Region VoteWatch

Picula najuticajniji hrvatski poslanik u Evropskom parlamentu

U skladu sa kriterijumima indeksa think-tanka VoteWatch Europe, čija je svrha promocija političke transparentnosti i informisanosti, ta nezavisna istraživačka organizacija je evaluiranjem političkog uticaja na oblikovanje zakonodavstva, osvajanja glasova, kao i društvenog dosega po pitanju oblikovanja javnog diskursa i uspostave podrške proglasila Tonina Piculu za najuticajnijeg hrvatskog poslanika u Evropskom parlamentu.

“Kao poslanik, svojim angažmanom stalno se trudim da afirmišem pozitivne evropske vrijednosti saradnje i solidarnosti u svim temama, od stabilnosti Hrvatskoj i EU najbliže regije Zapadnog Balkana, preko tema energetske tranzicije, kako ostrva, tako i Unije u cjelini, pa sve do tema odnosa Evropske unije i SAD-a. Vjerujem kako i Hrvatska može biti jaka samo u jakoj i socijalnoj EU, koja razumije i pomaže u oblikovanju svijeta oko sebe na pozitivan način, promovišući mir, stabilnost i blagostanje. Siguran sam da je ovako visokom rangiranju doprinio i moj rad na konkretnim EU agendama, poput zelene tranzicije, digitalne transformacije, posebno u uspješnoj energetskoj tranziciji hrvatskih ostrva, što nas ističe i u EU kontekstu. Drago mi je da je Vote Watch prepoznao moj i angažman mojih najbližih saradnika”, istakao je Picula povodom objave Vote Watcha.

Kako stoji u izvještaju, Picula je prvo mjesto zavrijedio na osnovu funkcija koordinatora vanjskih poslova za S&D, zatim izradom važnih izvještaja, poput godišnjeg izvještaja o napretku Crne Gore i preporuka institucijama EU na Zapadnom Balkanu, a vrši i dužnost predsjednika Međugrupe Evropskog parlamenta za mora, rijeke, ostrva i priobalna područja.

Zahvaljujući stručnosti u vanjskim poslovima, u junu ove godine imenovan je i za stalnog izvjestioca Evropskog parlamenta za odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Riječ je o dužnosti na kojoj Picula u ime Evropskog parlamenta pokriva sve teme koje se tiču odnosa Eropske unije i Sjedinjenih Država.

Podsjetimo, VoteWatch Europe je nedavno Piculu proglasio i drugim najuticajnijim evropskim poslanikom u području vanjskih poslova.

Send this to a friend