Politika

Zeković: Na Kolegijumu predsjednika Skupštine razgovarati o aktivnostima lokalne uprave

Bojan Zeković

Šef Kluba odbornika SDP-a u SO Kolašin Bojan Zeković, pozvao je predsjednika Opštine Kolašin da organizuje Kolegijum predsjednika Skupštine, kako bi, poštujući preporuke zdrvstvenih institucija, razgovarali o aktivnostima lokalne uprave u dosadašnjem i predstojećem periodu.

“O štetnosti politike aktuelne vlasti koja je za godinu i po gotovo duplirala broj funkcionera i za trećinu uvećala tekuću potrošnju, kako bi uhljebila partijske aktiviste, već smo razgovarali na sjednicama Skupštine. Ono što me i od ove vlasti iznenađuje je da čak i u vrijeme potpune paralize života građana usljed pandemije virusa COVID 19 vi se bavite novim zapošljavanjima. U tom cilju predsjednik opštine je još ranije donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Kolašin (Službeni list Crne Gore – opštinski propisi, br. 008/20 od 24.02.2020) da bi prije nekoliko dana sekretar Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj donio  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kako bi za razliku od dosadašnjih zapošljavanja novo pokušali uvesti u zakonske okvire”, objašnjava Zeković.

Kako dodaje, u situaciji kada ovo malo privrede što nijesu uništili jedva preživljava ili im je zabranjen rad, lokalna uprava se, umjesto mjerama pomoći, bavi novim zapošljavanjima.

“Iz tog razloga Vas podsjećam na Predlog hitnih mjera Vlade, dio koji se odnosi na lokalne samouprave: “1. Preporučuje se jedinicama lokalne samouprave, ustanovama i agencijama čiji je osnivač lokalna samouprava, privrednim društvima u većinskom vlasništvu lokalne samouprave i nezavisnim regulatornim agencijama da, u skladu sa politikom i mjerama Vlade Crne Gore, vode odgovornu fiskalnu politiku u cilju usklađivanja svojih rashoda sa raspoloživim prihodima i procjenama efekata aktuelne situacije na parametre javnih finansija na lokalnom nivou”, navodi Zeković.

Istovremeno moli prvog čovjeka Opštine da mu dostavi informaciju da li su svi nadležni postupili po tački 2 iste Preporuke:  “Preporučuje se jedinicama lokalne samouprave, ustanovama i agencijama čiji je osnivač lokalna samouprava, privrednim društvima u većinskom vlasništvu lokalne samouprave i nezavisnim regulatornim agencijama da obustave isplatu varijabilnog dijela zarade, i stave van snage opšte i pojedinačne pravne akte kojima se utvrđuje naknada za rad u komisijama, upravnim odborima i drugim radnim tijelima, uz izuzetak radnih tijela gdje je rad profesionalizovan, na period od 90 dana;”

“Molim Vas da informacija sadrži podatke o svim subjekatima na koje se Preporuka odnosi, kao i da je, imajući razumijevanje trenutnu za situaciju, dostavite u što kraćem roku, dinamikom kojojm budete dobijali odgovore od organa, društava, ustanove. Umjesto da razmišljate kako da pomognete radnicima koje najveći hotel u gradu primorava da potpisuju nezakonite anekse ugovora o radu kako bi primali 55 eura, o mnogim drugima koji ostaju bez posla, kako da pomognete preduzetnicima i privrednicima da prežive ovu situaciju, jer bez pomoći ne mogu opstati i sačuvati zaposlene (a ne mogu svi raditi u lokalnoj ili državnoj upravi), izvršna vlast se bavi novim zapošljavanjima”, navodi Zeković.

Kako ističe, kašnjenje podrške privredi produbljuje krizu i unosi dodatnu neizvjesnot, a bar mali dio može pružiti i sa lokalnog nivoa, kako bi, kako navodi Zeković, pomogli preduzećima i preduzetnicima koji otežano posluju ili im je zabranjen rad, sa osnovnim ciljem zaštite zaposlenih koji su posebno ugroženi u kom pravcu smo pripremili paket mjera pomoći.
 

Send this to a friend