Ostali sportovi

Rezultati potvrda uspješne godine

Ako se zna da je tokom 365 dana prošle godine osvojeno 19 medalja na međunarodnim takmičenjima i da je oboreno čak 96 rekorda, onda je razumljivo zašto je 38 delegata bilo saglasno na jučerašnjoj Skupštini Atletskog saveza da je 2017. bila veoma uspješna za crnogorsku atletiku.

Posebna vrijednost rezultata ogleda se kroz ispunjenje strogih normi Svjetske i Evropske atletske asocijacije, te činjenici da su naši atletičari ispunili pet normi za ta takmičenja.

“Organizovao je 20 nacionalnih takmičenja u svim uzrasnim kategorijama. Savez je, pored organizacije nacionalnih takmičenja, pomogao još deset takmičenja. Atletičari su nastupili na svim međunarodnim takmičenjima, od prvenstava Balkana u svim uzrasnim kategorijama do prvenstva Evrope i svijeta, kao i na Univerzijadi”, konstatovano je na Skupštini, uz napomenu da su predstavnici Saveza učestvovali su na devet međunarodnih skupova u inostranstvu.

Skupština je jednoglasno usvojila Izvještaj o radu ASCG, sa fmansijskim pokazateljima za 2017. godinu i Izvještajem Nadzornog odbora i Programom rada ASCG za 2018. godinu.

“Apostrofiran je problem uslova bavljenja atletikom i potencirano je ponovo pitanje izgradnje atletske staze u Podgorici, uz zaključak Skupštine da se tom pitanju priđe što prije. Sa Skupštine je upućen apel Skupštini Glavnog grada, Ministarstvu sporta, Vladi Crne Gore i ostalim relevantnim adresama u cilju da se pomogne da Podgorica dobije atletsku stazu koj a bi služila za razvoj atletike i masovnog sporta”,  jednoglasna je odluka na Skupštini, koja je formirala radnu grupu za pripremu i organizaiju proslave jubileja  70. godina Atletskog saveza i 135 godina atletike u Crnoj Gori.

Takođe, u ASCG su sa zadovoljstvom konstatovali sa radnju sa Ministarstvom sporta Crne Gore, Crnogorskim olimpijskim komitetom i generalnim sponzorom “Aerodromi Crne Gore” kao i sa predstavnicima sredstava javnog informisanja, čiji je doprinos, kako su naveli, nemjerljiv u afirmaciji atletskog sporta u Crnoj Gori.

Tagovi

Send this to a friend