Region

Kazne zbog latinice u Srbiji i do 8.500 eura

Kazna za preduzeće koje latinicom ispiše naziv robe i usluga, uputstvo za upotrebu, deklaraciju ili garatni list, biće do milion dinara (oko 8.500 eura).

Vlada Srbije formiraće savjet za srpski jezik, čiji će posao biti da brine o poštovanju službene i javne upotrebe ćiriličnog pisma, pišu “Novosti”.

Savjet će imati devet članova koji će se, paralelno sa Odborom za standardizaciju srpskog jezika starati o normiranju, njegovanju, unapređivanju i zaštiti službenog jezika i matičnog pisma.

“Novosti” saznaju da su to novine koje je Ministarstvo kulture Srbije predložilo Vladi, a koje bi trebalo da se primijene izmjenom i dopunom Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama.

Nedavno je srpski ministar kulture Vladan Vukosavljević izjavio da je predlog upućen Vladi Srbije i da će on uskoro ući u redovnu proceduru, ali i da očekuje polemiku povodom izmjena ovog zakona.

Obaveza savjeta biće i da daje sugestije i predloge za uređenje drugih pitanja u oblasti službenog jezika i matičnog pisma, kao i međuresorne saradnje.

Cjelokupna komunikacija državnih, pokrajinskih i organa lokalne samouprave moraće da bude na srpskom jeziku, ćirilicom.

Isto važi i za obrazovne i naučne ustanove i medije čiji je osnivač država, koji imaju državni kapital, kao i za elektronske medije sa nacionalnim, regionalnim i lokalnim frekvencijama.

Ćirilica će biti obavezna i za sva javna preduzeća i ustanove i preduzeća sa većinskim državnim kapitalom, kao i profesionalna i strukovna udruženja koja predstavljaju svoju oblast na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Predloženi zakon definiše latinicu kao pomoćno pismo, te ako se nešto ispisuje na oba pisma, ćirilica mora da ima prednost.

Ukoliko institucije koje imaju obavezu da koriste ćirilicu prekrše ovu odredbu, odgovorno lice biće kažnjeno 100.000 dinara (oko 850 eura).

 

64 Komentara na "Kazne zbog latinice u Srbiji i do 8.500 eura"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend