Ostali sportovi

Otvorena konferencija o transformacionim procesima u sportu

foto: Anadolija

Prestižna Međunarodna naučna konferencija „Transformacioni procesi u sportu – sportska dostignuća“, koja je okupila oko 350 učesnika iz 24 zemlje svijeta, sa četiri kontinenta, otvorena je danas u Budvi.

Rektor Univerziteta Crne Gore Danilo Nikolić je podsjetio da konferencija, koja ima 15 godina tradicije i razmatra aktuelne teme i novine iz svih oblasti sportskih nauka i sportske medicine, uz multidisciplinarni pristup, i sa aspekta drugih nauka, od početka ima podršku te obrazovne institucije.

„Od osnivanja Crnogorske sportske akademije (CSA) 2003. godine i utemeljenja ove Međunarodne Konferencije Univerzitet je proteklih 14 godina, preko Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, pružao svesrdnu pomoć CSA akademiji, zajedno sa drugim sportskim institucijama i udruženjima“, kazao je Nikolić.

On je istakao da je ta podrška danas doprinijela da konferencija postane jedinstveni događaj u regionu, na domaćem i međunarodnom planu, i da postane jedna od najznačajnijih i najprestižnijih manifestacija u oblasti sporta i sportske medicine.

Nikolić je iskazao posebno zadovoljstvo zbog toga što CSA na konferenciji pruža priliku za promociju mladih istraživača i najboljih i najinventivnijih žena istraživača, kroz ustanovljene nagrade.

„To može biti podsticaj i polazna osnova za dalji naučno-istraživački rad mladih talenata“, istakao je Nikolić.

Ministar sporta Nikola Janović je kazao da se značaj ove konferencije ogleda u tome što omogućava podsticanje razvoja sportske nauke u Crnoj Gori.

„Vjerujem da će Konferencija biti dobra prilika i prostor za razmjenu naprednih iskustava i prakse koja će doprinijeti boljoj promociji sporta, zdravlja i važnosti edukacije u različitim modelima brige o budućim naraštajima“, kazao je Janović.

On je istakao da Ministarstvo realizuje aktivnosti na unapređenju kvaliteta života građana, a pogotovo mladih, kroz bavljenje sportom, kao ključnog elementa za psiho-fizički i socijalni razvoj ličnosti, a u cilju stvaranja zdrave nacije.

Dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Stevo Popović je kazao da je i ove godine glavni fokus na studentima.

„Ugostili smo 100 studenata magistarskih i doktorskih studija i pripremili za njih predavanja profesora sa Univerziteta Nica, u Sofiji, kroz Erasmus + program“, kazao je Popović.

On je dodao da su predavači konferencije, njih devet po pozivu, vodeći naučni istraživači i eksperti na polju sportskih nauka. Na konferenciji će pored dvije radionice biti organizovane i panel diskusije.

„Imali smo viziju prije pet godina da naša konferencija sa regionalne izraste u internacionalnu, i danas, u petom izdanju organizovanom prema modernim stadardima i naučnim procedurama, mogu da kažem da je ovo najprepoznatljivija konferencija na polju sportskih nauka na našm kontinentu i šire“, zaključio je Popović.

Za poseban doprinos i podršku uspješnosti međunarodne naučne konferencije u domenu sporta, predsjedavajući konferencije Duško Bjelica uručio je četiri zlatne plakete.

Plakete su primili Janović, u ime Vlade Crne Gore, Nikolić u ime Univerziteta, Dušan Simonović u ime Crnogorskog olimpijskom komiteta i Zoran Milošević, u ime Vlade Vojvodine

Konferenciju koja traje do 15 aprila organizuje CSA u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, odnosno Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje i Ekonomskim fakultetom, Crnogorskim olimpijskim komitetom, kao i međunarodnim partnerskim institucijama, a pod pokroviteljstvom Vlade Crne Gore.

Send this to a friend