Politika

Štampani mediji pominju EU, ali izostaje suština evropskih integracija

Evropska unija

Prilikom monotoringa pet crnogorskih dnevnih štampanih medija u toku jula i avgusta ove godine tim Građanske alijanse ustanovio je da je objavljeno ukupno 20.345 tekstova, od kojih se u 1.065 primarno radilo o procesu evropskih integracija što predstavlja oko pet odsto ukupnih tekstova u štampanim medijima.

Cilj monitoringa je, kako saopštavaju iz GA, bio da se utvrdi koliko mediji izvještavaju o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i koliko se građani istinski mogu informisati kroz štampane medije o ovom procesu.

U štampanim medijima obuhvaćenim monitoringom (Pobjeda, Vijesti, Dan, Dnevne novine i Sloboda) u pomenutom periodu primarno o EU (tehnički i standardi i vrijednosti) pisalo se u 363 teksta, dok je EU samo pomenuta u 702 objave.

Kada su u pitanju rubrike u kojima se EU pojavljivala prednjači politika (418), ostale rubrike poput svijeta, foruma i slično (365), društvo (178) i ekonomija (104).

Nivo značaja teme uglavnom je bio nacionalni (612), zatim globalni (346), dok su se lokalnim temama mediji bavili u 107 tekstova.

Tip teksta koji je najviše korišćen za informisanje o EU bio je izvještaj (466), zatim kratka informacija (216), intervju (125), analiza (114), komentar (81), dok su ostale forme korišćene u 63 objave.

Send this to a friend