Medicina

Naučnici korak bliže vještačkom embrionu

Međunarodni tim naučnika korak je bliže stvaranju vještačkih embriona nakon korišćenja matičnih ćelija miša za formiranje struktura na kojima je moguć dalji razvoj ćelija i embriona.

Naučnici vjeruju da se na isti način u budućnosti mogu praviti ljudski embrioni, što će omogućiti bolje istraživanje ranih faza razvoja čoveka, koristeći vještački, a ne pravi embrion.

Tim predvođen Magdalenom Zernikom-Gec, sa Univerziteta u Kembridžu, ranije je kreirao jednostavniju strukturu koja podsjeća na embrion miša u laboratorijskim uslovima.

Taj rad uključivao je dvije vrste matičnih ćelija i trodimenzionalnu strukturu na kojoj će se ćelije razvijati.

Međutim, sada su naučnici razvili strukture koristeći tri tipa matičnih ćelija čime je omogućen proces takozvane gastrulacije. Gastrulacija predstavlja suštinski važan korak kada ćelije embriona počinju da se samoorganizuju u pravilnu strukturu koji omogućava razvoj embriona.

Send this to a friend