Politika

Značajna podrška članica CEDC inicijative zemljama Zapadnog Balkana

Generalni direktor Direktorata za politiku i planiranje odbrane u ministarstvu odbrane,  Rajko Pešić učestvovao je na online sastanku ministara odbrane inicijative Odbrambene saradnje zemalja Centralne Evrope (CEDC), u organizaciji ministarstva odbrane Republike Slovenije u okviru njihovog jednogodišnjeg predsjedavanja.

Pešić istakao je značaj podrške članica CEDC inicijative zemljama Zapadnog Balkana u procesu evropskih i evroatlantskih integracija, ocjenjujući da samo zajedničkim naporima i podrškom možemo graditi stabilnu, bezbjednu i prosperitetnu Evropu. Imajući u vidu da su u fokusu CEDC inicijative savremeni bezbjednosni izazovi, Pešić je naglasio potrebu jačanja, ne samo nacionalnih, već i zajedničkih kapaciteta za suočavanje sa nepredvidivim bezbjednosnim prijetnjama. Zahvalio se Republici Sloveniji, koja je, uprkos pandemiji izazvanoj virusom COVID-19, uspjela da održi kontinuitet, organizovanjem brojnih online sastanaka i radionica posvećenih civilno-vojnoj saradnji u slučaju prirodnih i vještački izazvanih katastrofa, vojnoj mobilnosti, implementaciji Rezolucije 1325 – Žene, mir i bezbjednost , saopšteno je iz ministarsva odbrane Crne Gore

Pešić je istakao ostvarenu, odličnu bilateralnu saradnju Crne Gore sa državama članicama CEDC inicijative i predložio nove modele multilateralne saradnje, naglašavajući obuke i vježbe u domenu HBRN zaštite, kao i pružanje pomoći civilnim institucijama u borbi protiv pandemije. Govoreći o hibridnim prijetnjama, naglasio je važnost spriječavanja širenja dezinformacija i izgradnje kapaciteta za suočavanje sa sajber napadima.

Upoznao je sagovornike sa doprinosom koji Crna Gora daje međunarodnim misijama  EU Navfor Atalanta u vodama Adenskog zaliva i EUTM u Maliju. On je na kraju iskazao uvjerenje da je angažovanje Zapadnog Balkana u okviru Zajedničke bezbjednosne i odbrambene politike EU važan instrument za rješavanje zajedničkih bezbjednosnih izazova.

Inicijativa Odbrambene saradnje zemalja Centralne Evrope osnovana je 2010. godine, a članice su: Austrija, Češka, Mađarska, Hrvatska, Slovenija i Slovačka, dok Crna Gora, od marta 2016. godine, učestvuje u radu inicijative, u formatu CEDC+, u čijem sastavu su i Albanija, Sjeverna Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Kosovo, zaključuje se u saopštenju ministarstva odbrane

Send this to a friend