Politika

Pozdravljeni koraci ka unapređenju nadzorne uloge Skupštine

Na osnovu Rezolucije Evropskog parlamenta o izvještajima Evropske komisije za Crnu Goru za 2019. i 2020. godinu, pozdravljeni su koraci usmjereni ka unapređenju nadzorne uloge Skupštine, kao i njenoj transparentnost i otvorenost prema građanima i društvu, saopšteno je iz Skupštine Crne Gore.

Prema njihovim riječima upućen je i poziv “novoizabranoj Skupštini da obezbijedi inkluzivan politički dijalog u Skupštini, kao i da radi na jačanje uloge građanskog društva”.

Kako navode, u skladu sa ranije izrečenim porukama predsjednika Skupštine Alekse Bečića, da će jedan od ključnih prioriteta 27. saziva biti rad na podizanju transparentnosti i otvorenosti Skupštine, najviši zakonodavni organ nastaviće da afirmiše navedene postulate i u predstojećem periodu, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Send this to a friend