Planeta

Katolička crkva mijenja stav: Smrtna kazna je neprihvatljiva

Papa Franja

Papa Franjo promijenio je učenje Rimokatoličke crkve o smrtnoj kazni i naveo da ona nikada ne može biti odobrena pošto “napada” urođeno dostojanstvo svih ljudi.

Vatikan je danas saopštio da je papa promijenio katehizam Katoličke crkve, zbirku zvaničnih crkvenih učenja.

Ranije je u katehizmu navođeno da crkva ne isključuje pribjegavanja najstrožoj kazni “ako je to jedini mogući način da se efikasno zaštite ljudski životi od nepravednog agresora”.

Novo učenje kaže da je raniji stav zastario i da postoje drugi načini za zaštitu društva.

“Crkva uči, u svijetlu Jevanđelja, da je smrtna kazna nedopustiva zato što napada nepovrjedivosti i dostojanstvo osobe”, navodi se u novom učenju i dodaje da će crkva raditi na njenom ukidanju širom svijeta.

Send this to a friend