Politika

Pribilović: Unapređenje ambijenta za razvoj civilnog društva zajednički cilj

Unapređenje ambijenta za razvoj civilnog društva, razvoj participativne demokratije, koja podrazumijeva snažniju ulogu građana i nevladinih organizacija u procesu donošenja odluka i kreiranju lokalnih javnih politika, a koje su od zajedničkog interesa lokalne zajednice zajednički je cilj, kazala je ministarka javne uprave Suzana Pribilović.

Ona je prisustvovala konferenciji „Moja zajednica – Snažna zajednica“ u organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u Podgorici.

Pribilović je istakla da je saradnja nevladinih organizacija i lokalnih vlasti posebno važan mehanizam aktivnog uključivanja građana u proces kreiranja javnih politika, koji omogućava bolju informisanost građana, kao i osluškivanje i realizaciju potreba društva sa jedne strane ali i transparentniji rad lokalnih uprava sa druge strane.

„Vođeni tom idejom, a na predlog predsjednika Vlade, u drugoj polovini ove godine, organizovali smo sastanke sa nevladinim organizacijama sa sjevera i to u tri opštine: Bijelo Polje, Pljevlja i Berane upravo iz razloga da iz prve ruke čujemo stavove i predloge NVO sektora kako se može unaprijediti njihov rad“, kazala je Pribilović.

„Dijalog i konstruktivna saradnja između lokalnih samouprava i lokalnog civilnog sektora u procesima odlučivanja, daju veću legitimnost određenoj javnoj politici, u konačnom omogućavajući njeno lakše sprovođenje. Zagovarajući politiku koja doprinosi razvoju partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog sektora, Ministarstvo javne uprave je u saradnji sa građanima i civilnim sektorom, ojačalo normativno pravni okvir u cilju afirmisanja otvorenog i demokratskog društva“, istakla je Pribilović.

Zamjenica šefa sektora za saradnju Delegacije Evropske unije Audrone Urbonaviciute je istakla da u procesu integracija dobro upravljanje na lokalnom i nacionalnom nivou su veoma važni.

„Evropska unija je odlučila da podrži subgranting za organizacije koje nisu dovoljno razvijene kako bi implementirale EU projekte direktno“, kazala je Audrone Urbonaviciute.

Send this to a friend