Evropa

Preporuke UNHCR-a: 2020. godina promjene u oblasti zaštite izbjeglica

Migranti

Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR, pripremila je niz ambicioznih, ali ostvarivih preporuka za Hrvatsku i Njemačku, koje bi trebalo sprovesti tokom trajanja njihovog predsjedavanja Savjetom Evropske unije (EU) u 2020. godini. Predsjedavajuće zemlje i predviđeni EU sporazum o migracijama i azilu predstavljaju dvije jedinstvene mogućnosti za uspostavljanje bolje zaštite prisilno raseljenih lica i apatrida u Evropi i inostranstvu, ali i za pružanje podrške zemljama domaćinima.

„Dok ulazimo u novu deceniju i nakon uspjeha Globalnog foruma o izbjeglicama, EU i predsjedavajuće zemlje imaju šansu da 2020. godinu učine godinom promjena u oblasti snažne zaštite izbjeglica“, rekao je Gonzalo Vargas Llosa, regionalni UNHCR-o predstavnik za odnose sa EU.

Preporuke UNHCR-a predviđaju uobičajeni i ostvariv izgled sistema azila unutar Evropske unije kroz sprovođenje održivih reformi i revitalizaciju finansijske podrške usmjerene ka drugim zemljama domaćinima prisilno raseljenih lica.

Unutar Evropske unije je potrebno uspostaviti sistem koji predviđa brz i efikasan postupak azila, kako bi se djelotvornije moglo utvrditi kome je potrebna međunarodna zaštita, a kome ne. Ljudi koji ispunjavaju uslove za dobijanje zaštite trebalo bi da brzo dobiju status i podršku za integraciju. Onima koji ne uživaju pravo na bilo koji oblik zaštite treba omogućiti povratak.

Potrebna je i podjela odgovornosti sa državama članicama EU koje primaju nesrazmjeran broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu, kako bi se osigurao djelotvoran sistem azila. UNHCR ohrabruje predsjedavajuće da unaprijede rad na uspostavljanju efikasnog mehanizma solidarnosti, koji uključuje dogovore o preseljenju, sa prioritetom ujedinjenja porodica.

„Poslednju deceniju obilježilo je raseljavanje. Nova decenija može biti decenija rješenja, počevši od 2020. godine “, rekao je Gonzalo Vargas Llosa.

„Kroz pružanje podrške velikim zemljama van Evrope koje pružaju dom izbjeglicama, EU raseljenim licima može pomoći da napreduju, a ne samo da opstaju“, dodao je.

Sa 85% izbjeglica u svijetu koje su smještene u susjednim zemljama i zemljama u razvoju potrebna je i revitalizacija finansijske podrške. UNHCR poziva predsjedavajuće zemlje da osiguraju povećane i raznolike mogućnosti finansiranja, uključujući i finansiranje razvojne saradnje, kako bi dodatno osnažili zemlje domaćine i pomogli prisilno raseljenim licima da ponovo uspostave svoj život. Sljedeći budžetski okvir EU (Višegodišnji finansijski okvir 2021-2027) predstavlja ključnu priliku za EU da pokaže globalnu solidarnost prema prisilno raseljenim licima i njihovim domaćinima.

UNHCR će nastaviti da spremno podržava hrvatsko i njemačko predsjedavanje, EU i njene države članice dok rade na jačanju solidarnosti sa izbjeglicama i zemljama koje ih ugošćavaju u EU i širom svijeta.

 

Send this to a friend