Politika

Za rad diplomatskih predstavništava 13,7 miliona eura

ilustracija

Ministarsvo vanjskih poslova izdalo je tokom 2018. godine blizu 1.800 izjava kojima se crnogorske diplomate oslobađaju plaćanja PDV. To se navodi u Izvještaju o radu ovog vladinog resora za prošlu godinu.

“Izdato je blizu 1.800 izjava, odnosno potvrda i uvjerenja za oslobađanje od plaćanja PDV-a i carine za službene i lične potrebe diplomatskog osoblja i diplomatsko konzularnih predstavništava, kao i značajan broj potvrda za potrebe projekata u Crnoj Gori koji su finansirani međunarodnim donacijama,” piše u Izvještaju koji je juče objavila Vlada.

Veliki dio aktivnosti, navode iz MVP, bio je fokusiran na legalizaciju isprava za upotrebu u inostranstvu, izdavanje legitimacija, oslobađanje od plaćanja carina i PDV za strana diplomatsko-konzularna predstavništva i međunarodne organizacije, evidentiranje ugovora i registraciju stranih DKP u Crnoj Gori.

“U tom smislu posredovano je u postupku izdavanja oko 293 zahtjeva za izdavanje diplomatskih, službenih, i konzularnih legitimacija i kao i poreskih identifikacionih kartica diplomatskom i službenom osoblju stranih diplomatskokonzularnih predstavništava i međunarodnih organizacija u Crnoj Gori”, stoji u dokumentu.

Ministarstvo vanjskih poslova je u 2018. raspolagalo budžetom od 18.653.195 eura, a podaci pokazuju da je potrošeno ukupno 17.821.811 eura. Kroz program administracije, potrošeno je 3.687.881 euro, dok je za rad diplomatskokonzularnih predstavništava dato 13.767.709 eura. Za funkcionisanje Uprave za dijasporu, iz budžeta je izdvojeno 366.221 euro. Kada su u pitanju javne nabavke, u izvještaju se navodi da je Planom javnih nabavki predviđena potrošnja u iznosu od 899.651,84 eura.

“Sproveden je jedan otvoreni postupak, uz zaključivanje okvirnog sporazuma na četiri godine, za nabavku usluga rezervacija i kupovina avio karata i, zaključen ugovor na vrijednost od 170.000,00 eura. Za kancelarijski materijal potrošeno je16.999,24 eura, za gorivo 22.850,00 eura, dok je za organizaciju okruglih skupova i javnih rasprava, ugovorena vrijednost iznosila 50.000 eura”, stoji u dokumentu.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Krstas
Gost
Krstas

Bar 11. Miliona Bačeni kao u vatri …nepotrebno izdvajanje za pojmase i folirante

Send this to a friend