Politika

Riješiti ustavno-pravni položaj crnogorske zajednice na Kosovu

Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Miodrag Lekić održao je danas sastanak sa predsjednikom Udruženja i Unije Crnogoraca Kosova Slobodanom M. Vujičićem, na kojem je naglašena potreba za rješavanjem ustavno-pravnog položaja crnogorske zajednice na Kosovu.

Na sastanku je razgovarano o trenutnom položaju crnogorske zajednice na Kosovu i ciljevima Udruženja i Unije Crnogoraca, koji su prevashodno usmjereni ka jačanju kulturnih i svih drugih veza sa matičnom državom Crnom Gorom.

Predsjednik Udruženja Vujičić informisao je predsjednika Odbora Lekića o sprovedenim aktivnostima i učinjenom u prethodnom periodu, te predočio probleme sa kojima se zajednica suočava, prije svega ističući potrebu rješavanja ustavno-pravnog položaj crnogorske zajednice na Kosovu i konkretnijeg djelovanja institucija Crne Gore na tom planu.

Predsjednik Odbora Lekić iskazao je otvorenost Odbora za sve inicijative koje imaju za cilj unapređenje položaja crnogorske dijaspore na Kosovu i rješavanje gorućih pitanja.

On je ukazao da će Odbor kroz svoje djelovanje inicirati razgovore sa nadležnom Upravom za dijasporu i Ministarstvom vanjskih poslova te otvarati teme od značaja za Crnogorce na Kosovu, ističući neophodnost preispitivanja učinjenog u okviru politika i strategija u oblasti saradnje sa dijasporom – iseljenicima.

Send this to a friend