Medicina

Crna Gora postala član Evropske organizacije za molekularnu biologiju

Crna Gora je postala svečano punopravni član Evropske organizacije za molekularnu biologiju (EMBO) sa centrom u Njemačkoj, odlučeno je nakon zvaničnog glasanja na Savjetu EMBC 27. novembra u Hamburgu. Crnogorsku delegaciju je predvodila ministarka nauke Sanja Damjanović.

Na sastanku Savjeta EMBC i EMBL 27. i 28. novembra u Hamburgu, aplikaciju Crne Gore za punopravno članstvo su predstavili ispred Ministarstva nauke ministarka Sanja Damjanović i Danilo Mrdak sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Tokom prezentacije urađen je osvrt na sistem edukacija i obuka za naučnike u Crnoj Gori, kao i planove za budući razvoj naučnih politika iz oblasti molekularne biologije i molekularne medicine.

Na Savjetu su predstavljeni primjeri projekata koji se trenutno sprovode na univerzitetima u Crnoj Gori, kao i projekti koji su u fazi planiranja.

Delegati su odgovarali na pitanje investiranja u nauku i istraživanje, te broju naučnika koji mogu raditi u ovim prestižnim naučnim organizacijama.

Damjanović je upoznala članove Savjeta sa trenutnim aktivnostima Ministarstva nauke Crne Gore, Regionalnim projektom – upostavljanje naučnog instituta na prostoru Jugoistočne Evrope i pristupanjem u punopravno članstvo na CMS eksperimentu u CERN-u.

“Učešće u EMBO i EMBL organizacijama upravo bi omogućilo da se izgradi ekspertiza za prvu opciju Instituta – „Synchroton light source“, a koja je usko povezana sa njihovim oblastima”, navode u Ministarstvu.

Ministarka je naglasila da Crna Gora želi da se priključi EMBO i EMBL jer su internacionalizacija, kao i pristupanje međunarodnim organizacijama i eminentnim naučnim institucijama prioriteti Ministarstva, što će povećati učešće u programu EU Horizont 2020, uticati na smanjenje odliva talenata, kao i pospješiti otvaranje startapova.

Mrdak je tokom prezentacije istakao da članstvo u EMBO pruža priliku da se istraživači iz Crne Gore povežu sa najboljim evropskim laboratorijama i timovima koji u njima rade, te zajedno konkurišu za evropske projekte iz ovih oblasti.

“Najveću korist imaće studenti doktorskih studija koji će moći da pohađaju EMBL I EMBO programe obuka. EMBL i EMBO pružaju mogućnost pohađanja doktorskih i postdoktorskih studija, kao i aktivno uključivanje mladih istraživača u međunarodne projekte koje realizuju ove dvije institucije, a što će našim naučnicima omogućiti korišćenje najsavremenije tehnologije iz oblasti molekularne biologije i medicine”, saopšteno  je iz Ministarstva nauke.

Mladim naučnicima dostupne su EMBO stipendije za postdoktorska istraživanja.

Preko sto naučnika takođe svake godine ima priliku da bude korisnik kratkoročnih stipendija EMBO-a, nakon kojih u laboratorijama u matičnim institucijama mogu da koriste novostečene vještine i znanja i budu kontakt osoba za saradnju sa EMBO.

Takođe, EMBO nudi i program Mladih istraživača EMBO, koji je započeo 2000. godine.

EMBO mladi istraživači se biraju na godišnjem nivou, a 73 aktuelna člana, zajedno sa 384 bivših članova programa i primalaca EMBO grantova, čine mrežu vodećih naučnika u Evropi.

Evropska laboratorija za molekularnu biologiju EMBL je jedna od vodećih svjetskih istraživačkih institucija.

Okuplja preko 1.700 naučnika iz Evrope, a glavni ciljevi su podrška talentovanim istraživačima, razmjena naučnih informacija, i pomoć u izgradnji evropskog istraživačkog okruženja gdje naučnici mogu da rade na svojim istraživanjima.

S.Đ.

Send this to a friend