Politika PROFESOR POLITIČKE FILOZOFIJE NA UNIVERZITETU U TUZLI ENVER HALILOVIĆ

Vučić obnavlja Dušanovo carstvo, region mora da reaguje

Vesna Šofranac

Region mora shvatiti kakva mu opasnost prijeti od ideje nove srpske hegemonije, o zajednici srpskih država ili teritorija, o “srpskom svetu”. Mora da prepozna da u ovom trenutku imamo pokušaj srpskog predsjednika da obnovi Dušanovo carstvo i da se tome usprotivi prije nego što postane kasno. Inače ćemo ponovo imati novu nestabilnost i rat na ovim prostorima, kaže u intervjuu Vikend novinama univerzitetski profesor iz BiH, čija je specijalnost politička filozofija, Enver Halilović.

Halilović, koji je bio rektor Tuzlanskog univerziteta, ministar u vladi Tuzlanskog kantona, ambasador BiH u Moskvi, kaže da dugo vremena prati političku i javnu scenu ne samo na Zapadnom Balkanu, već i šire i da ga zabrinjavaju kampanja i dešavanja nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori.

“Lideri u regionu moraju da shvate, kao što je to odlično prepoznao i shvatio crnogorski predsjednik, gospodin Đukanović, o čemu se radi i da zajednički prenesu svoje opravdane strahove nekome izvan ovog regiona ko na ovaj prostor utiče”, upozorava dr Halilović, sa kojim smo razgovarali u Baru, gdje provodi godišnji odmor.

Gost Vikend novina upozorava da je pred Crnom Gorom novo veliko iskušenje – popis stanovništva, koji je projektovan da pokaže da je većinsko stanovništvo u našoj državi srpsko, zbog čega bi već sada Crna Gora trebalo da alarmira i svoju i međunarodnu javnost kako bi spriječila manipulacije i ideologizaciju popisa.

Završeni su parlamentarni izbori, slijedi formiranje novog kabineta, u kojem će se naći tri koalicije sa dvadeset različitih političkih subjekata. Upozoravate da imamo razloga za zabrinutost. Zašto?

HALILOVIĆ: Ima razloga za zabrinutost. Jedan leži u činjenici o veoma značajnom prisustvu Srpske pravoslavne crkve u dosadašnjim procesima, posebno u konstituisanju nove vlasti u Crnoj Gori. To zabrinjava i to se u novijoj istoriji nije dogodilo u posljednjih 200 godina. Posljednja situacija ovakvog miješanja vjere u politiku bila je, iako će možda ovo nekome zvučati pretjerano, u Iranu. To je nedopustivo, van pameti. Prosto ne možete da vjerujete da se takvo nešto dogodilo u građanskoj, sekularnoj Crnoj Gori. Pretpostavljam da razlozi leže i u nagomilanim istorijskim procesima koji su se odvijali na ovom prostoru koji Evropa zove Zapadni Balkan.

Šta Vas još zabrinjava?

HALILOVIĆ: Činjenica koja zabrinjava jeste da će nova vlast, kada bude formirana, biti vrlo nestabilna, da će funkcionisati na način međusobnog ucjenjivanja i podrške samo u onome što nekome u političkom smislu bude odgovaralo. Pretpostavljam da nova vlast neće moći ući ni u kakav ozbiljan reformski posao i da će se sve svesti samo na smjenjivanje ljudi, na pripremu za nove izbore i pripremu za popis, imajući u vidu da je strateški cilj tzv. svesrpske politike Srbije da Srba u Crnoj Gori bude više nego Crnogoraca, odnosno da budu najbrojnija nacija. Sve to kada pogledate, vrlo su vidljivi procesi koji ukazuju na to da se, nažalost, stvara krizni prostor u Crnoj Gori, koji se neće zadržati samo na vašoj državi, već će se proširiti i na ostale prostore u regionu. Sama promjena vlasti nije sporna, ali zamislite situaciju da lideri stranke koja dolazi na vlast najavljuju hapšenje funkcionera dosadašnje vlasti, koji nagovještavaju zabranu rada DPS, partije koja nema nikakve elemente zbog kojih bi se uopšte postavilo pitanje njene zabrane. Sa druge strane ne zabranjuju se društveni pokreti, nevladine strukture koje sa sobom nose mržnju i opasnost.

Kako komentarišete sastanak pobjednika na izborima sa srpskim mitropolitom Amfilohijem, da sa njim dogovaraju kadrovska rješenja u novoj vlasti?

HALILOVIĆ: Odlazak kod mitropolita SPC nagovještava teokratsku vlast i državu, iako je sadašnja sekularna Crna Gora davno završila sa teokratskim svojstvom, kada i čitav evropski prostor. Vjerske organizacije imaju svoje polje djelovanja kao društvene, a ne kao političke organizacije. O kakvom se to novom pravoslavom fundamentalizmu radi ovdje ako vlast ustoličuju pravoslavni sveštenici. To su neka pitanja koja svaki razuman, racionalan čovjek mora da postavi i sebi i svakom drugom. Jer, to odmah znači netrpeljivost sa drugim religijama, pozivanje na eliminaciju drugih, progon…

Kako će reagovati međunarodna zajednica?

HALILOVIĆ: Ne postoji međunarodna zajednica u smislu u kojem je mnogi doživljavaju. Postoje određeni istorijski principi koji su doveli do određenog stepena razvoja svijeta. To su građanski principi, principi ljudskih prava i sloboda, suvereniteta država… Oni sve ovo drže, a ono što državnici rade, to nije nikakva međunarodna zajednica. Oni gledaju isključivo svoje interese i postupaju samo kada oni sami budu ugroženi. Onda reaguju. Do tada će samo gledati sa strane, analizirati, povremeno upozovarati, poručivati vam da su to sve određeni procesi i očekujući da pobijede progresivne snage. Ali, ne događa se da uvijek pobijede progresivne snage, nego pobjeđuju i one druge. Imamo za to masu primjera kroz istoriju.

Upozoravate na “crnogorsko srpstvo”…

HALILOVIĆ: Ono što u pravom smislu zabrinjava jeste jačanje crnogorskog srpstva. U srpskoj hegemonističkoj ideji Crne Gore Crnogorci su stanovnici teritorijalne jedinice i zajednica kojoj oni ne dopuštaju nacionalnu priznatost. U krajnjem, priznaje se Crna Gora kao država, ali ne kao država Crnogoraca i drugih naroda, već kao srpska država. To je, jednostavno, teritorija na kojoj žive ljudi koje oni zovu Crnogorcima, a vode porijeklo iz stare Crne Gore koja je postojala prije 1878. godine. Iz tog vremena imamo crnogorsko srpstvo u Crnoj Gori čak u vladajućim strukturama… To crnogorsko srpstvo bilo je vrlo izraženo do socijalističke Jugoslavije.

Šta sve možemo da očekujemo u Crnoj Gori narednih mjeseci?

HALILOVIĆ: Napraviću jednu paralelu. Na prvim izborima u tadašnjoj knjaževini Crnoj Gori 1906. godine većina ondašnjih parlamentaraca bila je protiv knjaza Nikole i ta vlast nije mogla da opstane dugo, već su za godinu bili novi izbori. Po svemu sudeći, i ovdje se može očekivati takav rasplet aktuelne situacije s obzirom na heterogenost nove vladajuće strukture. Ali, to se neće dogoditi dok se ne završi novi popis stanovništva.

Znači, popis pa sve ostalo…

HALILOVIĆ: Upravo tako. Cijela politička aktivnost nove vlade biće fokusirana prema popisu i to je nešto što bi moralo da alarmira kompletnu javnost, ne samo crnogorsku, nego znatno širu, kako bi se spriječilo eventualno režiranje najavljenog cilja, da srpsko stanovništvo u Crnoj Gori postane većinsko. Takav scenario bio bi tamnica Crne Gore.

Dakle, čekaju nas velika iskušenja…

HALILOVIĆ: Iskušenja i izazovi čekaju i Crnu Goru i region. U ovom momentu na djelu imamo pokušaj Aleksandra Vučića da obnovi Dušanovo carstvo, da se formira neka nova vrsta nekadašnjeg carstva, ako ne kao jedna država, onda kao konfederacija ili federacija tzv. srpskih država. Pri čemu se pod srpskim državama ne podrazumijeva samo Crna Gora, nego i BiH i Kosovo i dio Makedonije, Hrvatske… To ide vrlo daleko. Korijeni jednog ovakvog višedecenijskog projekta su duboki. To je ideologija koja se decenijama izgrađuje u glavama vladajuće elite u Srbiji. Ne govorim o srpskom narodu u cjelini, nego o vladajućim strukturama srbijanske vlasti.

Upravo na takvu opasnost konstantno upozorava crnogorski predsjednik Milo Đukanović, iako je zbog takvih otvorenih stavova na meti srpskih medija…

HALILOVIĆ: Đukanović je vrlo ozbiljan političar na ovim prostorima. Ja ga smatram među najistaknutijim političkim misliocima i pragmatičarima na prostoru Zapadnog Balkana. Njegova analiza situacije u Crnoj Gori i regionu nakon vaših izbora je apsolutno razložna, smislena i utemeljena na istorijskim i pravno političkim činjenicama. Dešavanja u Crnoj Gori su u stvari neki pokušaj da se kompenzuje gubitak Kosova. Ali, to srpskoj vladajućoj eliti nije dovoljno, već kroz razne ideje stvaranja saveza srpskih država nastavljaju stari Miloševićev projekat – Svi Srbi u jednoj državi. Pri čemu se ne podrazumijavaju samo Srbi pravoslavci, nego i Bošnjaci, katolici, Hrvati, oni koji žive u Vojvodini, Slavoniji…

Dakle, radi se o jednom ozbiljnom projektu i u tom kontekstu vrlo ozbiljno treba razmotriti i ideju “Mini Šengena”.

Zašto u kontekstu obnove Dušanovog carstva pominjete i ideju “Mini Šengena”?

HALILOVIĆ: Zbog toga što se ta ideja vrlo dobro uklapa u šemu velikosrpske politike.To je samo blaga ekonomska, globalistička verzija Dušanovog carstva. Tu nema nikave dileme. Ja sam za to da se sa državama o kojima se govori u tzv. “Mini Šengenu” uspostavi najbliskija moguća saradnja, ali na principu međusobnog dogovaranja, pravljenju sporazuma Crne Gore sa Bosnom, Bosne sa Srbijom, Srbije sa Kosovom, Sjevernom Makedonijom…, a ne da se međusobno potpisuju sporazumi o “Mini Šengenu”. To je nepotrebno.

Šta dalje?

HALILOVIĆ: Region mora shvatiti kakva je opasnost od ideje nove srpske hegemonije, o zajednici srpskih država ili terotorija, o “srpskom svetu”. To čitav region mora da prepozna, ali tome mora i da se usprotivi. To je nešto što proizvodi nemir, mržnju, nemogućnost zajedničkog života, što će proizvesti ponovo rat. Lideri u regionu moraju da shvate, kao što je to odlično prepoznao i shvatio gospodin Đukanović, da ćemo imati novu nestabilnost i rat na ovim prostorima i da zajednički prenesu svoje opravdane strahove nekome izvan ovog regiona koji na ovaj prostor utiče.

Dokle će ići SPC u Crnoj Gori?

HALILOVIĆ: Tu nema kraja. To se već vidi dokle su spremni da idu. Već su pokazali da imaju snagu da dobiju izbore, formiraju vladu, a onda slijedi promjena zakona, politike… To je fundamentalističko, vjersko, religijsko zasnivanje države.

Uporno upozoravate na iskušenja koja nas očekuju naredne godine tokom realizacije popisa stanovništva…

HALILOVIĆ: Crna Gora će imati pravi lom oko popisa stanovništva. Kompletna infrastruktura za popis može biti napravljena preko SPC i prosrpskih partija. Poprilično sam uvjeren da će za popis biti uložen ogroman novac koji će doći sa adresa van Crne Gore. Sumnjam da će biti neke javne kampanje, više će se raditi novcem, tajnom podrškom, odlascima od kuće do kuće… Crna Gora, njena dosadašnja vlast, a vjerujem i dio buduće moraju da alarmiraju i međunarodnu zajednicu kako bi spriječili manipulaciju popisom, odnosno ideologiziranje popisa.

Ima li nešto dobro u čitavoj ovoj priči?

HALILOVIĆ: Dobra je stvar što će nova opozicija u Crnoj Gori biti veoma jaka. To daje veliku nadu da će Crna Gora, bez obzira na sve opasnosti, ostati demokratska država. Ostaje otvoreno pitanje u kojoj mjeri će biti efikasna demokratska borba protiv nedemokratskih ideja…

Na šta konkretno mislite?

HALILOVIĆ: Čitam u novinama da se podnose tužbe čak i protiv ljudi koji svoje mišljenje o izborima, situaciji u državi, iskažu na društvenim mrežama. To govori o nagovještaju zabrana elementarnih ljudskih sloboda, a to je sloboda govora i sloboda mišljenja. To je nešto o čemu se u demokratskom svijetu, makar od Francuske revolucije ne postavlja kao pitanje.
Očigledno da je, nažalost, došlo vrijeme da Lovćen, u novim okolnostima, ponovo postane branik crnogorske državnosti u ovom slučaju od srpske države. Biće vrlo intrigantno za mnoge ljude kada kažete da se Crna Gora nekada branila od otomanske, a sada se brani od srbijanske vlasti.

Dan srpskog jedinstva potvrđuje namjere srpske vlasti

Vučić je ustanovio i Dan srpskog jedinstva i zastave…

HALILOVIĆ: I to je događaj koji pokazuje otvorenu namjeru srpskog predsjednika da obnovi Dušanovo carstvo. On čak ne priznaje stare datume koji su se vezivali za srpsko jedinstvo, kao što je Savindan, već pravi nove, njegove datume srpskog naroda u cjelini. Vučić ih objedinjava na novim osnovama, i to pričom o ekonomskom, infrastrukturnom povezivanju takozvanih srpskih država, kojima će Srbija još i da pomaže. Dakle, to je ta priča kojoj za sada samo nedostaje politička forma. Ali, politička forma će se izgraditi vremenom tako što će se formirati stranke koje će se zalagati za ideju političkog objedinjavanja tog prostora. I mi se ponovo vraćamo na ono što smo imali devedesetih godina prošlog vijeka.

Talibanske metode SPC

Srpska crkva ponovo aktuelizuje priču o Njegoševom mauzoleju…

HALILOVIĆ: Pročitao sam da se pominje i rušenje Njegoševog mauzoleja na Lovćenu. Zamislite tu psihologiju da neko hoće da ruši spomenik jednog vremena. To su radili talibani, oni su krenuli sa rušenjem svih spomenika neislamske kulture. To je talibanska psihologija i to dodatno govori o tome da je na sceni pravoslavni fundamentalizam.

Građanske partije da shvate da učestvuju u formiranju teokratske države

Kako komentarišete podršku građanskih partija SPC i prosrpskim partijama?

HALILOVIĆ: Ne znam koji su motivi građanskih partija u Crnoj Gori da uđu u koaliciju sa crkvom, da učestvuju u formiranju teokratske vlasti i izgradnji teokratske države, osim ako nije riječ o neiskustvu, naivnosti da je dovoljno samo promijeniti vlast. A nije. SPC u Crnoj Gori onemogućava crnogorskom narodu normalan duhovni i politički razvoj. Najbolji dokaz je da ta crkva, odnosno njihovi politički eksponenti, ne priznaju Crnogorce kao naciju niti njihovu državu. Oni ne vide potrebu da Crnogorci imaju svoju crkvu. Šta će im kad su svi pravoslavci i svetosavci. Ono što mene iznenađuje jeste nezainteresovanost dobrog dijela Crne Gore za obnavljanje crnogorske crkve, odnosno crnogorske autokefalnosti. Gospodin Đukanović, kao istinski autor crnogorske politike i države, odlično zna da bez obnove CPC ne može završiti projekat crnogorske države.

110

avatar
1000
53
57
0
 
83
jaaaaaaaaMileGlobovanjeNenadTomo
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Mile
Gost
Mile

LoL! Vucic obnavlja? Kakve gluposti pisete…

Globovanje
Gost
Globovanje

I portal CDM je pod aktivnim udarom botova … tačno se vidi iz aviona kada je bot u pitanju . Neće vam odgovoriti konkretnim činjenicama , nego samo sa uvredama u fazonu : ” ne lupaj , nije istina , nije tačno ” , kao i mnoge druge stvari , i to se vidi kroz konkretne teme u komentaru u… Više »

Tomo
Gost
Tomo

Ne obnavlja Vučić, već SPC. Ostlo su vojnici…

bonaca
Gost
bonaca

Gospodine “filozofu” sa kojim to resursima Vucic radi? U Srbiji vidim duznicku ekonomiju,nema industriske proizvodnje,i poljoprivredna zavisi od Boga , Vojska na istoriskom minimumu,tenkovi istopljeni u Smederevu avioni strariji od 30god.(MIG 21 domet radara 4-5km i nemozes nadograditi elektroniku) Doduse najavili su bojevo gadjanje vazduh zemlja ali koliko znam imaju samo 8 takvih raketa kupljenih ranije od Rusa (ako me… Više »

Srbin Đetić
Gost
Srbin Đetić

Gos.Halilović mora da prihvati srpsko svoje poreklo i da poštuje Dušanovo carstvo.D a ne zavađa vìše narod svih vera.

Gledam
Gost
Gledam

Kim Young Un je isto , sta drugo, osim Srbin

Emanon
Gost
Emanon

Vama nije bas dobro gospodine cim spominjete gradjanski rat. Ratujte Vi slobodno, mi necemo jer ova drzava je nezavisna Crna Gora, drzava SVIH njenih gradjana.

Црна_Гора
Gost
Црна_Гора

Vaskrsla je Istorijska Njegoseva Crna Gora.

Globovanje
Gost
Globovanje

Umjesto da i tebi hobi bude što i Njegošu , ne bi se politikom bavio !! 🤣 Čovjek je volio žene i volio poeziju , koju je stvarao u tom vremenu !!! Ne dižemo ga ni MI u Crnu Goru toliko , koliko vi botovi iz Srbije !! Nemate nijednu svoju istorijsku ličnost vrijednu pomena pa vam je dosadno biti… Više »

Muzil
Gost
Muzil

Za Crnu Goru najbolje je tursko carstvo

Globovanje
Gost
Globovanje

Ovo je živa istina !!! Osmanlije su JAKO poštovali CRNOGORCE , ali ne i ostale iz regiona , baš nikoga , Srbiji su pakao napravili , danas njih 40% ima Turske krvi , Hercegovina isto . Crnogorci su i kroz zakone i sve , kroz svoju borbu , izvojevali najbolje uslove za svoje prostore !!! Crna Gora je bila tačkica… Više »

jaaaaaaaa
Gost
jaaaaaaaa

Tako je !!!

Azbruka
Gost
Azbruka

Što ga nepitaste šta misli o namjeri Djukanovica da formira novu crkvu. I da li to osudjuje?

LJUBAV 🇲🇪
Gost
LJUBAV 🇲🇪

Da je srece tako i treba da bude – jedna pravoslavna crkva – mada nijesam vjernik.
Zasto kod katolika nema italijansaka, francuska, spanska crkva.
To sto pravoslavci dijele crkve na grcku , rusku, srpsku je dokaz medjusobnog animoziteta, hegemonije , asimilacije…

jaaaaaaaa
Gost
jaaaaaaaa

Zasto da osudjuje hm to je autokefalna crkva Crne Gore sve do 1918… dok nijesu srbi je pripojili krvavijeh ruka .Istinu ce te nauciti valjda jednog dana a mozda ce vam je i vas djedo kazati .. Pitajte djeda zasto je htio da ponisti dokumente u rusku crkvu ali mu nije uspjelo … ubrzo ubrzo zakon je na snagu …… Više »

So & TEKILA
Gost
So & TEKILA

kakva crna dušanova velika župa?
on pravi – acin realiti 24/7.
narod to voli, a on im ugađa.

Dejan
Gost
Dejan

Tacno cestitam jedino nam je resenje gradjanski rat nazalost … mismo spremni za CG sve sto bude trebalo….

xXx
Gost
xXx

Ti si prvi gotov

Davor
Gost
Davor

Svaka cast profesore!
Dobro receno!

Ogie
Gost
Ogie

Ili se pokloni ili se skloni Envere. Takvo vrijeme dolazi i ti se tu ne pitaš ništa

Cheese
Gost
Cheese

Na zalost usljed promjene jedne paradigme realnosti dje unipolarnog svijeta vise nema, i dje SAD vise nije svjetski hegemon, sve se vise javljaju stari snovi Srpske elite ovekovjecene u memorandumu SANU, koji jasno prisvaja ne samo CG u sklopu “buduce federacije Srpskih teritorija/drzava” vec i teritorije BiH, djelove Bugarske, citav sjever Makedonije u liniji Gostivar – Tetovo – Skoplje –… Više »

Velja gora
Gost
Velja gora

Ako u memorandumu nadjes slova o tome ja cu da ga pojedem
A ako ne , da ti to uradis
Posteno

Leka
Gost
Leka

Dusanovo carstvo je trajalo sedam godina. Srpska okupacjija Crne Gore evo vec sto godina.

Црна_Гора
Gost
Црна_Гора

Св.Василије,Св.П.Цетињски,Његош,КраљНикола, Марко Миљанов су били СРБИ.Црногорци.

jaaaaaaaa
Gost
jaaaaaaaa

Nemoj citati samo srpske pisce i realiti no naucfi malo istoriju iz drugih izvora da ti se vidici rasire pa da shvatis sto je Crna Gora i ko su Crnogorci … srbadijo piii

Marjan
Gost
Marjan

Umjesto Dusanovog carstva ne bi bilo lose na balkanu imati Dusanov zakonik jer je ocigledno u cemu je najveci problem.

kachawendy
Gost
kachawendy

ne mlati

Nenad
Gost
Nenad

Hahaha jel moguce ovo..kakva je ovo paranoja ..nista manje nego dusanovo carstvo 😂

LSCG
Gost
LSCG

Mnogima je i rat u ex YU zvucao paranoicno, pa je otislo predaleko. Ne bih se salio sa nekim ko “za jednog svog ubija stotinu tudjih”…

Црна_Гора
Gost
Црна_Гора

SRBI su bili vecinski narod SFRJ.
Clanica UN,Velika ugledna nezavisna.

Nenad
Gost
Nenad

Je li moguce da uporedjujes gradjanski rat unutar jedne drzave sa dusanovim carstvom..i ne nije bilo paranoicno jer su se hrvari naoruzavali i pravili svoju vojsku jos krajem 80tih..e jedno su pogrijesili sto su svi mislili da ce poceti na kosovu..dajte uozbiljite se malo..ili ne znate nista o dusanovom carsrvu..

Gledam
Gost
Gledam

Paranoja je realno stanje u srpskoj naciji. Stalno su – ugroženi ! Zato hoće – tor. Svi u jedan tor.

bonaca
Gost
bonaca

Samo slabi i nejaki su paranoicni ,ugrozeni i traze pravdu, moc je u rukama jakih! To su znali nasi preci i nisu molili nizasto! Dali smo spremni da zivimo kao oni to je pitanje za danasnje generacije?

KLM
Gost
KLM

Aj objasni
Kako jednu clanicu Nato
Da uvede u to carstvo
Obrazati

Marjan
Gost
Marjan

Sta da ti objasni kad lupa gluposti jer je ostao zarobljen u 90im.

Śole
Gost
Śole

Pa upravo ti je objasnio. Silom sigurno ne može. Ali može pisrbljavanjem Crne Gore i zahcaljujuć Crnogorcima koji imaju problem sa svojom nacionalnom pripadnošću. Mijenjaju naciju kso častan svijet donji veš.

Gledam
Gost
Gledam

NATO kombinacije ne moraju se nuzno podudarati sa interesima CG. Veliki ne vode brigu o malima osim kad ima odgovara.

Mi smo
Gost
Mi smo

Dps = df.
Samo kao drugi nacionalni predznak.
Stranka “svih nacija” tkz gradjanska stvara crkvu? Diskriminacija?

petar
Gost
petar

Ova prica vas je i dovela do ovoga, ocete da ubijedite narod da budu ono od cega vi imate interes, nece moci!!! Ja sam vam i odavno pisem do cega ce doci vas fasisticki stav prema autotornim crnogorcima!!!

Cheese
Gost
Cheese

Ja mislim da je ovo totalna glupost. Dusanovo carstvo se prostiralo na 3 mora: Egejsko, Jonsko i Jadransko. To je bila treca najjaca Srpska drzava u istoriji, i treca najveca u teritorijalnom smislu posle kraljevstva Ostrivojevica 489 – 527 godina, i Svevladovica 565 – 618. Dinastija Ostrivojevica je imala najvece Srpsko carstvo koje je obuhvatalo gotovo citav region bivse Jugoslavije… Više »

LJUBAV 🇲🇪
Gost
LJUBAV 🇲🇪

Ali ta ideologija i dalje postoji samo se mijenjala kroz vrijeme prilike.
Sta je Memorandum SANU ?!
Ko je kritikovao taj Memorandum- Ivan Stambolic- a znamo kako je zavrsio -monstruozno ubijen pa i to bi malo nego da mu se ne zna ni dje su mu kosti.
Kako zavrsi Djindjic!?

TiSeSprdaš
Gost
TiSeSprdaš

Firentinski arhivi ? Što kažu arhivi iz Bangladeša ?

vesko nk
Gost
vesko nk

Ma dal je moguće.Ostrivojevići Svevladovići ovići onići.Smiješnići lutkići uobraženovići.Jednom riječju deretići.

ajde de
Gost
ajde de

Kakve gluposti…”dinastije Ostrivojevica” u 5. vijeku, izmišljotine mentalnog bolesnika Deretića.

Mi smo
Gost
Mi smo

“svoje” crkve? Sekularna drzava a da ne pricamo o diskriminaciji ostalih vjera. Razmislite malo kakvu poruku je dps poslao manjinama. Koncepr DF i DPS je isti samo je nacionalni predznak isti.

Milos
Gost
Milos

Svi zajedno u borbu protiv zla cetnickog

LovćeNac
Gost
LovćeNac

Нема вас нешто, биће да се распадате “Милоше”

Gibanica
Gost
Gibanica

Koliko god oni sad pokušali da izdaju Crnu Goru , ideja o nama kao narodu koji živi svoj život u svojoj državi , nije više ideja nego mnogo više od toga !!!
Da je vječna Crna Gora !!!
A CRNOGORCI su sve neprijatelje ispratili …

Bd Bd
Gost
Bd Bd

Koju Crnu Goru? Ovaj falsifikovani, lazni Montenegro, koji ne voli vecina naroda? Razmisli…. Sto se stidite Njegosa, predaka i svoje istorije?

Boki
Gost
Boki

A glupa li čovjeka.
Po ovoj logici i Njemačka, preko EU, obnavlja njemačko carstvo.

Marjan
Gost
Marjan

E ta logika je vec tacna. Svi smo Nemacko carstvo, ali je lakse da neprijatelja proglasis nekog manje mocnog…

Gledam
Gost
Gledam

Boki, slabo si putovao po svijetu. Vidi se iz aviona !

xXx
Gost
xXx

Ne nego otomansko treba obnavljati i sherijat uvesti

Pop
Gost
Pop

Don’t hate, what you don’t understand

Pop
Gost
Pop

Don’t hate, what zou don’t understand!

Velja gora
Gost
Velja gora

Moj uvazeni profesore, Kazete sa se u zadnjih 200 g. nije desilo ovakvo mijesanje Crkve u politiku kao sto se sada desava sa SPC Mozda godine cine svoje ,ali hajde da se zajedno sa vasim studentima podsjetimo. Zar nije,Komunisticka vlast u Poljskoj smijenjena upravo radom i trudom Pape Vojtile, a on time zaradio oreol Sveca. Hajdemo jos malo unazad. Zar… Više »

LJUBAV 🇲🇪
Gost
LJUBAV 🇲🇪

Velja goro: pa ajmo jos nazad- zar Nacertanije I. G. nije nastalo na temeljima Dusanovog carstva – 500g unazad.
Nastavak toga jestvaranje Kraljevine SHS.
To je i dalje osnov djelovanja Srbije.
Uporno ponavljam – procitati ( naravno ko zeli istinu, ko zeli da se preispita) NACERTANIJE – sve ce biti jasno.
Profesor je potpuno u pravu!!!

LJUBAV 🇲🇪
Gost
LJUBAV 🇲🇪

Zato i kazem da je neznanje i neobrazovanost nas najveci neprijatelj.

Velja gora
Gost
Velja gora

Iz napisanog vidim da ga nijesi ni vidio,a kamoli procitao.
A evo sa tebe i sve nas pidsjetim na vladavinu Hrisacanske Demokratije u Italiji od kraja 2.Svetskog rata pa do devedesetih.
Zahvaljujuci presudnom zalaganju Katolicke crkve uspijevali su da na nacionalnom nivou drze Komuniste podalje od vlasti.
Punih 47 g. je Katolicka crkva cuvala Italiju od komunista.
Eto tu u komsiluku

LJUBAV 🇲🇪
Gost
LJUBAV 🇲🇪

Za velju goru
Ne nego si ti procitao Nacertanije( nacrt)…tacnije prepis jer originala nema.
Sto se tice tvog komentara o komunistima – zao mi je sto nijesu na vlasti u svakoj zemlji pa bi sve srkve spesigali dje im je mjesto.
Zivjeli bi mnogo srecnije.

LJUBAV 🇲🇪
Gost
LJUBAV 🇲🇪

….i to Nacertanije je I.G. prisvojio od F.Zaha pa prepravio kako srbima odgovara, …
Nista novo …znamo da su srbi majstori u tom domenu, pa ne bi Njemci od vas uzeli matricu.

Zeta
Gost
Zeta

Da se sa ovim predlogom obratis “partnerima iz NATOa” kao i Briselu

Gledam
Gost
Gledam

Ma baš Vojtila ? Come on… talking nonsense,bigger players and bigger reasons….Tesko je to za tebe

Тито и ја
Gost
Тито и ја

U vreme raspada SFRJ, učesnici Miloševićevih antibirokratskih revolucija su imali popularni slogan “Mi nećemo ništa novo, samo carstvo Dušanovo.”

Marjan
Gost
Marjan

Ne izmisljaj.

Nikad vise
Gost
Nikad vise

E ovo je vrh. Ovaj umjesto da se osvrne na pokusaje obnove Osmanskog carstva, napada Srbe cija je asimilacija sprijecena velicanstvenim oslobodjenjem 30.08.2020.
Ali treba da raduju ovakvi textovi. Oni su odraz nemoci i šizzzzza.
Plizzzzzzzzz jos ovakvih šizzzzzzzzzz textova. Ne bi oslobodjenje imalo draz bez šizzzzzzzza porazenih gubitnika.

Djina
Gost
Djina

Molim da me neko prosvijetli objasnjenjem sta je to bilo toliko velicanstveno 30-og avgusta ?! Hvala !

Arlekin
Gost
Arlekin

Dan Oslobodjenja i Dan Nezavisnosti Crne Gore. Molim.

Arlekin
Gost
Arlekin

Postaje smiješna ova halabuka 🙂

Kokot
Gost
Kokot

I tako trla baba lan da joj prođe dan

CrnoGorac
Gost
CrnoGorac

Ovo reče profesor “Pročitao sam da se pominje i rušenje Njegoševog mauzoleja na Lovćenu. Zamislite tu psihologiju da neko hoće da ruši spomenik jednog vremena…” zaboravivši da da je koministička vlast srušila kapelu na Lovćenu

Bernini
Gost
Bernini

Čiju kapelu? Ako nijesi znao, prije toga je Aleksandar palikuća srušio Njegoševu kapelu i sagradio svoju kao primjer okupacije. To što je CG Bjegošu podigla dostojanstven spomenik smeta onima koji bi da XG nema.

Branimir
Gost
Branimir

Sve nađete neke šoviniste pune mržnje, a pričate o demokratiji.
Ko god je mržnju gajio u srcu, ista mu je došla glave, pa će i tebi Haliloviću. Umjesto da se brineš o problemima svoga naroda i države, tebi su srbi glavna preokupacija. Isto te vuku korijeni

Marko
Gost
Marko

U ovo apokaliptično vrijeme (ekonomska i zdrastvena situacija), vi pokušavate ovaj nesrećni narod da još više zavadite. Vučić i Dušanovo carstvo. Ne nego Vučić i Vizantija, Vučić i Rimsko carstvo.

Čovjek
Gost
Čovjek

Nema Srbija ljudi ni za današnju Srbiju. Pola Srbije je pusto. Bijela kuga uništava sve iluzije o “velikim”” balkanskim državama. NI ovo što ima teško će sačuvati kada godišnje više umre no što se rodi 50.000 ljudi. Još oni koji se odsele zbog posla. Više nema govora o ekspanziji naroda nego o golom preživljavanju i postepenom nestajanju.

PraviCG
Gost
PraviCG

Koja bolest od ljudi sta je ovo…pogledajte film u Podzemlje sa Mikijem Manojlovicem i sve ce vam biti jasno. Budite se ljudi,izludjeste sami sebe.

Gavrile
Gost
Gavrile

Šta je falilo Dušanovom carstvu?

neko
Gost
neko

To sto je u vremenskom smislu duze Kosovo drzava nego li Dusanovo carstvo. Brzo istice rok trajanja pa se kvari.

vesko nk
Gost
vesko nk

Pamet kao i tebi.

Budimo realni
Gost
Budimo realni

То што није потрајало.

Bernini
Gost
Bernini

Što je nastalo na osvajanjima ne može trajati.

Dusan
Gost
Dusan

Trajalo je samo 7 godina. Eto.

Bernini
Gost
Bernini

Istorijski je trajalo 14 godina i 1360. se srušilo kao kula od karata.

Idea
Gost
Idea

Svaka cast profesore,svaka vam je na mestu,ali nazalost mnogi Crnogorci ne vide ovu realnost

Milorad
Gost
Milorad

Odlično profesore.To nam slijedi ako se međunarodna zajednica ne uključi. Ovo treba Dritan da pročita

Axsel
Gost
Axsel

Stabiste rekli daje na mjestu Dritana jedan Srbin.Za utjehu i malo nade daje on tu gdje jeste.

Marjan
Gost
Marjan

Tako recite – najradije bi da budete sluge zapadnih gospodara, a puna vam usta neke suverene i nezavisne Crne Gore. Pih.

Bokelj
Gost
Bokelj

pih tebe koji se zoveš kao i drugi normalni ljudi

Milica
Gost
Milica

Svaka čast. Izvanredna analiza. Dajte što više ovakvih uglednih naučnika iz regiona. Oduševljena sam kako temeljito i razložno profesor objašnjava.

Marjan
Gost
Marjan

em ugledan em naucnik hahaha

Sasa
Gost
Sasa

Lako je Sloveniji da bude srecna i uredjena drzava kad se ne granici sa srbijom !

Marina
Gost
Marina

OVO JE NAAAAJVECA ISTINA!!!
Bravo Sasa!

Marjan
Gost
Marjan

Ne granici se ni sa Crnom Gorom.

LJUBAV 🇲🇪
Gost
LJUBAV 🇲🇪

👏👏👏👍👍👍

kos
Gost
kos

vucic samo gomila opljackano on ne moze da obnovi ni metar puta a kamoli carstvo

Srbo
Gost
Srbo

Nije više Velika Srbija sad je Dušanovo carstvo ? Budi Bog s tobom

Bernini
Gost
Bernini

Srbine,valjda znaš da je to sinonim za velikosrpski projekat. Dušanovo Carstvo je nepresušna inspiracija za Vas.

Marjan
Gost
Marjan

Sinonim za velikosrpski projekat je Milov pismeni zadatak za ostajanje na vlasti sa temom – ‘moja masta moze svasta’.

Narcis Zgubidan
Gost
Narcis Zgubidan

Još za vrijeme komunista,kljukali su nas ,o lažnim podvizima marka kraljevića,strahinjića bana,i ostalih mitomanskih besmislica,pa nam sad starac fočo od stotinu ljeta kroji kapu!

Bozina
Gost
Bozina

Odlican intervju !

Lovcenska
Gost
Lovcenska

Napravise cara od nesrecnog vucica ! Je li ovaj profesor pao sa marsa ?

Iko
Gost
Iko

Dušanovo carstvo?Moguće,Vučko ne miruje,eno ga sa Erdoganom,juče sa Trampom,sa Putinom I drugom Si Dji Pingom na vezi,nešto se tu krčka

Marina
Gost
Marina

Danas je Vucic sa gosp.Radovicem i Joanikijem u Beogradu.Dogovaraju se oko resora u vladi Crne Gore.
I kako da i u Crnoj Gori donesu “zlatno doba” kao sto je u Srbiji,

Rozaj
Gost
Rozaj

Bravo gospodine Envere !!!!

Peruta
Gost
Peruta

Ovaj Halil udario Milovu priču!

Budimo realni
Gost
Budimo realni

Зна ли овај колико је било Душаново царство?

Snjeg
Gost
Snjeg

A znas li ti !? Ako te mitropolit ucio istoriju onda ne vjerujem da mnogo znas.

Окле
Gost
Окле

Ево ја знам снијеже и то како га је описао Папа Иноћентије 6. да не би било беки наш.

Onajkojizna
Gost
Onajkojizna

Kakvo je ovo spinovanje i prepadanje ovog naroda sa upornim ponavljsnjem četništva,dušanovog carstva, velikosrpstva.Nikakve promjene granica više nema u evropi,a posebno ne na balkanu,jer tako nešto ne dozvoljavaju velike sile,ali se ovdje preko raznih kvazianalitičara žele zapostaviti ili sakriti pravi problemi,a to du kriminal i koruocija pod pokroviteljstom bivše dps vlasti koji je obogaljio i osakatio ovaj narod i državu… Više »

Marina
Gost
Marina

VUCIC,gosp.RADOVIC I JOANIKIJE ti formiraju vladu Crne Gore u Beogradu,
slijepče !!!

Send this to a friend