom Dušanom Raičevićem prisustvovala je svečanosti povodom obilježavanja 75 godina od oslobođenja Resena i Prespe-11.septembar.

Tom prilikom, Raičević i Gošarevski potpisali su Sporazum o prijateljstvu i saradnji.

Inicijativa za uspostavljanje saradnje i prijateljskih odnosa Opštine Bar sa Opštinom Resen pokrenuta je od strane ambasadorke Crne Gore u Republici Sjevernoj Makedoniji, Marije Petrović i predsjednika Opštine Resen Živka Gošarevskog.

Opštine Bar i Resen dugi niz godina imaju blisku saradnju, a potpisivanje Sporazuma o prijateljstvu će značiti formalizaciju povezanosti lokalnih uprava kao i pravni okvir za dalje produbljivanje saradnje. Posebno su važne istorijske i kulturne veze između ove dvije opštine.

“Sa velikim zadovoljstvom sam primio inicijativu Marije Petrović, ambasadorke Crne Gore u Republici Sjevernoj Makedoniji i predsjednika Gošarevskog za potpisivanje Sporazuma o prijateljstvu i saradnji sa Opštinom Resen.  Sporazum predstavlja krunu naših i više nego dobrih odnosa, zasnovanih na kulturno-istorijskom i duhovnom nasleđu kulta Sveti Vladimir, kojeg na ovim prostorima jednako poštuju i pravoslavni i katolici i muslimani. Potpisivanjem Sporazuma, a vodjeni ovim kultom koji nas spaja, omogućili smo institucionalni okvir za unaprijeđenje naše aktivne saradnje i prijateljstva, sa ciljem saradnje u oblasti kulture, turizma, obrazovanja, ekonomije, kao i na svim drugim poljima koje zajednički ocijenimo da su od obostranog interesa za naše gradjane”, istakao je Raičević.

Između Opština Resen, Elbasan i Bar je 2015. godine potpisan Memorandum o saradnji kao nastavak kulturno-turističkog projekta „Putevima svetog Vladimira”, sa ciljem promovisanja i afirmacije zajedničkog kulturnog, istorijskog i duhovnog nasljeđa.

Send this to a friend