Politika

Predlog Demokrata i GP URA: Svaka odluka da bude dvotrećinska

Sa sastanka

Privremeni skupštinski odbor za izborne reforme odlučuje dvotrećinskom većinom svih članova, s tim da mora biti ispunjen i uslov da za predlog glasa i većina svih članova odbora iz parlamentarne većine i većina svih članova iz parlamentarne opozicije, predviđeno je predlogom odluke o osnivanju, koji su Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA predali predsjedniku parlamenta Ivanu Brajoviću. U tom dokumentu, u koji je Dan imao uvid, piše da u cilju efikasnijeg i kvalitetnijeg izvršavanja zadatka odbor može obrazovati jedan ili više pododbora.

Detaljan izvještaj o svom radu sa tekstom usaglašenih zakonskih projekata, drugih propisa i akata odbor će dostaviti Kolegijumu predsjednika Skupštine i svim poslaničkim klubovima obrazovanim u Skupštini Crne Gore, kada završi sa radom navodi se u predlogu odluke, koji je sačinjen na osnovu Plana izbornih reformi.

Precizirano je da odbor ima 14 članova, od kojih se šest članova imenuje na predlog parlamentarne većine, šest članova na predlog parlamentarne opozicije, a dva člana na predlog NVO koje su ostvarile javnu prepoznatljivost u oblasti izbornog procesa, objavljivale stručne radove i studije na temu izbornog procesa i koje su učestvovale u domaćem i međunarodnom monitoringu izbornog procesa.

Objašnjeno je da ako je broj klubova parlamentarne većine ili parlamentarne opozicije manji od broja članova odbora koji im pripadaju, kandidate do pripadajućeg broja predlaže klub poslanika sa najvećim brojem članova kluba, uz poštovanje principa da nijedan klub poslanika ne može imati više od tri člana odbora.

Kako je navedeno, između ostalog, odbor će raditi u cilju unapređenja izbornog procesa, slobode medija i stvaranja slobodnog izbornog ambijenta.

Zadatak odbora je, precizirano je, da nađe predlog održivih rješenja u vezi sa izborom članova Sudskog savjeta iz redova uglednih pravnika, da definiše predlog novih zakonskih rješenja u vezi sa načinom izbora i izborom članova Savjeta RTCG, koji će biti nominovani u parlamentu, da definiše predloge rješenja za implementaciju svih preporuka OEBS-ODIHR-a u cilju povećanja transparentnosti i profesionalizma institucija koje su uključene u izborni proces (posebno DIK i ASK), kako bi se povećalo povjerenje javnosti. To uključuje izmjene zakona o izboru odbornika i poslanika, biračkom spisku, finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i registrima prebivališta i boravišta.

Navodi se da odbor treba da pripremi predlog zakonskog rješenja održavanja svih lokalnih izbora u jednom danu, da definiše predlog Kodeksa etičkog ponašanja u izbornim kampanjama, i da definiše predlog rješenja za osnivanje nezavisnog tijela za nadzor nad doslednom primjenom usvojenih zakona i podzakonskih akata, i nad ostvarivanjem sloboda i prava učesnika na izborima.

Međutim, to nije sve, jer odbor treba da pripremi predloge izmjena seta medijskih zakona sa ciljem da se pravni okvir usaglasi sa EU i međunarodnim standardima, kao i da potvrdi datum parlamentarnih izbora i dogovori datum održavanja svih lokalnih izbora u jednom danu.

Iz DPS-a su kazali kako vjeruju da bi do kraja mjeseca mogli početi pregovori o radnoj grupi za reformu izbornog zakonodavstva, ali nijesu htjeli da se izjasne da li im je konkretan predlog Demokrata i URA prihvatljiv. Poslanik DPS-a Miloš Nikolić za TV Vijesti je rekao da su pregovori prihvatljivi, ali o modalitetima i strukturi radne grupe zasad ne može da govori.

19 Komentara na "Predlog Demokrata i GP URA: Svaka odluka da bude dvotrećinska"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend