Tag - Veselin Mijač

Fudbal

Moja vizija Budućnosti

Vrijeme i mjesto smo dogovorili lako, a razgovor je tekao još lakše. Veselin Mijač je ostavio utisak čovjeka koji zna šta hoće u svakom trenutku...

Send this to a friend