Medicina

DR Milovan Jovanović od sada u poliklinici Moj Lab

Sačuvati zdravlje žene tokom svih životnih faza

Savremene žene, zbog svoje aktivne uloge u društvu, u reprodukciju ulaze kasno ili veoma rano,  što čini da su pod dodatnim pritiskom. Žena se suočava sa nizom odgovornosti i tokom cijelog dana je  radno angažovana, uklapajući obaveze na poslu s obavezama koje ima kod kuće. Postati mlada majka je dobro s aspekta reporodukcije, ali sa sobom nosi više izazova. Zbog toga se žene sve kasnije odlučuju na trudnoću, mada se te kasnije trudnoće najčešće realizuju kroz asistirane reprodukcije. Potrebno je da svi sistemi budu uvezani kako bi se ženama pomoglo. Za očuvanje zdravlja važno je više činilaca, kao što je stil života, konsultacija sa endokrinologom, nutricionistom, umjerena fizička aktivnost, san, mediteranski način ishrane… Pored toga, činjenica je da lično zadovoljstvo utiče na imunitet.

Period preranog prekida menstrualnog ciklusa je problem sa kojim se suočava veliki procenat ženske populacije. Svi organi tada pate, naročito kosti i kardiovaskularni sistem. Kada žena ulazi u klimaks, potrebna joj je stručna pomoć i kompletan tim stručnjaka treba da se bavi očuvanjem njenog zdravlja. Neophodna je supstitucija tj. nadoknada hormona. Dešava se da se žena suoči sa insuficijencijom jajanika već u tridesetim godinama.

Period perimenopauze može da traje i do 10 godina. To je često period nesigurnosti za žene pred kojima su još decenije radnog staža i aktivnog života. Deplasirana je priča da je suplementacija nepotrebna. Zagovornici tog stava se pozivaju na prošlost u kojoj žene nisu imale tu mogućnost, zaboravljajući pri tom koliko su se okolnosti, pa i same žene promjenile. Poruka je da od hormona ne treba bježati, suština je u mjeri, praćenju i redovnoj kontroli.

Naš cilj je da edukujemo pripadnice nježnijeg pola, već od rane faze puberteta, da uvedemo zdravu mladu ženu u reprodukciju, da sačuvamo njeno zdravlje poslije svih porođaja,  produžimo njen hormonski život i da je uvedemo u perimenopauzu i menopauzu bez oboljenja. Veoma sam zadovoljan što ću svojim angažovanjem u poliklinici Moj Lab dati značajan doprinos ispunjenju tog cilja.

Dr Milovan Jovanović

Dr Milovan Jovanović je rođen na Cetinju. Medicinski fakultet je završio u Tuzli, a ginekologiju i akušerstvo je specijalizirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Fakultet je završio sa 23 godine i već tada počeo da radi kao ljekar opšte prakse u Opštoj bolnici na Cetinju. Nakon specijalizacije, u istoj bolnici, uporedo radi kao klinički doktor na odjeljenju ginekologije. Od  1992. godine, radi kao ljekar u ginekološkoj ambulanti Doma zdravlja Podgorica. Od samog početka, već 20 godina je šef ginekologije Doma zdravlja i dugi niz godina je bio pomoćnik direktora.

Tokom svog radnog angažovanja, kontinuirano je prisutan u svim  preventivnim aktivnostima, smatrajući da je u prevenciji ključ očuvanja zdravlja. Učestvovao je u mnogobrojnim projektima i jedan je od pokretača skrininga za rano otkrivanje raka grlića materice. Obučen je za sve savremene metode, uključujući ultrazvučne škole patologije trudnoće, kolposkopije, kao i sva medicinska usavršavanja koja se vezuju za dijagnostiku ovog oboljenja. Utemeljio je Školu  za trudnice i bezbolan porođaj, aktivan je učesnik škole i svih savjetovališta kod nas. Smatra ispunjenjem svoje misije to što trudnice koje su polaznice škola, na porođaj odlaze s osmjehom na licu.

Učesik je Udruženja za menopauzu, koje čine predstavnici više od 40 zemalja svijeta.

Budući da je dugi niz godina ordinirao kao ljekar opšte prakse, posjeduje široku lepezu iskustva i to bogato znanje primjenjuje u ginekologiji, smatrajući da je za uspješnu preventivu, liječenje i kontrolu od velikog značaja multidisciplinarni pristup pacijentu.

Send this to a friend