Tehno & Nauka

Prijave za takmičenje inovativnih ideja u oblasti ICT do 15. maja

ict.jpg

Iz Ministarstva nauke pozvali su, stoga, sve zainteresovane koji imaju inovativne ideje iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija da se prijave na takmičenje najkasnije do 15. maja, te naglasili da timove mogu sačinjavati studenti crnogorskih visokoškolskih ustanova i učenici srednjih škola.

“Svi prijavljeni timovi će se takmičiti za priliku da predstave svoju ideju stručnom žiriju, da kroz prezentacije i rad sa mentorima, steknu nova znanja i iskustva, prošire mrežu kontakata, unaprijede svoju ideju i bore se za pobjedu na takmičenju, te osvoje nagradu”, navode iz Ministarstva nauke.

Takmičenje će se odvijati kroz tri faze.

“U prvom dijelu previđene su prezentacije mentora iz zemlje i inostranstva, na temu inovativnih i start-up ideja, dok će drugi dio biti pripremni gdje će prijavljeni timovi koji su prošli prvi krug kvalifikacija, predstaviti svoje ideje i zatim ih, u radu s mentorima, dalje oblikovati i pripremiti za takmičarski dio. U trećem, takmičarskom dijelu, timovi će, kroz kratke prezentacije, predstaviti svoje ideje stručnom žiriju koji će izabrati pobjednika i dodijeliti nagradu najboljem”, dodaje se u saopštenju.

Prijavljivanje se vrši u timovima od po najmanje tri člana pri čemu, uz prijavu, na mail [email protected] treba dostaviti i PowerPoint prezentaciju ideje, do pet slajdova, koja treba da sadrži definisanje problema, tržišni potencijal, inovativnost rješenja, poslovni model, odnosno plan realizacije, kao i tekstualni opis ideje-do 500 karaktera.

“Dostavljanje prezentacije i opisa ideje uz prijavu je obavezno, na engleskom jeziku, pa prijave koje ne sadrže te elemente neće biti uzimane u obzir za dalju fazu takmičenja”, naglasili su iz Ministarstva.

Stručni žiri će od svih prijavljenih timova izabrati 10 najboljih ideja koje će neposredno učestvovati na takmičenju. 

Svi prijavljeni će biti obaviješteni o rezultatima izbora stučnog žirija do 20. maja, a svi timovi koji prođu selekciju dobiće agendu takmičenja sa potrebnim detaljima i uputstvima.

Send this to a friend