Evropa

Papa Franjo dopušta eutanaziju

Rimokatolički poglavar papa Franjo smatra da bi prekid liječenja umirućih pacijenata mogao u nekim slučajevima biti “dopustiv”, premda je eutanazija “uvijek pogrešna”.

U poruci konferenciji Svjetskog medicinskog udruženja posvećenoj toj temi kojoj je Vatikan domaćin, papa je pojasnio da katolička dogma o svetosti života ne opravdava “prerevno liječenje” terminalno bolesnih pacijenata.

“Nekorišćenje ili prekid nerazmernih mjera, znači izbjegavanje prerevnog liječenja – sa etičkog stajališta, to je nešto potpuno drugačije od eutanazije, koja je uvijek pogrešna. Ne postoji obaveza korišćenja svih mogućih ljekova kod umirućih pacijenata, a prekid ili izbjegavanje liječenja mogu biti moralno dopustivi”, rekao je papa.

Kako ističe, to bi bilo “odgovorno priznanje ograničenja naše smrtnosti, kada postane jasno da je protivljenje takvom ishodu beskorisno”.

“Budući da je donošenje takvih odluka uvijek teško, potrebno je pažljivo razlučivanje moralnog cilja, pratećih okolnosti i namjera onih koji u tome učestvuju, a odluke bi trebalo da donese sam pacijent ako je za to sposoban. U demokratskim društvima, tim osetljivim pitanjima treba pristupati mirno, ozbiljno i promišljeno, na način koji pogoduje, u mjeri u kojoj je to moguće, dogovornim rešenjima, takođe s pravnog stajališta”, zaključio je poglavar rimokatoličke crkve.

Send this to a friend