Politika

Radulović ide u penziju: Zatražio otpremninu a da javnost ne sazna

Radulović

Poslanik Demokratskog fronta Branko Radulović, koji inače ima najveću poslaničku platu (u maju ove godine ona je iznosila 1.896 eura),  zatražio je od parlamenta otpremninu zbog odlaska u penziju, pišu Dnevne novine.

Administrativni odbor Skupštine, za koju je Radulović jednom rekao da je “nelegitimna i od opozicije bojkotovana”, odobrio je juče isplatu te otpremnine Raduloviću.

Prepiska između Radulovića i Administrativnog odbora uoči jučerašnje sjednice, međutim, otriva da je poslanik DF insistirao na tome da mu se rješenje o otpremnini napiše „po automatizmu“, kako njegov zahtjev ne bi bio dostupan javnosti i postao „predmet raznih medijskih manipulacija“, navode DN.

U protivnom, napisao je Radulović, on će ga povući. Tako je, nakon jučerašnje sjednice ovog skupštinskog odbora, na kojoj je javnosti postao dostupan Radulovićev zahtjev, ostalo mnogo toga nejasnog, ističe se u tekstu DN.

Radulović se obratio Administrativnom odboru 20. jula ove godine zahtjevom u kojem piše: „U skladu sa članom 35, a u vezi prava koje me sljeduje prilikom odlaska u penziju sa članom 33, stav 1, tačka 2 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kao nadležno radno tijelo donesite odgovarajuće rješenje.“

Poslanik Radulović je, kao prilog, dostavio i zahtjev za starosnu penziju od 10. jula ove godine, uredno ovjeren od Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja u Podgorici.

Uobičajena procedura, sve u skladu sa zakonom i ništa neobično, da poslanik Radulović, neposredno prije sjednice, nije uputio još jedan dopis predsjedniku Ljuiđu Škrelji u kojem, uslovno, povlači svoj zahtjev, ako bude razmatran na sjednici Administrativnog odbora?!

„Sama vaša namjera da to stavite na dnevni red Administrativnog odbora kao posebnu tačku i da se o mom zakonskom pravu informiše cijela javnost, a vi o tome da vodite raspravu i glasate, bila bi direktna javna diskreditacija mene i predmet raznih medijskih manipulacija“, napisao je poslanik Radulović.

I poručio: „Zato, ukoliko je vaša namjera da ja na taj način ostvarim svoje zakonom propisano pravo, povlačim svoj zahtjev i znaću da se adekvatno odredim prema ovoj činjenici.“

Škrelja: Moj rad će uvijek biti javan

Predsjednik Administrativnog odbora Ljuiđ Škrelja, međutim, juče je tokom sjednice izjavio kako je „članom 62 Poslovnika Skupštine Crne Gore određeno da Odbor radi u sjednicama, da odlučuje većinom glasova prisutnih članova“, te da on kao predsjednik prelaže dnevni red.

„Moj rad u parlamentu, kao i rad Administrativnog odbora, uvijek će biti javan, i svi akti po kojima postupa Odbor će biti dostupni javnosti, u skladu sa zakonom“, rekao je Škrelja.

Potom je Administrativni odbor, konstatujući da je Radulovićev zahtjev u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Opštim kolektivnim ugovorom, donio odluku da se Raduloviću zbog odlaska u penziju isplati otpremnina u visini od tri minimalne neto zarade.

Da li će poslanik Radulović, sad kada je javnost saznala za njegov zahtjev, uzeti odobrenu mu otpremninu, vrijeme će pokazati, kao što će pokazati i šta su namjere poslanika Radulovića u pogledu njegovog budućeg angažmana, pišu DN.

Hoće li i nakon penzionisanja ostati poslanik? Hoće li do kraja svog poslaničkog mandata primati zasluženu penziju ili poslaničku platu? Ako će ostati u Skupštini, kakvog smisla ima njegov zahtjev za otpremninu?

Logična pitanja, na koja javnost očekuje jasne odgovore. Bez bilo kakve manipulacije, niti bilo čije diskreditacije.

Send this to a friend