Ostali sportovi

Časopis JASPE u 35 svjetskih naučnih baza

Novo januarsko izdanje međunarodnog naučnog časopisa JASPE, „Journal of Anthropology of Sport and Physical Education“, sa 10 naučnih radova u oblasti sportske antropologije i fizičkog vaspitanja, indeksirano je u 35 prestižnih svjetskih i međunarodnih naučnih baza.

Riječ je o naučnim bazama kao što su DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, Crossref, Scientific Indexing Services i druge.

Časopis izdaje Montenegrosport u saradnji sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i Crnogorskom sportskom akademijom. Autori koji u svojim radovima pokrivaju različite aspekte u oblasti sporta i fizičkog obrazovanja, u ovom broju donose 10 radova.

Uređivački tim JASPE-a čine naučnici iz Brazila, Turske, Malezije, naučnici iz regiona, Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Albanije, dok je glavni urednik sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore Bojan Mašanović.

Časopis za antropologiju sporta i fizičkog vaspitanja ima štampano i elektronsko izdanje, a ima za cilj laku dostupnost naučnim saznanjima sa lakim pristupom, za pojedince koji se bave sportom koristeći savremene metode.

JASPE ima otvoren i besplatan pristup, dostupan je onlajn i otvoren za diskusiju i komentare naučne zajednice, sa svjetskom medijskom pokrivenošću.JASPE se objavljuje četiri puta godišnje, u januaru, aprilu, julu i oktobru svake godine.

JASPE objavljuje originalne naučne radove, pregledne članke, uvodnike, kratke izvještaje, recenziju – fer recenziju, kao i pozive i nagrade u oblasti antropologije sporta i fizičkog vaspitanja, kao i otvoreni forum za diskusiju o značajnim pitanjima od sadašnjeg interesa.

Tags
Send this to a friend