Politika

SDP poručuje da Ulcinj mora jednako pripadati svima

Budući razvoj Ulcinja mora biti zasnovan na dogovoru i što širem konsenzusu svih lokalnih političkih i društvenih aktera, putem usvajanja nove Strategije razvoja opštine Ulcinj, saopštio je kandidat za odbornika SDP-a Ulcinj Elvedin Zaganjor.

“Ulcinj mora jednako pripadati svima i zato niko ne smije biti isključen iz debate o njegovom razvoju. Dinamičniji privredni razvoj je neohodan Ulcinju. U prethodnom periodu mnoge investicije i ozbiljni investitori su nas zaobišli dobrim dijelom zbog nespremnosti lokalne administracije, raširene korupcije ali i zbog opstrukcije pojedinaca. Veliki investicioni bum koji je zahvatio Crnu Gori i region zaobišao je Ulcinj i mi moramo učiniti sve da se to opet ne dogodi”, poručio je Zaganjor.

On ističe da je nevjerovatno da danas na najdužoj pješćanoj plaži u srcu Evrope nema ni jedan ozbiljan hotelski objekat.

“Investicije u razvoj turizma, bazirane na komparativnim prirodnim prednostima Ulcinja, doprinijeće ubrzanom razvoju i ostalih privrednih grana, prije svega poljoprivrede, građevinarstva, trgovine, industrije namještaja i sl. Fondovi EU omogućavaju nam kada predstavimo kvalitetne projekte, za njihovu realizaciju dobijemo i ozbiljna finansijska sredstva”, dodaje on.

SDP je, kako tvrdi Zaganjor, oduvijek imala ozbiljne partnere u EU, i što je posebno važno, partnere koji uvažavaju stavove SDP-a.

“Zato i možemo uticati da ozbiljni investitori dođu u naš grad, pokrenu privredu a posebno turizam. Ključni preduslov da dovedemo ozbiljne investitore je da iskorijenimo korupciju koja je po ocjeni naših evropskih partnera naš ključni problem”, rekao je on.

Kako navodi nova vlast sa SDP kao nezaobilaznim faktorom, će inaugurisati pravilo nulte tolerancije na korupciju.

“Poseban akcenat ćemo staviti i na personalnoj odgovornosti rukovodilaca organa od čijeg rada ili nerada zavisi da li će se Ulcinj razvijati ili će nastaviti da nazaduje. Jedino tako možemo učiniti da oživi Ulcinj”, zaključuje on.

A.G.

 

Send this to a friend