Planeta

Saudijska Arabija se pripema za dolazak više od dva miliona hadžija

Obavljene su sigurnosne pripreme za oko dva miliona hadžija iz cijelog svijeta koji dolaze u Saudijsku Arabiju da obave hadž, petu islamsku dužnost muslimana, javlja Anadolija.

Saudijska Arabija se priprema za dobrodošlicu više od dva miliona muslimana iz svih dijelova svijeta i više od milion muslimana iz njihove zemlje.

Predviđa se da će sigurnosne mjere biti podignute na najviši nivo, a naročito u periodu od 19. do 24. augusta. U haremu Kabe postoji prostorija s velikim ekranima na kojima prate hadžije tokom obreda kao i sredstva za komunikaciju.

Direktor Odjeljenja za hadž, umru i vanredne situacije Muhammed bin Vasil el-Ahmedi izjavio je da je upravljanje velikim brojem vjernika, koji dolaze u Meku, jedinstven zadatak i ne postoji sličan tome.

“Tu su dobro obučeni timovi spremni da se suoče s bilo kojom situacijom i hitnim slučajem i da eliminišu svaku opasnost”, rekao je Ahmedi.

Abdullah bin Muhammed el-Useymin iz specijalnih snaga zaduženih za sigurnost u haremu Kabe izjavio je da će snage kontrolisati svako područje i nadzirati sve ulaze i izlaze.

Poručili su da postoji i grupa saudijskih žena koje govore nekoliko jezika i koje su zadužene za pomoć ženama koje dolaze da obave hadž iz drugih dijelova svijeta.

Prema statističkom odjeljenju Saudijske Arabije, 2017. je godina u kojoj je zabilježen najveći broj vjernika u posljednjih pet godina.

U 2017. godini, prema njihovim podacima, hadž je obavilo više od 2,3 miliona vjernika. Od tog broja 229.308 su državljani Saudijske Arabije ili oni koji imaju boravišnu vizu.

Send this to a friend