Medicina

Žene ćešće obolijevaju od reumatoidnog artritisa

Bojana Knežević

Ne postoje precizni podaci koliko je u Crnoj Gori oboljelih od artritisa, a procjenjuje se da u svijetu postoji oko 20 miliona ljudi koji imaju neki oblik reumatoidnog artritisa, bolesti koja vodi u invaliditet i skraćuje životni vijek.

Medicinske analize su pokazale da svaki četvrti oboljeli ima težak oblik bolesti koji brzo napreduje.

Specijalista reumatolog dr Bojana Knežević pojašnjava da je reumatoidni artritis je zapaljenska reumatološka bolest, to je autoimuna bolest koja zahvata periferne zglobove, obično zahvata male zglobove na šakama i na stopalima.

“Karakeriše se jutarnjom ukočenošću u šakama i stopalima, otokom i bolom u zglobovima čime onemogućava normalno funkcionisanje pacijenata. Što se tiče učestalosti reumatoidnog artritisa on je učestaliji kod žena između 20. i 50. godine života, kada je njihov najvažniji period u ispoljavanju radne sposobnosti, kao i sposobnosti življenja u svojoj porodici i češće se javlja kod žena u odnosu osam na prema jedan u odnosu na muškarce”, kaže za CdM dr Knežević.

Nažalost ne postoji jednostavan test kojim se može utvrditi dijagnoza kod ovih oboljenja, već se ona temelji na višestrukim dijagnostičkim procedurama i fizičkom pregledu.

Prema rječima dr Knežević labaratorijske analiza se ne rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, nego u sekundarnim i tercijalnim ustanovama, gdje se mogu uraditi specifična imunologija za reumatiidni artritis, pa se može lako doći do dijagnoze.

“Reumatoidni artritis se liječi kortikosteroidima u smislu da smanjimo zapaljenje. Liječenje kortikosteroidima mora da traje kratko jer imaju toksične efekte, prije svega u smislu da mogu pacijentima koji imaju šećernu bolest da povise nivo šećera, kao i povećanje krvnog pritiska kod starijih pacijenata, ali su kod nas jako korisni kada postoji upala zglobova”, naglašava dr Knežević, koja ordinira u zdravstvenoj uslovi tesla Medical u Beranama.

A.G.

Send this to a friend