Medicina

Medicina

Kako stare ljudski organi

Ne počinju svi ljudski organi da stare u isto vrijeme. Neki organi počinju da stare rano, dok su drugi usporeniji, ustanovili su francuski naučnici...

Send this to a friend