Politika

Savjet SSP-a pozvao opoziciju da se vrati dijalogu u Skupštini

Savjet za stabilizaciju i pridruživanje EU i Crne Gore(Savjet SSP-a) održao je deseti sastanak kojim je predsjedavao državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova, ambasador Zoran Janković. Stalna predstavnica Rumunije pri EU, ambasadorka Luminica Odobesku predvodila je delegaciju EU u imevisoke predstavnice EU za vanjsku politiku i bezbjednost Federike Mogerini. Henoveva Ruiz Kalavera, direktorica za Zapadni Balkan predstavljala je Evropsku komisiju.

Sastanak Savjeta SSP-a pružio je pravovremenu priliku da se razmotri napredak Crne Gore u pripremama za pristupanje, kao i prioriteti za dalji rad u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

U kontekstu pregovora o pristupanju, Savjet SSP-a pozdravio je otvaranje još dva poglavlja od poslednjeg sastanka. Savjet SSP-a ohrabrio je Crnu Goru da nastavi sa radom na ispunjenju svih mjerila i da nastavi da se fokusirana osnove procesa pristupanja: vladavinu prava, ekonomsko upravljanje i reformu javne uprave. Ohrabrio je Crnu Goru da nastavi s otvorenim uključivanjem civilnog društva i drugih aktera u pripreme za pristupanje EU i u proces donošenja politika uopšte.

Što se tiče Kopenhagenskih političkih kriterijuma, Savjet SSP-a je konstatovao produženi bojkot Skupštine od strane dijelova opozicije i ohrabrio sve političke aktere da u potpunosti vrate političku debatu u demokratske institucije, odnosno Skupštinu, gdje i pripada. Savjet SSP-a podsjetio je na značaj sveobuvatne reforme izbornog okvira, i adresiranja nalaza i preporuka misija za posmatranje izbora. Takođe je naglasio potrebu da se nastavi sa kredibilnim, nezavisnim i efikasnim institucionalnim odgovorom za optužbe na korupciju i nelegalno finansiranje političkih partija.

Savjet SSP-a konstatovao je rezultate koje je Crna Gora već ostvarila u reformi pravnog i institucionalnog okvira i uuspostavljanju početnog bilansa ostvarenih rezultata u u većini oblasti u poglavljima 23 i 24. Naglasio je da je prioritet Crne Gore u pregovorima o pristupanju i sljedeći važan korak, ispunjenjenje privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24. Stoga je ohrabrio Crnu Goru da nastavi s jačanjem svojih napora, posebno rješavanjem preostalih nedostataka u određenim ključnim oblastima kao što su: sloboda medija, borba protiv korupcije i borba protiv trgovine ljudima. Naglasio je da su sada ključnikonkretni rezultati u oblasti vladavine prava.

U odnosu na političke kriterijume, Savjet SSP-a je notiraopripremu novog zakonodavstva u medijskom sektoru i ohrabrio Crnu Goru da nastavi sa obezbjeđivanjem bezbjednog okruženja koje pogoduje slobodi izražavanja i nezavisnosti medija u svakom pogledu. Podvukao je da je važno da institucije nastave da pokazuju nepokolebljivo poštovanje slobode izražavanja i medija i pozvao ih da pojačaju napore da se kredibilno riješe svi slučajevi napada na novinare i medije. Što se tiče javne uprave, Savjet SSP-a je ohrabrio Crnu Goru da u potpunosti implementira nove okvirne zakone kako bi se osiguralo zapošljavanje na osnovu zasluga, depolitizacija u javnom sektoru i optimizacija državne uprave.

Savjet SSP-a je pohvalio Crnu Goru za njenu posvećenost regionalnoj saradnji i za konstruktivnu ulogu u održavanju regionalne stabilnosti i unaprijeđenju dobrosusjedskih odnosa. Pozdravio je aktivno učešće u brojnim regionalnim inicijativama i dobrim bileteralnim odnosima s drugim partnerima iz regiona i državama članicama EU. Savjet za stabilizaciju i proširenje pozdravio je kontinuitet sastanaka u obliku zajedničkih odbora uspostavljenih u okviru bilateralnih sporazuma u skladu sa SSP-om, i potpisivanjepreostalog bilateralnog sporazuma o regionalnoj saradnji, u skladu sa članom 15 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, sa Kosovom.

Savjet SSP-a snažno je pohvalio Crnu Goru za njenu dosljednu saradnju sa EU po pitanju vanjske politike, posebno njeno kontinuirano i potpuno usklađivanje sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom.

U pogledu ekonomskih kriterijuma, Savjet SSP-a pozdravio je što je Crna Gora dostavila svoj peti Program ekonomskih reformi (PER), u januaru 2019. Savjet za stabilizaciju i pridruživanje pozvao je Crnu Goru da obezbjedi detaljno i blagovremeno sprovođenje propratnih aktivnosti vezano za smjernice politika koje su navedene u Zajedničkim zaključcima ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU i Zapadnog Balkana i Turske usvojenim 17. maja 2019. Savjet SSP-a je konstatovao povećanje javnog duga. U tom pogledu, Savjet SSP-a je ohrabrio Crnu Goru da uloži dodatne napore kako bi osigurala fiskalnu održivost, kontrolisala javni dug, poboljšala poslovno i investicijsko okruženje, diversifikovala ekonomiju, i podstaknulaproduktivnost i konkurentnost svoje ekonomije. Nadalje je pozvao Crnu Goru da osigura da se bilo koja ekonomska aktivnost finansirana iz inostranstva pridržava vrijednosti, normi i standarda EU, posebno u ključnim oblastima kao što su vladavina prava, javne nabavke, životna sredina, energetika, infrastruktura i konkurencija.

Savjet SSP-a je pozdravio to što je Ulcinjska solanaproglašena Parkom prirode i ohrabrio je dalje napore Crne Gore da zaštiti Solanu i poboljša upravljanje svim zaštićenim područjima i drugim potencijalnim područjima Natura 2000.
11. Savjet SSP-a je ispitao stanje bilateralnih odnosa u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Pozdravio je pozitivan bilans rezultata koje je Crna Gora ostvarila prilikom ispunjavanja svojih obaveza u okviru SSP-a, uključujući odredbe koje se odnose na trgovinu, od njegovog stupanja na snagu 1. maja 2010, i istovremeno je ohrabrio Crnu Goru da intenzivira napore na postizanju potpune usklađenosti s odredbama o državnoj pomoći.

U okviru sastanka Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje takođe su raznijenjena mišljenja u vezi s aktuelnostima u Crnoj Gori i na Zapadnom Balkanu.

Send this to a friend