Politika

Venecijanska komisija podržala napore Vlade da spriječi blokadu Sudskog savjeta

Zoran Pažin

Venecijanska komisija Savjeta Evrope podržala je, na današnjoj sjednici u Veneciji, predlog Vlade za izmjenu Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, po kom članovi Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika nastavljaju da vrše dužnost do izbora novog sastava Savjeta, saopštio je potpredsjednik Vlade i ministar pravde Zoran Pažin.

“Venecijanska komisija, kao najviši evropski autoritet za oblast ustavnog prava, podržala je pravno rješenje koje je Vlada Crne Gore predložila u cilju sprječavanja blokade Sudskog savjeta, kao ključnog garanta nezavisnosti pravosuđa”, ističe Pažin.

Kaže da mu je drago da i Venecijanska komisija u svom mišljenju opominje da visok stepen prava i nadležnosti, koja u okviru našeg ustavnog i parlamentarnog sistema pripadaju opoziciji, podrazumijevaju i jasnu odgovornost da se data prava ne zloupotrijebe.

“Iako je današnje mišljenje Venecijanske komisije jasna potvrda ustavno-pravne i demokratske utemeljenosti pravnog rješenja koje je predložila Vlada, izražavam očekivanje da će vraćanjem opozicije u Skupštinu biti stvoreni uslovi da novi članovi Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika budu uskoro izabrani uz propisanu kvalifikovanu većinu glasova i vlasti i opozicije. Ako svi ovom značajnom pitanju pristupimo sa stepenom društvene i političke odgovornosti koje ono zaslužuje, uvjeren sam da poslanici veoma brzo mogu postići saglasnost oko stručnih i moralnih referenci kandidata za članove Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika”, ocijenio je Pažin.

Venecijanska komisija, naglašava, dijeli zabrinutost vlasti u Crnoj Gori da zbog kašnjenja u izboru članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, novi sastav Sudskog savjeta ne može početi sa radom u predviđenom roku, dok četvorogodišnji mandat prethodnom sastavu ističe.

“Produženje mandata članova prethodnog sastava Sudskog savjeta je rješenje koje su usvojile pojedine evropske države i Venecijanska komisija ga preporučuje”, navodi se u mišljenju VK.

Venecijanska komisija zaključuje da je nezavisnost pravosuđa neizostavan element vladavine prava, kao i da je funkcionisanje Sudskog savjeta, u pravnim sistemima u kojima postoji, ključni garant nezavisnosti pravosuđa.

“Uz generalnu saglasnost sa pravnim rješenjem koje je predložila Vlada, Venecijanska komisija smatra da je uputno dodatno precizirati da, u slučaju kašnjenja sa izborom članova Sudskog savjeta u Skupštini, samo oni članovi Savjeta koje bira Skupština nastavljaju da obavljaju dužnost do izbora novih, dok se za sve ostale sprovodi redovna procedura izbora. Navedenu sugestiju Venecijanske komisije Vlada će prihvatiti i uvrstiti putem amandmana na Predlog zakona koji se nalazi u skupštinskoj proceduri”, zaključuje se u saopštenju.

Ž.N.

1 Komentar na "Venecijanska komisija podržala napore Vlade da spriječi blokadu Sudskog savjeta"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend