Evropa

Oštrija pravila privatnosti na internetu u Evropskoj uniji

Ilustracija, foto: Pixabay

Zaštita građana prilikom obrade ličnih podataka biće mnogo strože regulisana od 25. maja, kada će na snagu stupiti Opšta uredba Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti GDPR.

Odredbe GDPR-a odnosiće se na sve pravne subjekte koji se bave ličnim podacima građana EU, nezavisno od toga gdje im je sjedište, tako da će biti važeće i za kompanije koje posluju na teritoriji Crne Gore.

Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti zameniće Direktivu o zaštiti podataka iz 1995. godine, koja trenutno reguliše zaštitu ličnih informacija, ali ne obuhvata promjene nastale razvojem IT industrije.

Kako objašnjava stručnjak švajcarske softverske agencije “Namics”, Bernd Langkau, upravo su napredak IT industrije, pojava novih oblika poslovanja kao što je e-trgovina i stvaranje nadnacionalnih kompanija uslovili izmjene u evropskom zakonodavstvu.

“Mnoge kompanije posluju izvan granica jedne države, što je promijenilo protok ličnih podataka i način na koji se sa njima postupa. Takođe, izmijenio se i sam pojam ličnog podatka, pa se on više ne odnosi samo na ime i prezime, JMBG ili adresu stanovanja, već podrazumijeva i e-mail, IP adresu, kao i broj posjeta nekom sajtu”, naveo je Langkau.

Napominje da će zahvaljujući GDPR-u građani povratiti kontrolu nad ličnim informacijama, te će prilikom pristupanja nekoj aplikaciji ili sajtu pojedinac biti obaviješten ukoliko se njegovi podaci prikupljaju ili obrađuju, kao i zbog čega se to čini.

“Kompanije koje prikupljaju lične informacije, moraće da imenuju pravnog predstavnika u nekoj od zemalja EU”, napominje Langkau.

Send this to a friend