Politika

U tumačenju izmjena Zakona o graničnoj kontroli došlo do zabune

Skupština Crne Gore

Ženski klub Skupštine Crne Gore obavjestio je večeras javnost da je, usljed tehničke greške u obrazloženju Prijedloga zakona o dopuni Zakona o graničnoj kontroli, došlo do zabune u tumačenju navedenog Prijedloga zakona.

Cilj predloženih dopuna je da se omogući prelazak maloljetnih lica sa jednim od roditelja, u situacijama kada postoji sudska odluka o samostalnom vršenju roditeljskog prava nad djetetom.

“Na ovaj način će se propisati da će policijski službenik omogućiti prelazak maloljetnog lica sa roditeljem koji samostalno vrši roditeljsko pravo, a na osnovu odluke suda, koju roditelj mora da dostavi na uvid policijskom službeniku na graničnom prelazu. U toj situaciji nije potrebna saglasnost drugog roditelja”, zaključuju iz Ženskog kluba Skupštine.

Send this to a friend