Planeta

Nivo mora mogao bi da poraste za dva metra

Naučnici vjeruju da bi zbog ubrzanog topljenja leda na Grenlandu i Antarktiku globalni nivo mora u budućnosti mogao biti mnogo veći od procijenjenog, piše BBC.

Do sada su naučnici tvrdili da će nivo svjetskih mora porasti najviše za metar do 2100. godine.

Novo istraživanje pokazalo je da će novi nivo mora biti dva puta viši nego što je prvobitno procijenjeno.

Pitanje porasta nivoa mora jedno je od najkontroverznijih posljedica globalnog zagrijavanja. Međunarodni međuvladin izvještaj o klimatskim promjenama (IPCC) je 2013. godine procijenio da će do kraja ovog vijeka doći do porasta nivoa mora za od 52 do 98 centimetara.

Međutim, brojni stručnjaci vjeruju da je to veoma konzervativna procjena.

Na osnovu onoga što se dešava na Grenlandu i Antarktiku naučnici predviđaju da će, ukoliko emisije gasova ostanu na trenutnom nivou, nivo mora do 2100. godine porasti za između 62 i 238 centimetara.

Procjenu su izvršili na modelu svijeta koji se zagrijao za pet stepeni Celzijusa, što je jedan od najgorih mogućih scenarija.

Izvještaj iz 2013. godine je uzeo u obzir samo vjerovatne scenarije koji su se odnosili na ishode s vjerovatnoćom od 17 do 83 posto. Nova studija uzela je u obzir širi dijapazon rezultata pokrivajući procjene od pet do 95 posto vjerovatnoće.

Zbog očekivanog porasta temperature za 2 stepena ledeni pokrivač na Grenlandu najviše doprinosi porastu nivoa mora. Autori studije upozoravaju da bi ovaj scenario imao izuzetne posljedice na planetu Zemlju.

Takođe procjenjuju da bi takav porast nivoa mora poplavio površinu od 1,8 miliona kvadratnih kilometara, čime bi svijet izgubio površinu veličine Libije.

Veći dio gubitaka zemljišta bio bi u važnim područjima za uzgoj hrane kao što je delta Nila, kao i velikih djelova Bangladeša i velikih primorskih gradova. Ugroženi bi, između ostalih, bili London, Njujorku i Šangaj.

Send this to a friend