Planeta

Muškarci u Iranu mogu na “porodiljsko”

Iranski parlament, u želji da unaprijedi nacionalnu demografiju, usvojio je novi zakon koji dozvoljava mladim očevima da idu na “porodiljsko bolovanje“.

Novi zakon koji su usvojili iranski parlamentarci dozvoljava iranskim muškarcima dvije nedjelje odsustva sa posla zbog rođenja djeteta, bez obzira na to da li rade u državnim ili privatnim firmama.

Za ovu inicijativu glasalo je 136 poslanika, dok je 36 bilo protiv, a dva uzdržana, prenosi Sputnjik.

Očekuje se da će zakon, predložen na osnovu preporuke iranskog vrhovnog vjerskog vođe ajatolaha Alija Hamneja, unaprijediti stopu nataliteta u zemlji, smanjiti prepreke za sklapanje brakova i sniziti starosnu granicu stupanja u brak i stvoriti finansijski podsticaj za majke tokom trudnoće i poslije porođaja.

Iranski parlament takođe je usvojio i zakon koji snižava granicu za odlazak žena u penziju, pa one sada moraju da imaju svega 20 godina radnog staža kako bi stekle pravo na beneficije, bez obzira na to koliko imaju godina u trenutku penzionisanja.

Jedan od iranskih poslanika rekao je će nova inicijativa omogućiti mladim majkama da više vremena posvete podizanju djece.

Send this to a friend