Tehno & Nauka

BIO-ICT Centar izvrsnosti na najvećem ICT događaju u Lisabonu

ict_2015_2.jpg

ICT 2015  je najznačajniji i najveći ICT događaj u organizaciji Evropske komisije koji je okupio preko 7.000 ICT eksperata iz oblasti: nauke, istraživanja, inovacija, politike, industrije i finansija.

“Ovaj događaj izvrsna je prilika za promociju BIO-ICT Centra izvrsnosti i njegove istraživačke, razvojne i inovativne platfome, širenje partnerstava sa evropskim inovatorima i pronalaženje novih mogućnosti finansiranja za uspostavljanje novih konzorcijuma za inicijative u okviru ICT H2020 poziva za finansiranje projekata tokom 2016. i 2017. godine. Posebna pažnja biće posvećena inicijativama Evropske komisije na jačanju malih i srednjih preduzeća, inovatora, privatnih i javnih investitora za učešće u programu Istraživanja i Inovacija u okviru dijela Programa Horizon 2020 posvećenog ICT”, saopštili su iz BIO-ICT-a.

Kako navode, ICT 2015 obuhvatiće nekoliko paralelnih aktivnosti kao što su prezentacija novih politika i incijativa Evropske komisije u oblasti Istraživanja i Inovacija u okviru dijela Programa Horizon 2020 posvećenog ICT. 

Biće obezbijeđen interaktivni prikaz najboljih rezultata i uticaja najnovijih EU ICT Istraživanja i Inovacija. 

“Razne mogućnosti umrežavanja u cilju širenja kvalitetnih partnerstava, omogućavanje učesnicima da pronađu partnere, povežu istraživanje i inovacije i pokrenu saradnju jedan su od prioriteta skupa. Tematske sesije Programa rada Horizon 2020 za period 2016-2017 pružiće detaljne informacije o mogućnostima finansiranja ICT sektora. Konačno, u sklopu Foruma Startup Europe biće predstavljen niz aktivnosti koje profilišu aktivnosti EU politike za mala i srednja preduzeća, privatne i javne investitore”, ističu oni.

Pored održive poljoprivrede, akvakulture i objekata za ekološki monitoring, predstavnici BIO-ICT predstaviće svoje istraživačke potencijale u ključnim ICT oblastima njihovog  naučno-istraživačkog i inovacionog rada kao što su Internet of things (IoT),  Software Defined Networking (SDN), Network Function Virtualization (NFV), Cloud computing i Big data processing.  

Tokom boravka u Lisabonu, direktor BIO-ICT Centra Igor Radusinović učestvovao je 19. oktobra na ERA-Can+ Okruglom stolu o primjeni ICT riješenja u eksploataciji i istraživanju mora i okeana, u Fondaciji za komunikacije Portugala. 

On je predstavio rezultate BIO-ICT Centra izvrsnosti i potencijal istraživačke razvojne platforme za aktivnosti u raznim istraživačkim oblastima kao što su ekološki monitoring, proizvodnja energije na moru, uzorkovanje biohemijskih parametara mora, akvakultura i ribartsvo. 

Cilj okruglog stola bio je okupljanje istraživača iz oblasti istraživanja mora i informaciono-komunikacionih tehnologija u cilju diskutovanja o izazovima i identifikovanja konkretnih tema za mogućnosti sklapanja partnerstava koji su identifikovani u sklopu Programa H2020 i odgovarajuće mogućnosti koje se mogu realizovati kroz partnerstva između Kanade i EU. 

Kako navode, očekuje se da će taj događaj omogućiti kanadskoj i istraživačkoj zajednici EU da definišu nove oblasti saradnje, kao i da istaknu eventualne zajedničke napore za adresiranje zajedničkih izazova.

 

 

Send this to a friend