Tehno & Nauka Uprkos kritikama iz SAD-a

Francuska uvela porez Fejsbuku, Apple-u i Google-u

Francuski parlament usvojio je zakon o oporezivanju tehnoloških divova poput Google-a, Apple-a, Amazona i Fejsbuka uprkos kritikama iz Sjedinjenih Država.

Novi zakon predviđa uvođenje poreza od tri odsto kompanijama čiji globalni prihodi premašuju 750 miliona eura, od čega više od 25 miliona eura predstavljaju prihodi generisani u Francuskoj.

Kako javljaju agencije, oporezivaće se naknade koje internet-platforme naplaćuju za posredovanje u prodaji, kao i njihovi prihodi od oglašavanja i od prodaje korisničkih podataka.

Kompanije koje putem interneta direktno prodaju svoje proizvode kupcima neće podlegati obavezi plaćanja novog poreza.

Prijedlog zakona usvojen je sa 55 glasova “za” i 4 uzdržana glasa.

Send this to a friend